Wiza do Polski – kto jej potrzebuje i jakie są rodzaje wiz do Polski?

Porady

Aktualizacja:
Fot. Didier Marti/Getty Images

Kto potrzebuje wizy do Polski? Czy zagraniczni turyści wybierający się do naszego kraju muszą się ubiegać o wizę? A jeśli tak, to dla kogo polska wiza?

Wszyscy obywatele krajów Unii Europejskiej mogą przyjechać do Polski na podstawie ważnego dowodu osobistego lub paszportu. Dokument powinien być ważny co najmniej tyle, ile wynosi planowany pobyt. Obowiązek wizowy może natomiast dotyczyć obywateli krajów spoza Unii Europejskiej. A zatem kto musi mieć wizę do Polski?

Ukraina – wiza do Polski

Czy Ukraińcy muszą mieć wizę do Polski? Jeśli ich pobyt nie będzie przekraczać trzech miesięcy, są od niedawna zwolnieni z obowiązku wizowego. Wizy dla Ukraińców do Polski zostały zniesione w czerwcu 2017 roku. Od tego czasu mogą oni wjechać do naszego kraju bez wizy na okres do 90 dni w ciągu 180 dni w celach turystycznych, biznesowych lub prywatnych. Muszą jednak spełnić ważny warunek – wiza z Ukrainy do Polski nie jest wymagana, o ile obywatel Ukrainy posiada paszport biometryczny. Tego typu dokumenty są wydawane u naszego wschodniego sąsiada od 2015 roku. Liczba Ukraińców posiadających paszport biometryczny stale rośnie.

Oprócz ważnego paszportu Ukraińcy muszą też posiadać odpowiednie środki finansowe na czas pobytu. Jeśli będzie on trwał do trzech dni, powinni mieć 300 zł w gotówce lub równowartość tej kwoty na koncie bankowym. Na każdy następny dzień pobytu powinni przeznaczyć 75 zł. Obywatele Ukrainy są również zobowiązani do wyjaśnienia funkcjonariuszowi celu podróży. Ponadto ich dane osobowe nie mogą się znajdować w bazie osób, którym wcześniej z różnych powodów odmówiono prawa wjazdu na teren Polski.

Paszport biometryczny uprawnia obywateli Ukrainy nie tylko do wjazdu i poruszania się po Polsce, ale także do podróżowania do innych krajów Unii Europejskiej należących do strefy Schengen. Ruch bezwizowy nie obejmuje jednak Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Podobne zasady obowiązują m.in. posiadaczy paszportów biometrycznych z Albanii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Czarnogóry i Serbii. Choć kraje te nie należą do Unii Europejskiej, ich obywatele nie potrzebują wizy do Polski ani do innych państw ze strefy Schengen. Jeśli mają ważny paszport, mogą korzystać z ruchu bezwizowego.

A czy Amerykanie potrzebują wizy do Polski? Obywatele Stanów Zjednoczonych nie muszą mieć wizy, o ile ich pobyt w Polsce lub innym kraju strefy Schengen nie przekroczy 90 dni w ciągu 180 dni

Wiza do Polski dla Rosjan

Jako że Polska należy do strefy Schengen, ubieganie się o wizę przez obywateli innych krajów jest ujednolicone. Wiza turystyczna do Polski dla Rosjan może mieć dwa rodzaje. Wiza Schengen jednolita typu C uprawnia do pobytu na terenie Polski i do poruszania się po całym obszarze strefy Schengen. Pobyt nie powinien przekraczać 90 dni w ciągu 180 dni.

Wiza krajowa typu D jest wydawana, gdy obcokrajowiec chce przebywać w Polsce dłużej niż 90 dni. Posiadacz tego typu wizy może też poruszać się po innych krajach strefy Schengen.

Wniosek o wizę do Polski można złożyć w odpowiedniej placówce dyplomatycznej. Ile kosztuje wiza z Rosji do Polski? Rosjanie starający się o wizę zobowiązani są wnieść opłatę w wysokości 35 euro.

Wiza dla Turka do Polski , a także dla obywateli innych krajów spoza strefy Schengen, którzy są objęci obowiązkiem wizowym, również dzieli się na typ C i D, a cała procedura jest podobna.

Wiza pracownicza do Polski

Uzyskanie wizy pracowniczej przez obcokrajowca wymaga przygotowania odpowiednich dokumentów. Pracownicza wiza do Polski dla Ukraińca czy dla obywateli innych państw zostanie przyznana, jeśli dana osoba posiada zezwolenie na pobyt czasowy i na pracę w Polsce.

Warto jednak pamiętać, że obywatele Ukrainy (a także innych państw, m.in. Białorusi, Gruzji i Armenii) w pewnych wypadkach nie muszą się starać o pozwolenie o pracę w Polsce. Mogą zostać zatrudnieni na podstawie specjalnego oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, jeśli okres wykonywania pracy nie będzie przekraczał pół roku w ciągu jednego roku.

Ci obcokrajowcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały, nie muszą mieć żadnych dodatkowych dokumentów, by legalnie podjąć pracę w Polsce.

Podsumujmy – to, czy Ukraińcy potrzebują wizy do Polski , zależy zarówno od rodzaju paszportu, jaki posiadają, jak i od długości i celu pobytu. Kryteria te obowiązują również obywateli innych państw spoza Unii Europejskiej. Kraje należące do strefy Schengen mają ujednolicone zasady wjazdu i pobytu na ich terytorium. Obywatele wielu państw spoza UE są zwolnieni z obowiązku wizowego, jeśli ich pobyt wynosi nie więcej niż 90 dni. Jeżeli obcokrajowiec chce podjąć pracę na terenie Polski lub innego kraju Unii Europejskiej, musi się starać o wyrobienie wizy pracowniczej.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN