Świat

Paszport dla dziecka – jak wyrobić? Koszty i potrzebne dokumenty

Świat

Aktualizacja:
Dziecko z paszportem na lotnisku

Wyrobienie paszportu dla dziecka jest konieczne w przypadku podróży poza kraje Unii Europejskiej. Aby go otrzymać, należy dostarczyć komplet dokumentów do dowolnego punktu paszportowego lub polskiego konsulatu za granicą. Ile kosztuje paszport dla dziecka? Jak długo czeka się na jego wyrobienie?

  • Ile kosztuje paszport dla dziecka?
  • Dokumenty do paszportu dla dziecka
  • Ile się czeka na paszport dla dziecka?
  • Ile ważny jest paszport dla dziecka?

Zobacz też: Tych 6 rzeczy absolutnie NIE publikuj w sieci! Czyli jak nie stać się w wakacje łatwym łupem dla hakerów

O paszport dla dziecka mogą ubiegać się wyłącznie jego rodzice lub opiekunowie prawni . Wymogi administracyjne mówią, że przy składaniu wniosku musi być obecnych oboje rodziców. Jeden rodzic może być obecny tylko wtedy, kiedy drugi z nich nie żyje lub został pozbawiony praw rodzicielskich – należy to udokumentować aktem zgonu lub orzeczeniem sądu. Wniosek o paszport dla dziecka może złożyć również jeden rodzic, który posiada pisemną zgodę drugiego rodzica, poświadczoną notarialnie, przez konsula lub urzędnika punktu paszportowego. Procedury te mają zapobiegać między innymi porwaniom rodzicielskim. Wyjazd dziecka bez paszportu i dowodu jest możliwy wyłącznie do krajów Unii Europejskiej.

Ile kosztuje paszport dla dziecka?

Standardowy koszt paszportu dla dziecka to 30 zł. Jeśli rodzice posiadają kartę dużej rodziny, zapłacą 15 zł.

Istnieją sytuacje, kiedy paszport dla dziecka jest bezpłatny. Jest tak, kiedy dziecko przebywa w domu dziecka lub innym zakładzie opiekuńczym, a jego wyjazd za granicę wiąże się z leczeniem lub operacją.

Paszport dziecka nic nie kosztuje również wtedy, kiedy wyrobiony już paszport ma wady techniczne lub zawiera błędy.

Oprócz wskazanych sytuacji jest kilka przypadków, kiedy można uzyskać zniżki na wyrobienie paszportu dla dziecka . Przydziela się je, gdy wniosek składany jest przed zakończeniem ważności paszportu, w następujących sytuacjach:

– zmiana danych osobowych dziecka – np. nazwiska lub adresu zameldowania;

– zmiana wyglądu dziecka na skutek dorastania lub choroby;

– wykorzystanie miejsca w dotychczasowym paszporcie na wizy i stemple.

Składając wniosek o paszport dla dzieci , można czasem zapłacić więcej niż 30 zł. Jest tak wtedy, gdy straci się lub zniszczy paszport dziecka z własnej winy (zgubienie paszportu lub zniszczenie go przez dziecko, psa itp.). Opłata wynosi trzykrotność ceny pierwotnej, czyli najczęściej 90 zł (chyba, że przysługują zniżki).

Dokumenty do paszportu dla dziecka

Nie wystarczy sam wniosek o wydanie paszportu dla dziecka.

Oto dokumenty potrzebne do paszportu dziecka:

1. Wniosek paszportowy dla dziecka pobrany z polskiego konsulatu lub punktu paszportowego – nie może być drukowany z Internetu i podpisany w domu. Podpis musi być złożony w obecności urzędnika przez oboje rodziców.

2. Dowód wpłaty za paszport.

3. Zdjęcie paszportowe – jak najbardziej aktualne, zrobione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed składaniem wniosku.

4. Dowód osobisty lub paszport dziecka – jeśli takie posiada.

5. Karta dużej rodziny – jeśli jest wyrobiona.

Jeśli dziecko ma więcej niż 5 lat, musi być obecne przy składaniu wniosku paszportowego.

Co jest potrzebne do wyrobienia paszportu dla dziecka , kiedy rodzic składa wniosek sam?

1. Pisemna zgoda na paszport u notariusza od drugiego rodzica. Może być podpisana wcześniej przy urzędniku punktu paszportowego lub w konsulacie.

2. Jeśli jeden z rodziców nie żyje lub utracił prawa rodzicielskie, należy dostarczyć akt zgonu lub postanowienie sądu.

3. Kiedy ojciec dziecka jest nieznany, należy dostarczyć zupełny odpis aktu urodzenia.

Ile się czeka na paszport dla dziecka?

Czas oczekiwania na wyrobienie paszportu to maksymalnie 30 dni. Podczas gdy składa się wniosek o paszport dla dziecka urzędnik poda datę odbioru dokumentu.

Kiedy zachodzi pilna potrzeba wyrobienia paszportu dla dziecka, można ubiegać się o paszport tymczasowy. Wtedy do powyższych dokumentów należy dołączyć dowód na sytuację, przez którą konieczny jest szybki wyjazd (np. pogrzeb, choroba, leczenie dziecka).

Ile ważny jest paszport dla dziecka?

Ważność paszportu dla dziecka wynosi 5 lat. Jeśli jest to paszport tymczasowy, będzie on ważny przez rok od daty wydania, chyba że kraj planowanego wyjazdu wymaga, aby było to dłużej niż 12 miesięcy.

Odbiór paszportu dziecka

Aby odebrać paszport dla dziecka, musi stawić się jeden z rodziców lub opiekunów prawnych. Dokument jest odbierany tam, gdzie składano wniosek. Należy mieć przy sobie dowód osobisty lub swój paszport – urzędnik poprosić o to w celu weryfikacji tożsamości. Jeśli dziecko posiadało już wcześniej paszport, należy go zabrać ze sobą – zostanie anulowany.

Więcej:

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości