Jak uzyskać odszkodowanie za odwołany lot?

Porady

Aktualizacja:

Prawo do odszkodowania za odwołany lub opóźniony lot regulują wewnętrzne regulaminy linii lotniczych, a także Urząd Lotnictwa Cywilnego. Nad prawidłowością lotów i przestrzeganiem praw pasażerów czuwa Unia Europejska. Jakie prawa przysługują pasażerowi w przypadku odwołanego lotu?

Drobne opóźnienia lotu w sezonie wakacyjnym to niemal standard. O ile na niewielkie można przymknąć oko, tak te przekraczające 3, 5, a nieraz 10 godzin wzbudzają irytację i skutecznie psują plany. Pasażerowie, którzy stanęli przed faktem odwołanego lotu, mogą zwrócić się do przewoźnika z reklamacją i otrzymać stosowne do zaistniałej sytuacji odszkodowanie.

Więcej:

Czy za odwołany lot należy się odszkodowanie?

Prawo pasażerów linii lotniczych w Unii Europejskiej regulowane jest przez Rozporządzenie nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 roku. Zawiera klauzulę o obowiązku wypłacenia przez linie lotnicze odszkodowania pasażerom, których loty zostały odwołane i nie miały na to wpływu sytuacje niezależne od przewoźnika. Dodatkowo polscy pasażerowie w sprawie reklamacji za odwołane loty mogą zwrócić się o pomoc do Komisji Ochrony Praw Pasażerów. Informacje dotyczące szczegółowych procedur otrzymania odszkodowania możemy ponadto znaleźć na stronach przewoźnika lub w punkcie informacji i obsługi klienta np. na lotnisku.

Pasażerowie podróżujący poza granicami UE mogą polegać na prawie lotniczym danego kraju lub regulaminie wewnętrznym linii lotniczych. Podróżujący po USA o możliwości składania reklamacji za odwołany lot powinni dowiedzieć się u danego przewoźnika. Wypłaty odszkodowania za odwołane lub opóźnione loty pozostają jednak domeną Unii Europejskiej i są rzadko praktykowane w innych rejonach świata.

Zobacz także: Jak zostać pilotem?

Rekompensata za odwołany lot

W przypadku odwołania lotu linia lotnicza zobowiązana jest do wypłacenia pasażerom odszkodowań. Ich wysokość uzależniona jest od długości lotu i regulowana przez wewnętrzne przepisy przewoźnika. Ponadto przy wypłacie odszkodowania brane pod uwagę jest również to, czy zaplanowany lot miał się odbyć na terenie Unii Europejskiej, czy poza jej granicami. Wysokość kwoty może więc oscylować w granicach od 200 euro nawet do 600 euro.

Reklamacja za odwołany lot

Warunkiem przyjęcia reklamacji za odwołany lot i wystąpienia do linii lotniczych o odszkodowanie jest czas, w którym lot został anulowany. Odszkodowanie nie przysługuje pasażerom, którzy o odwołanym locie dowiedzieli się co najmniej 14 dni przed planowanym startem. Reklamacja nie jest również uznana w przypadku, kiedy przewoźnik powiadomił pasażerów o anulacji lotu w terminie krótszym niż 14 dni, ale ze swojej strony zapewnił połączenie alternatywne i dołożył starań, by pasażer dotarł do miejsca docelowego swojej podróży. Ponadto reklamacja nie zostanie uwzględniona, jeśli lot został odwołany z przyczyn niezależnych od przewoźnika.

Odszkodowanie za odwołany lot nie przysługuje w przypadku:

  • złych warunków atmosferycznych,
  • niestabilnej sytuacji politycznej w kraju docelowym bądź w kraju, przez który lot miałby się odbywać,
  • strajku przewoźnika,
  • zderzenia samolotu z ptakiem,
  • awarii samolotu na początku lotu lub w trakcie, zmuszającej przewoźnika do międzylądowania.

Procedura reklamacji za odwołany lot

Wniosek z prośbą o uwzględnienie reklamacji za odwołany lot i wypłatę odszkodowania należy złożyć do przewoźnika. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku jego treść należy przedłożyć Komisji Ochrony Praw Pasażerów wraz z dołączoną skargą na złamanie przepisów unijnych dotyczących lotów. Ponadto do reklamacji należy dołączyć:

  • kopię reklamacji złożonej do przewoźnika,
  • kopię rezerwacji za dany lot i rachunki poniesionych kosztów,
  • kopię negatywnej odpowiedzi przewoźnika.

Przewoźnikowi przysługuje 30 dni na ustosunkowanie się do złożonej reklamacji. W przypadku braku jakiejkolwiek odpowiedzi w wymaganym czasie pasażer również ma prawo zwrócić się do Komisji Ochrony Praw Pasażerów.

Rezygnacja lub zmiana podróży – prawo pasażera

W przypadku odwołania lotu i przeniesienia startu na inną godzinę bądź dzień pasażer ma prawo do całkowitej rezygnacji z podróży i odzyskania poniesionych kosztów. Przewoźnik jest zobowiązany zwrócić pełną należność za zakupiony bilet w terminie do 7 dni od odwołania lotu. W przypadku lotów przesiadkowych linia lotnicza ponadto musi zapewnić pasażerowi powrót do miejsca pierwotnego wylotu w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeśli wiąże się to wylotem na następny dzień, pasażer ma prawo zwrócić się do linii lotniczych z wnioskiem o zorganizowanie mu noclegu. Ponadto linia lotnicza jest zobowiązana do zapewnienia pasażerom odwołanego lotu: wyżywienia, dostępu do telefonu i maila, transportu do hotelu. Jeśli w przypadku odwołania lotu pasażer nadal wyraża chęć podróżowania, przewoźnik musi zaoferować inny, zastępczy plan podróży do miejsca docelowego w możliwie jak najszybszym terminie.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN