Parenting

Ubezpieczenie dziecka od niebezpiecznych wypadków. Dlaczego warto je mieć?

Parenting

Aktualizacja:
Pierwszy dzień szkoły biegnący uczniowie
fot. Imgorthand/getty Images

Rozpoczął się nowy rok szkolny, co dla rodziców wiąże się z długą listą ważnych spraw do załatwienia. Jedną z nich – być może najważniejszą - jest ubezpieczenie dziecka. Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków, czyli w skrócie NNW to po prostu niezbędne zabezpieczenie dla nas i naszego dziecka w sytuacji, gdyby w szkole lub w drodze do niej zdarzył się jakikolwiek wypadek. Przed decyzją o zakupie NNW, sprawdźmy koniecznie, jak chroni nas polisa. Co obejmuje ubezpieczenie szkolne? Na co zwrócić uwagę przy wyborze polisy?

Statystyki wypadków nie są krzepiące. Według danych udostępnianych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w Systemie Informacji Oświatowej rocznie w placówkach edukacyjnych dochodzi do kilkudziesięciu tysięcy wypadków. Część z nich bywa zupełnie niegroźna, natomiast wiele skutkuje trwałym uszczerbkiem na zdrowiu dziecka, którego leczenie jest bardzo kosztowne i skomplikowane. Zagrożenia nie da się w pełni wyeliminować, jednak można łagodzić jego skutki. Rozwiązaniem, które może dać poczucie bezpieczeństwa zarówno rodzicom, jak i dziecku jest właśnie ubezpieczenie NNW.

Co powinna obejmować polisa NNW dla dziecka

Ubezpieczenie dziecka w szkole od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) to jeden z najskuteczniejszych sposobów na ochronę dziecka. Rodzice mają gwarancję, że w sytuacji, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie.

Jakie świadczenia powinno obejmować ubezpieczenie NNW dziecka:

  • Wypłata świadczenia za trwały uszczerbek na zdrowiu (złamania, poparzenia i wiele innych) – wysokość świadczenia zależy od procentowo określonego uszczerbku na zdrowiu oraz wysokości sumy ubezpieczenia.
  • Pomoc Assistance (np. wizyta lekarza, konsultacja medyczna, dostawa leków, transport).

Jakie świadczenia oferuje LINK4?

Dobry ubezpieczyciel jest w stanie zaoferować oprócz podstawowych świadczeń w ramach polisy NNW wiele dodatkowych, które mogą się okazać bardzo cenne w razie nieszczęśliwego wypadku. LINK4 ma ofertę nieszablonową, która uwzględnia m.in.

  • Ubezpieczenie kosztów leczenia choroby spowodowanej ugryzieniem lub ukąszeniem przez owada lub kleszcza.
  • Wypłatę świadczeń w takich wypadkach jak wstrząśnienie mózgu, ale też zachorowanie na sepsę oraz groźną infekcję wywołaną przez pneumokoki.
  • Wypłatę świadczeń, gdy do wypadku dojdzie podczas dodatkowych zająć sportowych dziecka.

Ponadto LINK4 w pakiecie Assistance Szybka Pomoc oferuje pomoc i wparcie w takich sytuacjach jak:

  • Dłuższa nieobecność dziecka w szkole – organizuje i pokrywa koszty korepetycji.
  • Konieczność wykupienia leków – ubezpieczyciel dostarcza i pokrywa koszt leków w przypadku nagłego zachorowania dziecka
  • Potrzebny jest sprzęt rehabilitacyjny - ubezpieczyciel kupuje i dostarcza potrzebny sprzęt

NNW – o czym warto wiedzieć

Decyzja o przystąpieniu do takiej umowy ubezpieczeniowej jest dobrowolna i należy wyłącznie do rodzica. Zgodnie z przepisami, dzieci nie muszą mieć polisy od następstw nieszczęśliwych wypadków w czasie pobytu w szkole, jak również w czasie wycieczek poza terenem placówki. W związku z tym to rodzic podejmuje decyzję, czy zakupić pakiet ochronny. A jeśli się na taki się zdecyduje, może dokonać wyboru, jaki rodzaj ubezpieczenia nabyć – proponowane przez szkołę, grupowe czy indywidualne. Jedyną obligatoryjną umową jest ubezpieczenie NNW i kosztów leczenia uczniów wyjeżdżających na zagraniczną wycieczkę.

Ponadto, dobrze pamiętać o zawarciu umowy, w ramach której będzie możliwe uzyskanie świadczenia stanowiącego odczuwalną rekompensatę i rzeczywistą pomoc finansową dla ubezpieczonego. Warto więc wybrać ubezpieczenie z odpowiednio wysoką sumą ubezpieczenia. Wysokość świadczenia jest bowiem ściśle z nią powiązana.

Podstawowym świadczeniem, wypłacanym z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu przy uszczerbku w wysokości 100% oraz w wypadku śmierci, jest kwota odpowiadająca pełnej sumie ubezpieczenia. Natomiast w przypadku częściowego uszczerbku na zdrowiu - określony procent sumy ubezpieczenia odpowiadający procentowi trwałego uszczerbku na zdrowiu wskazanemu w warunkach ubezpieczenia dla poszczególnych urazów w tzw. tabeli rodzajów uszczerbków na zdrowiu.

Jak wykupić dobre ubezpieczenie szkolne?

Dokonując zakupu ubezpieczenia szkolnego, należy przede wszystkim kierować się sumą ubezpieczenia i jego zakresem. Sugerując się wyłącznie niską składką, niejednokrotnie możemy nabyć polisę, która okaże się niewystarczająca w nagłych sytuacjach oraz nie pokryje kosztów wymaganych świadczeń medycznych. Niska składka często oznacza, że odszkodowanie za np. złamaną rękę będzie rozczarowująco niskie. Warto zatem zapoznać się wcześniej z ogólnymi warunkami ubezpieczenia (OWU), aby dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ubezpieczyciel wycenia poszczególne urazy i jakie urazy są objęte ochroną. Rodzice oczekujący wyższych świadczeń powinni rozważyć polisę indywidualną.

Zakres ubezpieczenia może obejmować takie następstwa nieszczęśliwych wypadków jak: śmierć ubezpieczonego, trwałe inwalidztwo ubezpieczonego, złamania kości, , cięższe oparzenia i odmrożenia, wstrząśnienie mózgu, powstanie ran, blizn. Ponadto, w zakresie ubezpieczenia coraz częściej możemy spotkać możliwość uzyskania jednorazowego świadczenia z tytułu wystąpienia zawału serca lub udaru mózgu.

Kolejną istotna kwestia jest czas obowiązywania ubezpieczenia. Polisy dla dzieci i młodzieży szkolnej mogą obowiązywać przez pełne 12 miesięcy, a nie tylko czas nauki szkolnej. Mogą, ale nie muszą, dlatego warto dowiedzieć się o zakresie czasowym ochrony ubezpieczeniowej, żeby potem nie okazało się, że dziecko, które w czasie wakacji, ferii zimowych czy świąt, doświadczyło wypadku, nie ma co liczyć na żadne odszkodowanie.

Tym na co również powinien zwrócić uwagę rodzic dokonujący wyboru polisy są wyłączenia – to sytuacje, w których nie możesz liczyć na wypłatę z polisy. W przypadku ubezpieczeń dla dzieci i młodzieży może to być np. uprawianie sportów wysokiego ryzyka. Jeśli dziecko trenuje i bierze udział w zawodach, to może w ich czasie nie być objęte ochroną, a jeśli chciałbyś rozszerzyć zakres ubezpieczenia, to będziesz musiał za nie dodatkowo zapłacić.

fot.LINK4

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości