Finanse i Praca

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Ile pieniędzy można dostać?

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
Money.pl / Gazeta.pl
Liczenie na kalkulatorze

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców ma na celu pomoc osobom, które mają trudności ze spłatą kredytu. Wypłaca specjalną zapomogę w formie pożyczki - 2 tysiące złotych miesięcznie przez trzy lata. Na czym polega ten rodzaj wsparcia? Zobacz, jak złożyć wniosek.

Jak działa Fundusz Wsparcia Kredytobiorców?

Obecne stopy procentowe rosną i osiągnęły najwyższy poziom od prawie 10 lat. Osoby, które zadłużyły się w latach 2020-2021, miały okazję wziąć kredyt przy rekordowo niskich stopach procentowych - oznaczało to niskie raty. W związku ze wzrostami stóp procentowych obecnie kwoty te wzrosły niemal dwukrotnie. W celu pomocy takim osobom powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Jak działa?

Podatki

O co chodzi z ulgą dla klasy średniej?
O co chodzi z ulgą dla klasy średniej?Dzień Dobry TVN
wideo 2/3

Jest to rozwiązanie, w ramach którego można zgłosić się do banku, kiedy mamy trudności ze spłaceniem zaciągniętego kredytu. Przyczyną może być niemożliwość spłaty z powodu wysokości raty, która przekracza połowę wynagrodzenia lub utrata pracy. W takiej sytuacji można ubiegać się o wypłacanie 2 tysięcy złotych miesięcznie przez trzy lata. Ma to na celu poprawienie sytuacji materialnej kredytobiorcy, aby później mógł on dalej spłacać pożyczkę.

- To jest co prawda pożyczka, ale to nie jest leczenie dżumy cholerą, bo przez trzy lata możemy otrzymywać po te 2 tysiące złotych miesięcznie, a później mamy dwa lata na to, aby finansowo stanąć na nogi - wyjaśniał Bartosz Turek dla "Studia Biznesu". 

Kto może skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Z funduszu mogą skorzystać osoby, które:

  • spłacają kredyty mieszkaniowe i znalazły się w trudnej sytuacji finansowej,
  • sprzedały nieruchomość finansowaną przez kredyt hipoteczny, jednak kwota ta nie pokryła całości zobowiązania wobec banku.

Ile można dostać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców?

Wsparcie wypłaca się przez okres wskazany we wnioski, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy, czyli 3 lata. Jeżeli wystąpią przesłanki wykluczające otrzymywanie funduszu - okres wypłacania może zostać skrócony. Taką przesłanką jest przykładowo znalezienie pracy, jeżeli wcześniej kredytobiorca posiadał status osoby bezrobotnej.

Kwota wsparcia zależna jest od wysokości miesięcznej raty, jednak nie może być wyższa niż 2 tysiące złotych. Przekazywana jest ona bezpośrednio bankowi na spłatę zadłużenia. Pożyczka wypłacana jest jednorazowo na rachunek banku, a jej maksymalna wysokość wynosi 72 tysiące złotych. Spłacanie pożyczki i wsparcia rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej raty. Pożyczka rozłożona jest na 144 równych rat miesięcznych, które nie są oprocentowane. Jeżeli spłaci się bez opóźnienia 100 rat, to pozostała część zostaje umorzona.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców - kiedy wsparcie nie zostanie udzielone?

Świadczenie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców może nie zostać przyznane. Pomoc nie przysługuje za okres, w którym co najmniej jeden z kredytobiorców korzystał ze świadczenia z tytułu utraty pracy wynikającego z ubezpieczenia kredytu z tego powodu.

Ponadto pomoc może nie zostać przyznana, jeśli:

  • jeden z kredytobiorców uzyskał wsparcie na zasadach określonych w ustawie,
  • utrata pracy przez minimum jednego z kredytobiorców spowodowana była z jego winy,
  • umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana zanim został złożony wniosek o wsparcie bądź pożyczkę w celu spłaty zadłużenia,
  • w dniu, kiedy złożono wniosek kredytobiorca był właścicielem domu bądź mieszkania lub znajdował się w nim w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Jak skorzystać z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców - wniosek

Wniosek o wsparcie w spłacie kredytu mieszkaniowego oraz o pożyczkę na spłatę zadłużenia należy złożyć w banku, który udzielił finansowania. Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku wynosi 21 dni od dnia jego złożenia. W przypadku nieprawidłowości lub niekompletności klient zobowiązany jest do uzupełnienia i poprawienia go. Jeżeli wystąpiła taka okoliczność, bank ma 14 dni na ponowną weryfikację wniosku po jego uzupełnieniu przez kredytobiorcę. 

Jak wygląda wzór wniosku, można sprawdzić tutaj. 

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: Money.pl / Gazeta.pl

Źródło zdjęcia głównego: fizkes/Getty Images

Pozostałe wiadomości