Porady ekspertów

Karta Polaka – czym jest i kto może się o nią ubiegać?

Porady ekspertów

Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
gov.pl, Kancelaria SK&S
Karta Polaka – wypełnianie formalności

Karta Polaka jest dokumentem, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego osób, które nie posiadają polskiego obywatelstwa. Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Kto może się o nią ubiegać?

Karta Polaka - w jakim celu powstał ten dokument?

Polskę i Ukrainę oraz mieszkańców obu tych państw wiele łączy. Wspólna historia bywała trudna, ale nie zawsze. Granice Polski sięgały przed II wojną światową i wcześniej dużo dalej na wschód, a na jej terenie mieszkały różne narodowości, w tym Rusini i Ukraińcy. Naturalnie wpływy kulturowe się przenikały i powstawały mieszane rodziny.

Wojna w Ukrainie

Ewakuacja dzieci z Charkowa
Ewakuacja dzieci z Charkowa Dzień Dobry TVN
wideo 2/16

Po zmianie granic wielu Polaków pozostało na wschodzie, czyli na tzw. Kresach Wschodnich. To spowodowało, że na terenie dzisiejszej Ukrainy nie brakuje osób o polskich korzeniach lub identyfikujących się jako Polacy. To właśnie dla nich utworzona została Karta Polaka.

Karta Polaka - co to za dokument? Kto może się o niego ubiegać?

Karta Polaka jest dokumentem, który potwierdza przynależność do Narodu Polskiego. Jest ona wydawana po łącznym spełnieniu ściśle określonych przesłanek. Może być ona wydana osobie, która w dniu składania wniosku nie posiada obywatelstwa polskiego, zezwolenia na pobyt stały lub jest bezpaństwowcem. Jakie warunki musi spełnić, aby ubiegać się o ten dokument? Porady prawnej w tej kwestii udzielili nam prawnicy z kancelarii Sołtysiński Kawecki & Szlęzak w Warszawie.

Osoba ubiegająca się o Kartę Polaka musi m.in.:

  • Deklarować przynależność do narodu Polskiego;
  • wykazać swój związek z polskością przez znajomość języka polskiego, a także kultywowanie polskich tradycji i zwyczajów;
  • złożyć pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego w obecności Konsula RP;
  • wykazać, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawić zaświadczenie organizacji polskiej potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat;
  • złożyć oświadczenie, że ona lub jej wstępni nie repatriowali się lub nie zostali repatriowani z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach 1944-1957.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji w Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: gov.pl, Kancelaria SK&S

Źródło zdjęcia głównego: Sitthiphong/Getty Images

Pozostałe wiadomości