Finanse i Praca

Jak zwiększyć produktywność w pracy?

Finanse i Praca

Jak zwiększyć produktywność? fot. Getty Images/Halfpoint Images

Konkurencja na rynku i ciągłe dążenie do sukcesu wiąże się z osiąganiem jak najwyższej produktywności w miejscu pracy. We współczesnym środowisku pracy wyzwaniem jest zarządzanie nie tylko indywidualną organizacją pracy, ale także produktywnością całego zespołu lub grupy pracowników.

Współcześnie produktywność może dotyczyć wielu sfer naszego życia, dlatego mówimy nie tylko o produktywności pracy , ale także produktywności kapitału , produktywności aktywów i produktywności ekosystemu . Artykuł ten poświęcony jest sferze zawodowej i zwiększaniu efektywności w obszarze codziennych zadań, wykonywanych w pracy. Co to jest produktywność , jak ją mierzyć i w jaki sposób zwiększyć efektywność pracowników? Podpowiadamy.

Co to jest produktywność?

Produktywność to relacja pomiędzy nakładem pracy i efektami wykonywanych czynności. W tym miejscu należy stwierdzić, że często pojawia się problem rozróżnienia pomiędzy produktywnością a wydajnością . Ten drugi termin odnosi się do liczby wykonanych dóbr lub produktów. Należy dodać, że niektórzy badacze (na przykład Pitch) utożsamiają produktywność z wydajnością i efektywnością. Ich zdaniem znaczenie ma grupa zawodowa i zdefiniowanie rezultatów. Produktywność przedsiębiorstwa wiąże się z rozwojem firmy i osiąganiem coraz bardziej złożonych celów. W kontekście całej organizacji znaczenie ma także produktywność majątku , czyli stosunek przychodu ze sprzedaży do wartości majątku.

Produktywność pracy jest pojęciem, które odnosić się może do właściwości indywidualnej (konkretnego pracownika), zespołowej (całej grupy pracowników) i społecznej (przeciętnej produktywności w danej branży). Współcześnie wymienia się wiele czynników produktywności, na przykład: współczynnik przyjęć nowych pracowników, współczynnik zwolnień, przeciętna liczba pracowników, osiągane wyniki pracy, struktura kadr, poziom fluktuacji personelu, warunki pracy i inne.

Jak zwiększyć produktywność?

Prawie każdemu pracodawcy zależy na zwiększeniu produktywności pracowników. Także osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wolnymi strzelcami chcą pracować efektywnie i produktywnie. W klasycznych koncepcjach zarządzania z początku XX wieku pojawiały się postulaty, aby zwiększyć czas pracy i tym samym zlecenie wykonania większej ilości zadań w większym czasie. Okazało się jednak, że pracownicy przemęczeni nie są ani produktywni, ani wydajni. Istnieje kilka sposobów, które mogą pomóc w zwiększeniu produktywności własnej lub pracowniczej:

  • rozplanowanie dnia pracy,
  • wyznaczanie celów w formie małych kroków,
  • promowanie otwartej komunikacji,
  • zarezerwowanie czasu wolnego od pracy,
  • zapewnienie równowagi pomiędzy sferą zawodową i rodzinną,
  • korzystanie z kalendarza (w formie papierowej lub elektronicznej),
  • docenianie podwładnych i współpracowników.

W przypadku pracodawców ogromne znaczenie ma tworzenie przestrzeni przyjaznej pracownikom, która zwiększy zadowolenie z pracy, a tym samym wzrośnie produktywność przedsiębiorstwa . Dobrze jest więc zainwestować w wygląd biura, darmowe napoje lub posiłki, a także zadbanie o to, aby pracownicy mieli czas na życie rodzinne i osobiste. Pracownicy przemęczeni, którzy pracują codziennie po kilkanaście godzin, nie mogą być produktywni na dłuższą metę. Jest to związane z fizjologią i psychiką ludzką. Produktywność pracowników można także zwiększyć poprzez stosowanie motywacyjnego systemu wynagradzania, opartego na premiach za wyniki i bonusach. Ważne jest, aby pracownicy mogli w pewnym stopniu korzystać z zysków firmy, na przykład poprzez zakup akcji przedsiębiorstwa. Spore znaczenie mają także przerwy w trakcie pracy, dodatkowe dni wolne i świadczenia socjalne. Warto zaznaczyć, że niektórzy pracownicy lubią pracować samodzielnie, w zaciszu domowym. W takim wypadku dobrym pomysłem jest stworzenie dla nich możliwości pracy zdalnej lub elastycznych godzin pracy. Odpowiednie warunki w miejscu zatrudnienia i satysfakcja z wykonywanych obowiązków mogą zdecydowanie podnieść produktywność pracy .

Jak obliczyć produktywność w przedsiębiorstwie?

W teoriach ekonomicznych pojawiło się wiele skomplikowanych metod do pomiaru ogólnej produktywności firmy. Natomiast jeżeli chodzi o mierzenie produktywności pracowników, jest to zadanie dużo trudniejsze. W niektórych przedsiębiorstwach zostały wdrożone specjalne metody kontroli pracowników, które mierzą czas wykonania zadania, liczbę wytworzonych dóbr i czas poświęcany na pracę. Takie metody sprawdzają się głównie w przypadku pracy na akord lub na produkcji. Trudno jest zmierzyć produktywność u osób pracujących zadaniowo lub tych, które stawiają na jakość, a nie na ilość . Zwykle jednak pracodawcy starają się obliczyć produktywność w stosunku do jednego pracownika, całego zespołu lub roboczogodzin. Z raportów wynika, że ogólna produktywność i wydajność pracowników w Polsce jest raczej wysoka.

Zobacz też rozmowę: "Flircik lekiem na stres w pracy?":

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości