Finanse i Praca

Dodatek osłonowy - co trzeba zrobić, aby dostać dofinansowanie w 2022 roku? Najnowsze zmiany

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Autor:
Teofila
Siewko
Źródło:
infor.pl/fakt.pl
Osoba licząca pieniądze

W związku z wprowadzeniem tarczy antyinflacyjnej możliwe będzie uzyskanie dodatku osłonowego. Ma on na celu wsparcie finansowe osób, które mają niskie dochody oraz ochronę gospodarstw domowych przed tzw. ubóstwem energetycznym. Aby uzyskać dofinansowanie, konieczne będzie złożenie odpowiedniego wniosku w konkretnym terminie. Rząd właśnie zmienił zdanie w kwestii wliczania trzynastej emerytury do dochodu.

Na dofinansowanie w ramach dodatku osłonowego ma szansę co drugie gospodarstwo domowe, w tym emeryci. 

Co to jest dodatek osłonowy i komu przysługuje?

W związku z Ustawą o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 roku wprowadzony został dodatek osłonowy. Przysługuje on osobie w jednoosobowym gospodarstwie domowym, którego przeciętny dochód miesięczny nie przekracza 2 100 zł oraz osobom w gospodarstwie wieloosobowym, jeżeli dochód nie przekracza 1 500 zł na osobę. 

Praca i finanse

Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?
Jak Polacy czy zarządzają swoimi finansami?Dzień Dobry TVN
wideo 2/14

Dodatek jest nowym świadczeniem rodzinnym, który ma być wsparciem dla osób najbardziej potrzebujących - obywateli Polski oraz cudzoziemców spełniających odpowiednie wymagania. Ma wspomóc pokrycie kosztów energii oraz zakupu żywności w związku z inflacją i rosnącymi cenami. Na dofinansowanie ma szansę około 52% gospodarstw domowych. 

Dodatek osłonowy a 13. i 14. emerytura

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w specjalnym „podręczniku dla samorządów”, który ma być pomocą przy przyznawaniu dodatków osłonowych, napisało, że 13. i 14. emerytura są uznawane za dochód przy wyliczaniu przeciętnego miesięcznego. Z kolei Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pisało, że kwoty 13. i 14. emerytury nie wliczają się do dochodu przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego i nie mają one wpływu na jego przyznanie. Chwilę potem MKiŚ umieścił na swojej stronie nową wersję „podręcznika dla samorządów” i w zmienionej treści powtórzyło stanowisko ministerstwa rodziny. Czyli ostatecznie - 13. i 14. emerytura nie są wliczane do dochodu podczas rozpatrywania wniosku o dodatek osłonowy.

Ile wynosi dodatek osłonowy w 2022 roku?

Dodatek może wynosić od 400 do 1 437,50 zł. Wnioski wkrótce będzie można składać w urzędach miast oraz gmin. Jak zapowiedziano, rząd kończy pracę nad rozporządzeniem wprowadzającym wzór formularza, na podstawie którego będzie można złożyć wniosek. Jak podaje "Fakt" - wzór ma liczyć 12 stron i będzie trzeba w nim zawrzeć dane członków rodziny, podać dochody nieopodatkowane, dochody z gospodarstwa rolnego oraz (jeżeli występują) z alimentów. 

Rocznie dodatek osłonowy będzie miał różną kwotę w zależności od tego, ile jest osób w gospodarstwie domowym oraz źródła ogrzewania, z jakiego rodzina korzysta. Wyższe świadczenie otrzymają osoby, które korzystają z kotła na paliwo stałe, kominka, kozy, trzonu kuchennego, ogrzewacza powietrza, piecokuchni, pieca kaflowego na paliwo stałe, węgiel lub paliwa węglopochodne oraz z kuchni węglowej.

Dodatek osłonowy w 2022 będzie wynosił:

  • między 400 a 500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego (jeżeli dochód nie przekracza 2100 zł),
  • między 600 a 750 zł dla 2-3 osobowego gospodarstwa domowego (jeżeli dochód na osobę nie przekracza 1500 zł),
  • między 850 a 1 062,50 zł dla 4-5 osobowego gospodarstwa domowego (jeżeli dochód na osobę nie przekracza 1500 zł),
  • między 1 150 a 1 437,50 dla 6 i więcej osobowego gospodarstwa domowego (jeżeli dochód na osobę nie przekracza 1 500 zł).

Co trzeba zrobić, aby dostać dodatek osłonowy?

Aby dostać dodatek osłonowy w 2022 roku trzeba będzie złożyć wniosek o jego przyznanie w gminie bądź drogą elektroniczną. Jeżeli wybierze się drugą opcję, konieczne będzie podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź skorzystanie z uwierzytelniania przy użyciu profilu zaufanego.

Wniosek kierowany jest do wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, który w drodze decyzji przyznaje wniosek lub wydaje decyzje o odmowie, uchyleniu bądź zmianie prawa do dodatku.

Aby dostać dodatek osłonowy na 2022 rok, należy złożyć wniosek do dnia 31 października 2022 roku, przy czym wypłacony on zostanie w dwóch ratach przez gminę. Pierwsza rata w terminie do 31 marca, a druga do 2 grudnia bieżącego roku.

Zobacz także:

Autor:Teofila Siewko

Źródło: infor.pl/fakt.pl

Źródło zdjęcia głównego: howtogoto/Getty Images

Pozostałe wiadomości