Kontrola na lotnisku. Piotr Kraśko sprawdził, czy uda mu się wnieść atrapę bomby

Porady


Kontroli na lotnisku podlegają wszystkie przewożone przez nas przedmioty, ale również my sami. Jak ona wygląda? I o czym należy pamiętać? Sprawdził to prowadzący Dzień Dobry TVN Piotr Kraśko, który w bagażu miał atrapę bomby.

Kontrola paszportowa na lotnisku

Kontroli granicznej na lotnisku poddawani są pasażerowie przekraczający granicę bądź strefę Schengen. Wówczas sprawdzeniu podlegają paszport i wiza. Dodatkowo pracownik lotniska może zadać nam kilka pytań dotyczących celu naszej podróży. Nie należy się dziwić, jeśli ze strony kontrolera padną z pozoru dziwne pytania: jak minął nasz lot?, jak się czujemy?, jakie mamy plany na najbliższy dzień?, czy mamy ochotę skorzystać z toalety?, na jakim stanowisku pracujemy? Kontrola paszportowa odbywa się przy oznakowanym okienku. Należy pamiętać, by paszport lub dowód były wyjęte z okładek i etui. Na niektórych lotniskach podczas kontroli paszportowej możemy zostać poproszeni o zeskanowanie odcisków palców. Po zakończeniu kontroli czekamy na otwarcie bramki lub informację od funkcjonariusza, że możemy przejść dalej.

Kontrola bezpieczeństwa

Kontrola bezpieczeństwa prowadzona jest przez pracowników lotniska i odbywa się przy taśmie, na której prześwietlany jest bagaż podręczny. Kontrola bezpieczeństwa na ostatnim etapie obejmuje również nas i polega na przejściu przez bramki wykrywające metal. To, czy przebiegnie sprawnie, zależy od naszej organizacji.

>>> Zobacz także:

Jak krok po kroku przebiega kontrola bezpieczeństwa na lotnisku?

  • Przed wejściem na strefę kontroli okaż kartę pokładową w celu wstępnej weryfikacji. Po niej zostaniesz skierowany do tzw. bramek, gdzie odbywa się kontrola bezpieczeństwa. Przechodząc do niej, nie możesz mieć ze sobą płynów w ilości powyżej 100 ml.
  • Przechodząc w stronę bramek, zauważysz taśmę i plastikowe koszyki. Weź przynajmniej dwa; jeden na sprzęt elektroniczny i metalowe przedmioty. W drugim pojemniku umieść okrycie wierzchnie, szeroką bluzę (jeśli taką na sobie masz) i płyny, które przewozisz w walizce. Niektórzy przewoźnicy wymagają ponadto zdjęcia butów i umieszczenia ich w koszyku z odzieżą. Umieść na taśmie przygotowane pojemniki i swoją walizkę.
  • Podczas prześwietlania bagażu zostaniesz poproszony o przejście przez bramkę do wykrywania metalu. W przypadku aktywacji alarmu zostaniesz poddany dodatkowej kontroli ręcznym wykrywaczem.
  • Po zakończonej kontroli możesz odebrać swoje rzeczy i odejść na bok, by spakować je z powrotem do walizki.

Kontrola bagażu rejestrowanego

Zanim bagaż rejestrowany trafi do luku bagażowego, przechodzi rygorystyczną kontrolę. Urządzenie, które prześwietla go, nastawione jest na wykrycie materiałów wybuchowych, broni i substancji zakazanych (narkotyków). Bagaż umieszczony na taśmie transportowej przepuszczany jest przez specjalną maszynę do kontroli, które prześwietla jego zawartość, wykorzystując fale rentgenowskie. Nad wszystkim czuwa operator, który kontroluje przebieg sprawdzania bagażu na monitorze projekcyjnym. Obraz analizowany jest przez komputer, który na podstawie przyjętych algorytmów porównuje zawartość walizki z parametrami przedmiotów zakazanych. W przypadku kiedy otrzymane dane nakładają się na siebie, maszyna uruchamia alarm i wyświetla podejrzany przedmiot na ekranie. O dalszym postępowaniu decyduje operator, który na podstawie otrzymanych danych analizuje możliwość wystąpienia zagrożenia. Bagaż może zostać otwarty i skontrolowany ręcznie. Ponadto za pomocą spektrometru i psa przeprowadzana jest kontrola na obecność narkotyków. Osoba, której bagaż budzi podejrzenia, może zostać zaproszona na kontrolę osobistą.

Kontrola osobista na lotnisku

Szczegółowa kontrola na lotnisku może być przeprowadzona w przypadku zajścia podejrzenia o przewożenie zakazanych substancji i przedmiotów. Dodatkowo typowane są do niej osoby, które wzbudzają podejrzenie wśród funkcjonariuszy. Kontrola osobista na lotnisku może przebiegać w różnych formach. Niekiedy polega na dokładnym ręcznym przeszukaniu bagażu i zadaniu podróżnemu pytań związanych z przewożonymi rzeczami. Niekiedy konieczne jest włączenie niektórych sprzętów (np. laptopa). Ponadto kontrolerzy na lotnisku za pomocą specjalnych papierków bądź wacików mogą sprawdzić podróżnemu ręce pod kątem obecności na nich substancji zakazanych lub wykorzystywanych do produkcji materiałów wybuchowych. W niektórych przypadkach podróżny może zostać zaproszony do pokoju, gdzie kontroli zostanie poddana odzież, którą ma na sobie. W tym celu konieczne jest rozebranie się do bielizny. Kontrole osobiste przeprowadzane są przez pracowników służby granicznej, najczęściej po wylądowaniu w danym kraju.

Autor: Adrian Adamczyk