Finanse i Praca

Dodatkowe wolne za święto w sobotę nie przysługuje każdemu. Kogo nie dotyczy to uprawnienie?

Finanse i Praca

Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
poradnipracownika.pl/pip.gov
Kobieta po pracy

Jeśli święto, które jest ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę, to najczęściej można ubiegać się o dodatkowy dzień wolny. Niestety nie dotyczy to wszystkich. Kto może odebrać dodatkowy dzień niepracujący za święta w soboty?

Święta w sobotę. Komu nie przysługuje wolne

Święta państwowe najczęściej są dniami ustawowo wolnymi od pracy. Są jednak sytuacje, których ta reguła nie dotyczy. Według Kodeksu pracy praca w święta jest dozwolona:

 • w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej
 • w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony
 • mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • w ruchu ciągłym;
 • przy pracy zmianowej;
 • przy niezbędnych remontach;
 • w transporcie i w komunikacji;
 • w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
 • przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
 • w rolnictwie i hodowli;
 • przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, szczególności w: zakładach świadczących usługi dla ludności; gastronomii; zakładach hotelarskich; jednostkach gospodarki komunalnej; zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych;
 • w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę;
 • w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
 • przy wykonywaniu prac polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa telekomunikacyjnego, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1 Kodeksu pracy, są u niego dniami pracy lub zapewniających możliwość świadczenia ww. usług.

Zobacz wideo: Efekt Matyldy - jej praca, jego chwała

Efekt Matyldy – jej praca, jego chwała
Efekt Matyldy – jej praca, jego chwała Efekt Matyldy - – pomijanie kobiet i ich zasług w historii Źródło: Dzień Dobry TVN

Święta w soboty. Kto może ubiegać się o dodatkowy dzień wolny?

Zgodnie z art. 130 § 2 KP, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Pracodawcy mają obowiązek udzielenia dnia wolnego, jeśli święto w konkretnym okresie rozliczeniowym wypadało w innym dniu, niż niedziela, a zatem również w sobotę.

Najczęściej pracodawcy wyznaczają, w który dzień zostanie oddane wolne, jednak mogą oni również pozwolić pracownikowi na wybór takiego dnia. Odebranie takiego dnia dotyczy tylko osób, które zatrudnione zostały na umowę o pracę, ponieważ prawo normujące liczbę dni wolnych jest zapisane w Kodeksie pracy. Nie dotyczy on umów cywilno-prawnych, a więc o dzieło lub zlecenia, które regulowane są w Kodeksie cywilnym.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: poradnipracownika.pl/pip.gov

Źródło zdjęcia głównego: fizkes/Getty Images

Pozostałe wiadomości