Paszport tymczasowy – formalności, czy można dostać od ręki?

Porady

Aktualizacja:
Images By Tang Ming Tung / Getty Images

Ważność paszportu tymczasowego to zazwyczaj nie więcej niż 12 miesięcy. Zależy to od kraju, do którego się wyjeżdża. Niektóre państwa określają, jaka powinna być długość ważności paszportu, aby móc bez przeszkód dostać się na ich teren. Data ważności paszportu jest zawsze w nim oznaczona. Można wyrobić również paszport tymczasowy dla dziecka.

Aby uzyskać informację, czy kraj, który jest celem podróży honoruje tego rodzaju paszporty, należy skontaktować się bezpośrednio z konsulatem tego państwa w Polsce.

Paszport tymczasowy od ręki – w jakich sytuacjach można się ubiegać?

Istnieje szereg sytuacji, w których ten rodzaj paszportu może zostać wydany. Ważne jest jednak, że należy dostarczyć dowód zdarzenia, które zmusza podróżnego do szybkiego wyjazdu za granicę, bądź wyrobienia paszportu. Tymczasowy paszport może zostać wydany w następujących sytuacjach:

1. W przypadku zachorowania lub pogrzebu osoby z rodziny – należy dostarczyć dowód w postaci kopii aktu zgonu albo kopii dokumentacji medycznej, ewentualnie zaświadczenia od lekarza osoby chorującej.

2. W sytuacji, kiedy tymczasowo nie ma możliwości pobrania odcisków palców do normalnego paszportu, np. poprzez gips na ręce lub opatrunek. Jeśli stale nie ma możliwości pobrania odcisków palców, wtedy wydawany jest normalny paszport, bez wprowadzonych odcisków.

3. Nagłe przypadki związane z wykonywanym zawodem lub piastowanym stanowiskiem pozwalają wydać paszport tymczasowy – należy dostarczyć dowód takiego zdarzenia, np. zaświadczenie od przełożonego.

4. Podczas tymczasowego pobytu w Polsce osoby stale zamieszkującej za granicą, kiedy kończy się ważność jej paszportu lub w przypadku jego utracenia.

5. W przypadku posiadania obywatelstwa polskiego i przebywania za granicą, ale zamieszkiwania w zupełnie innym państwie. Przykład – Jan Kowalski przebywa od jakiegoś czasu w Kanadzie, jednak chce wrócić do Francji, gdzie zamieszkuje na stałe. Niestety skradziono mu portfel, w którym miał paszport – występuje o wydanie dokumentu tymczasowego.

Wnioski o paszport tymczasowy wraz z odpowiednimi dokumentami poświadczającymi powyższe sytuacje, należy składać w polskich konsulatach za granicą lub w punktach paszportowych na terenie Polski. Adresy polskich konsulatów za granicą można znaleźć na stronie https://polakzagranica.msz.gov.pl/ . Dokładne dane teleadresowe punktów paszportowych w Polsce będą znajdowały się na stronach www urzędów wojewódzkich.

Jeśli przebywając za granicą, nie ma możliwości odbioru paszportu, wtedy należy przesłać prośbę do konsula danego kraju o wysłanie paszportu kurierem lub pocztą pod wskazany adres.

Paszport tymczasowy dla dziecka – w tym przypadku wniosek składany jest przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. Jeśli dziecko ma jednego rodzica lub opiekuna prawnego, tylko on ubiega się o paszport. Kiedy występuje dwoje opiekunów prawnych, wniosek może zostać złożony przez jednego rodzica, tylko wtedy, kiedy drugi złoży pisemną zgodę na paszport tymczasowy. Podpis ten musi być złożony w konsulacie lub punkcie paszportowym w obecności urzędnika, ewentualnie może być poświadczony notarialnie.

Dokumenty, które trzeba złożyć, aby otrzymać tymczasowy paszport:

1. Wniosek o wydanie paszportu tymczasowego – pobiera się go w konsulacie lub punkcie paszportowym, nie należy go drukować z internetu!

2. Specjalna fotografia paszportowa zrobiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku.

3. Dowód wpłaty za paszport tymczasowy .

4. Ważny dowód osobisty.

5. Dokument poświadczający nagłą konieczność wyjazdu lub zdarzenie.

6. W przypadku nie posiadania PESEL-u – odpis aktu urodzenia.

7. Odpis aktu małżeństwa – w przypadku małżonków cudzoziemców, którzy przyjęli zagraniczne nazwisko.

8. Odpis aktu cywilnego, poświadczający posiadanie polskiego obywatelstwa – nie jest to konieczne, jednak czasami urzędnicy mogą wymagać takiego dokumentu.

Dokumenty konieczne przy wnioskowaniu o paszport tymczasowy dla dziecka:

1. Pisemna zgoda obojga rodziców na wydanie paszportu.

2. Kiedy wniosek składa jeden rodzic:

– pisemna zgoda drugiego rodzica lub opiekuna poświadczona notarialnie lub złożona w punkcie paszportowym;

– orzeczenie sądu o utracie praw rodzicielskich przez drugiego rodzica;

– akt zgonu, w przypadku gdy drugi rodzic nie żyje.

Paszporty tymczasowe – dokumenty konieczne przy składaniu wniosku w konsulatach za granicą:

1. Wniosek z prośbą o przesłanie dokumentu kurierem lub pocztą.

2. Wniosek z prośbą o umożliwienie przesłania dokumentów kurierem lub pocztą, kiedy nie ma możliwości dostania się do polskiego konsulatu za granicą.

3. Kopia dokumentu stwierdzającego polskie obywatelstwo. Kiedy paszport tymczasowy nie będzie odbierany osobiście, kopia ta musi być poświadczona przez notariusza, konsula lub punkt paszportowy.

Paszport tymczasowy od ręki – jest to możliwe

Czas oczekiwania na wydanie paszportu tymczasowego jest bardzo krótki i często uzależniony od indywidualnej sytuacji petenta. Na paszport taki czeka się od kilka dni, a w niektórych sytuacjach bywa wydawany od ręki. Paszport tymczasowy w 1 dzień również jest możliwy do załatwienia.

Paszport tymczasowy – cena

Wyrobienie paszportu tymczasowego to koszt 30 zł. w Polsce. Ceny za granicą są różne i zależą od indywidualnych czynników. Aby poznać koszt wyrobienia paszportu tymczasowego, należy skontaktować się z konsulatem.

Przed wyjazdem za granicę

Przed każdym wyjazdem za granicę warto odwiedzić specjalną stronę Ministerstwa Spraw Zagranicznych – https://polakzagranica.msz.gov.pl/ Znajduje się tutaj kompleksowy poradnik, jakie warunki trzeba spełniać, aby wyjechać do danego kraju, jakich sytuacji tam unikać i w jaki sposób przygotować się do wyjazdu.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN