Finanse i Praca

Brakarz – obowiązki, kwalifikacje, zarobki

Finanse i Praca

Aktualizacja:
Fot. simonlong / Getty Images

Brakarz jest zawodem mało znanym, ze względu na przemiany technologiczne i techniczne. W XX wieku brakarze zajmowali się kontrolą różnych produktów, natomiast obecnie tego określenia używa się głównie w stosunku do osób pracujących w przemyśle drzewnym.

Brakarz i pracownik kontroli jakości to właściwie te same zawody, jednak obecnie używana jest głównie ta druga nazwa, prawdopodobnie ze względu na angielski źródłosłów (ang. quality controller). Do pracy brakarza nie są wymagane specjalne wymagania poza kursem, jednak zarobki w tym zawodzie należą do dość niskich.

Historia zawodu brakarza

Brakarz to zawód z historią sięgającą końca XIX wieku, gdy pojawiła się konieczność kontroli różnych produktów, a także sprawdzania jakości materiałów. To właśnie w tamtym okresie rozpoczął się bardzo intensywny rozwój niektórych branży, a rewolucja przemysłowa zmieniła sposób produkcji materiałów. Właściciele fabryk zatrudniali wiele osób, jednak ich wydajność nie była wystarczająca, przez co powstawało wiele wadliwych produktów, często reklamowanych przez klientów. Aby uniknąć wytwarzania przedmiotów nieodpowiedniej jakości, producenci zaczęli zatrudniać brakarzy, których głównym zadaniem była kontrola gotowych towarów. Początkowo brakarze byli zatrudniani przede wszystkim w przemyśle włókienniczym, jednak później wprowadzono tę funkcję także do innych sektorów gospodarki. Obecnie kontrolerzy jakości koncentrują się nie tylko na gotowych produktach, ale ich zadania wiążą się również z planowaniem całego procesu technologicznego oraz samą produkcją. Brakarze w XXI wieku to pracownicy zwykle zatrudnieni w przemyśle drzewnym, a także leśnym.

Jak zostać brakarzem?

Osoba, która chce zostać brakarzem drewna, powinna ukończyć specjalny kurs. Do podjęcia pracy wymagane jest wykształcenie średnie, chociaż istnieje możliwość zdobycia wyższych stanowisk dzięki ukończonym studiom lub szkołom policealnym z zakresu leśnictwa lub technologii drzewa. Kurs na brakarza można odbyć w ośrodkach lasów państwowych, a koszt takiego szkolenia wynosi około 1750–2000 złotych. W zależności od rodzaju szkolenia, w jego trakcie można uzyskać różne klasy brakarskie (tj. III, II lub I). Tematyka kursów odnosi się do następujących zagadnień:

  • sytuacja na rynku drzewnym,
  • wykorzystanie drewna w sposób racjonalny,
  • rozpoznawanie wad drewna,
  • odbiór i ewidencja,
  • zasady sprzedaży,
  • konserwacja drewna,
  • nowoczesne metody oceny jakości.

Uzyskanie wyższej, kolejnej klasy brakarskiej możliwe jest po dwóch latach od ukończenia kursu, co oznacza, że za wszystkie trzy klasy należy zapłacić około 6000 złotych. Każdy kurs składa się zarówno z zajęć teoretycznych, jak i praktycznych i zakończony jest egzaminem.

Brakarz: obowiązki i zarobki

Wśród codziennych obowiązków brakarza można wyróżnić bieżącą kontrolę jakości produktów, sporządzanie i kompletowanie zamówień, przygotowywanie reklamacji, a także sprawdzanie, które z wyrobów nie spełniają wymagań. Osoba po kursie brakarskim może znaleźć pracę zarówno w zakładach usług meblowych i leśnych, jak i w urzędach, gdzie konieczne jest zaplanowanie wycinki drzew. Takie osoby mogą pracować także w leśnictwie lub w tartakach. Liczba ofert pracy dla brakarzy jest dosyć duża, ponieważ zatrudnienie można znaleźć na różnych stanowiskach, na przykład jako osoba odpowiedzialna za wycinkę drzew, za kontrolę jakości czy obróbkę. Zarobki brakarza nie są zbyt wysokie i w wielu firmach oraz fabrykach taki pracownik może liczyć na pensję minimalną krajową lub niewiele wyższą. W praktyce średnie zarobki brakarza wynoszą od 2200 do 2600 złotych brutto. Należy jednak zaznaczyć, że jego wynagrodzenie zależy od posiadanej przez niego klasy po skończonych kursach, a także od doświadczenia zawodowego. Brakarze w halach produkcyjnych pracują zwykle dwuzmianowo, w systemie dwunastogodzinnym. Brakarz może także zwiększyć swoje kwalifikacje dzięki zdobyciu dodatkowych uprawnień, na przykład na pracę z piłą motorową. Ważna w tym zawodzie jest także znajomość języków obcych, takich jak: angielski i niemiecki, ponieważ za granicą zarobki brakarzy są od dwóch do trzech razy wyższe niż w Polsce. Jeszcze lepsze perspektywy rozwoju i wynagrodzenia mają brakarze z wykształceniem wyższym, którzy zdecydowali się zostać leśnikami. Mogą oni otrzymać od 6000 do 10000 złotych brutto miesięcznie, jednak należy pamiętać o tym, że aby zostać leśnikiem konieczne jest ukończenie rocznego stażu, zdobycie certyfikatu, a do tego zawodu preferowane są osoby po ukończonych studiach. Brakarz, któremu zależy na podwyższaniu swoich kwalifikacji zawodowych, może, a nawet powinien zdecydować się zarówno na kursy brakarskie, jak i na studia oraz dodatkowe kursy.

Leśnik z pasją do modelingu. Zobacz wideo:

Zobacz także:

Dramatyczne wyznanie Edyty Górniak. Piosenkarka przeżyła zawód miłosny. "Doświadczyłam niewyobrażalnej zdrady"

Jak zostać leśniczym: wymagania, możliwości zawodowe

Degustator – kwalifikacje, wymagania, obowiązki, perspektywy zawodowe

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości