Finanse i Praca

IKZE. Ostatnie dni na ulgę podatkową i wyższą emeryturę

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
biznes.wprost.pl, businessinsider.pl
Mini­malna kwota wpłaty na IKZE to 100 złotych

Już za kilkanaście tygodni będzie można skorzystać z premii podatkowej. Posiadanie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) sprawia, że na wpłaty dokonane na konto możemy uzyskać ulgę podatkową. I to nie wszystko. Jakie korzyści daje IKZE i gdzie można założyć konto?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE)

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to jedno z narzędzi przewidzianych w III filarze emerytalnym, które umożliwia pomnożenie pieniędzy. Składki na IKZE podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania, co daje w efekcie niższy podatek. Żeby z tego skorzystać, właściciel konta musi dokonać wpłaty w roku, który następnie będzie podlegał rozliczeniu. Aby składka mogła zostać odliczona od podatku dochodowego za 2021 rok, należy ją zaksięgować przed 31 grudnia. W tym celu powinniśmy złożyć dodatkowy formularz PIT-0 i wpisać kwotę wpłat za zakończony rok.

Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?
Gdzie ulokować pieniądze podczas rekordowej inflacji?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Ile można zyskać?

Kwota odliczenia zależy od wpłaty w danym roku. Przewidziane są jednak odgórne limity wpłat wyznaczone przez 1,2-krotność prognozowanego na dany rok przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. W 2021 roku jest to 6 310,80 zł. Przy wpłacie pełnej wysokości można odli­czyć ulgę w PIT w wyso­kości:

  • 1 072,84 zł –przy podatku wg skali progresywnej 17 proc.,
  • 1 199,05 zł – przy podatku wg skali liniowej 19 proc.,
  • 2 019,46 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32 proc.

Wyższe maksymalne limity wpłat przewidziano dla przedsiębiorców. Mogą wpłacić do 9 466,20 zł i w takiej sytuacji w PIT odliczą:

  • 1 609,25 zł –przy podatku wg skali progresywnej 17 proc.,
  • 1 798,58 zł – przy podatku wg skali liniowej 19 proc.,
  • 3 029,18 zł – przy podatku wg skali progresywnej 32 proc.

Jakie korzyści daje IKZE?

IKZE to jeden ze sposobów oszczędzania pieniędzy na emeryturę. Może być prowadzone w formie depozytu bankowego, jednostek funduszy inwestycyjnych, rachunków inwestycyjnych lub emerytalnych. W przypadku IKZE w formie depozytu oprocentowanie jest znane z góry, ale ma nie być mocno konkurencyjne wobec lokat. Większe korzyści przynosi IKZE oparte na funduszach inwestycyjnych.

Oferty IKZE są różne - firmy oferują różnego typu pakiety, np. dostosowane do wieku. Trudno jest ocenić, która oferta jest najkorzystniejsza, ponieważ zależy to od tego, co jest ważne dla konkretnej osoby. Istotne jest, że wszystkie typy kont dają możliwość odliczenia składki od podatku.

IKZE pozwala na odliczanie podatku za każdy rok, w którym została wpłacona składka. Daje też dodatkową gotówkę po ukończeniu 65. roku życia. To ważne, ponieważ dopiero po ukończeniu 65 lat właściciel konta może wypłacić pieniądze powiększone o zyski - z potrąceniem 10 proc. zryczałtowanego PIT, a nie ze stawką 19 proc. Kolejnym warunkiem, który trzeba spełnić, by zapłacić niższy podatek, jest dokonanie wpłat na IKZE przez co najmniej pięć latach kalendarzowych.

Jak wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego, na koniec pierwszego półrocza 2021 r. w Polsce działało 420 tys. Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, a aktywa tam zgromadzone wynosiły 5,2 mld zł.

Jak założyć IKZE?

Każdy z nas może mieć tylko jedno Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. IKZE w swojej ofercie mają już niektóre banki, zakłady ubezpieczeniowe, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz biura maklerskie. Nie ma konieczności nawiązania zobowiązującej współpracy z jedną tylko instytucją finansową. Zgromadzone środki można przenosić do innej. Jeśli jednak odbędzie się to przed upływem 12 miesięcy od zawarcia umowy, pojawić się może dodatkowa opłata. Późniejsze przenoszenie jest już bezpłatne.

Mini­malna kwota wpłaty na IKZE to 100 zł, a maksymalna ustalana jest co roku. Wpłat można dokonywać raz do roku lub w krótszych odstępach czasu. Nie ma obowiązku dokonywania wpłat przez cały okres od założenia konta do ukończenia 65. roku życia, ale ze względu na potrącenia podatkowe, warto robić to przez co najmniej pięć lat kalendarzowych.

Zobacz także:

Pogodni TVN

Pogodni TVN
Pogodni TVN Dzień Dobry TVN
wideo 2/10

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: biznes.wprost.pl, businessinsider.pl

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

Pozostałe wiadomości