Podróże

Al Kaaba w Mekce to najważniejsze święte miejsce islamu. Ciekawostki o świątyni

Podróże

Aktualizacja:
Muhur/Getty Images

Al Kaaba w Mekce jest najważniejszą świątynią dla każdego muzułmanina. Wyznawca islamu przynajmniej raz w życiu powinien odbyć pielgrzymkę do tego świętego miejsca. Jakie są najważniejsze informacje o Al Kaabie?

Co roku Al Kaabę w Mekce odwiedza ok. 3 mln pielgrzymów. Pielgrzymka do Mekki nazywa się hadż i jest obowiązkiem każdego muzułmanina, stanowiącym jeden z pięciu filarów wiary. Przynajmniej raz w swoim życiu powinien on udać się do Mekki, gdzie znajduje się sanktuarium Al Kaaba i obejść je siedem razy w kierunku odwrotnym do kierunku wskazówek zegara. W kierunku Al Kaaby na co dzień modlą się wyznawcy islamu na całym świecie niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

Krótka historia i charakterystyka Al Kaaby

Według religii muzułmańskiej pierwsza Kaba została zbudowana przez Adama, którego znamy również z przekazów biblijnych. Podczas potopu miejsce modlitwy uległo jednak zniszczeniu. Kabę następnie odbudowali Abraham i jego syn Izmael. Według dostępnych źródeł szacuje się, że Al Kaaba istnieje przynajmniej od II w p.n.e. W czasach przedislamskich było to miejsce, gdzie Arabowie oddawali cześć różnym bóstwom. Po wprowadzeniu islamu przez Mahometa Al Kaaba stała się muzułmańską świątynią. Mahomet rozkazał zburzyć i zniszczyć wszystko to, co było związane z kultem pogańskich bogów, pozostawiając jedynie Czarny Kamień, który według niego został zesłany z raju. Wokół Al Kaaby wybudowano meczet Masdżid al-Haram, nazywany też Świętym Meczetem. Na przestrzeni wieków meczet był nieraz rozbudowywany i przebudowywany.

Al Kaaba ma długość 12 m, szerokość 10 m, a jej ściany są wysokie na 15 m. Każda ze ścian sanktuarium jest zwrócona w cztery strony świata. W jednej ze ścian są drzwi. Wewnątrz Al Kaaby znajduje się puste pomieszczenie z kolumnami. Ściany sanktuarium są ozdobione napisami. W środku Al Kaaby znajduje się też Czarny Kamień, największa świętość w islamie. Sanktuarium jest z zewnątrz nakryte kiswą, czyli czarną osłoną z jedwabiu, na której wyhaftowane są wersy z Koranu . Kiswa jest co roku wymieniana na nową. Tuż obok Al Kaaby płynie ze skały Zamzam, czyli święte źródło.

Czarny Kamień – serce świątyni Al Kaaba

Czarny Kamień, czyli Hadżar, jest uważany za największą świętość islamu. To właśnie ten kamień jest celem pielgrzymek milionów muzułmanów. Znajduje się on w środku świątyni i jest wbudowany w południowo-wschodnim narożniku Al Kaaby na wysokości 1,5 m. Jest zamknięty w srebrnej ramie, ma owalny kształt i wymiary 20×16 cm.

Legenda głosi, że Czarny Kamień był początkowo nieskazitelnie biały, jednak z biegiem czasu sczerniał pod wpływem ludzkich grzechów. Dzisiaj pod wpływem dotykania przez niezliczoną ilość rąk pielgrzymów kamień jest wypolerowany i połyskuje na czerwono-czarno, jego kolor określa się też czasem jako zabarwiony na czerwono ciemny brąz. Według niektórych tradycyjnych podań Czarny Kamień spadł z nieba po to, by wskazać Adamowi i Ewie miejsce na zbudowanie ofiarnego ołtarza dla Boga. Tak właśnie miało powstać pierwsze na ziemi miejsce modlitwy.

Czarny Kamień był obiektem kultu już w czasach przedmuzułmańskich. Zanim w tym rejonie zapanował islam, Arabowie mieli w zwyczaju czcić święte kamienie, a ich dotknięcie zapewniało błogosławieństwo ze strony różnych bóstw. Gdy do Mekki przybył Mahomet, uznał on, że Czarny Kamień pochodzi z raju, kult był więc kontynuowany.

Nikt nie wie, czym tak naprawdę jest Czarny Kamień. Ze względu na to, że jest uważany za największą świętość w islamie, nie przeprowadzono na nim żadnych naukowych badań. Naukowcy na całym świecie wysnuwają wiele teorii dotyczących pochodzenia kamienia. Według różnych teorii jest to meteoryt, agat lub bazalt. Uważa się też, że kamień może być kawałkiem gruntu, którego obecna forma i struktura powstała na skutek zderzenia się meteorytu z ziemią.

Al Kaaba – ciekawostki

  • Współrzędne Al Kaaby wynoszą 21.422495°N 39.826201°E. Dane te są niezwykle istotne dla wyznawców islamu, ponieważ niezależnie od miejsca pobytu, podczas codziennej modlitwy powinni być zwróceni w kierunku świątyni znajdującej się w Mekce.
  • Jedynie w środku Al Kaaby wyznawca islamu może modlić się w dowolnym kierunku.
  • Od czasów Mahometa pieczę nad kluczami do Al Kaaby sprawuje ta sama rodzina – tradycja przekazywania kluczy z pokolenia na pokolenia przetrwała wieki.
  • Czarny Kamień został skradziony w 931 r. przez karmatów, czyli wyznawców jednego z nurtów szyizmu i dopiero po 20 latach udało się go sprowadzić z powrotem do sanktuarium Al Kaaba.
  • Nie wszyscy wiedzą też, że Czarny Kamień jest pęknięty. Na skutek walk pomiędzy arabskimi plemionami ok. 683 r. świątynia Al Kaaba została poważnie uszkodzona, a znajdujący się w środku kamień roztrzaskał się na kawałki. Dzisiaj ten święty dla muzułmanów kamień jest przechowywany w całości – został skrupulatnie złożony w całość z ok. 8 kawałków i następnie spięty specjalną srebrną obręczą.

Zobacz także:

Autor: Adrian Adamczyk

Pozostałe wiadomości