Jak zmienić szkołę? Kto może zdecydować o przeniesieniu?

Parenting

fot. phototechno/Getty Images

Jak zmienić szkołę, aby nie skrzywdzić dziecka i ułatwić mu to przejście? Przede wszystkim należy przyjrzeć się zasadom przyjmowania dzieci, jakie obowiązują w szkole, do której miałoby zostać przeniesione dziecko. To od rozmowy z dyrektorem tej placówki powinno się rozpocząć całą procedurę.

Zmiana szkoły w trakcie roku szkolnego czy w trakcie wakacji to zawsze duże wyzwanie. Zarówno dla rodziców, jak i dzieci. Powodów takiej decyzji może być bardzo wiele. Zawsze jednak warto rozważyć zalety i wady takiego rozwiązania.

Jak zmienić szkołę?

Zmiana szkoły podstawowej albo licealnej nie stanowi od strony formalnej zbyt skomplikowanej procedury. Rozpoczyna się rozmową z dyrektorem placówki, do której ma zostać przeniesione dziecko. Jeśli rozmowa kończy się pozytywną opinią ze strony dyrektora, to rodzice powinni się udać do dotychczasowej szkoły po druk przeniesienia dziecka. Druk ten wraz z innymi dokumentami należy dostarczyć do nowej szkoły. Na tym właściwie kończą się formalności. Cała procedura może trwać zaledwie 1–2 dni .

Zmiana szkoły – jakie dokumenty trzeba dostarczyć?

Zmiana liceum bądź szkoły podstawowej wymaga od rodziców dostarczenia do nowej placówki kompletu dokumentów związanych z edukacją dziecka. Oprócz druku przeniesienia w teczce powinny się znaleźć:

  • karta szczepień ochronnych (potrzebna na każdym etapie edukacji, szczepienia obowiązkowe kończą się w 18. roku życia),
  • karta zdrowia dziecka,
  • potwierdzenie wpłaty składek ubezpieczenia dziecka.

Zmiana szkoły w trakcie roku szkolnego wygląda dokładnie tak samo jak przeniesienie w trakcie wakacji. Oprócz wskazanych już dokumentów rodzice bądź opiekunowie są jeszcze zobowiązani dostarczyć do nowej szkoły arkusz ocen ucznia .

Zobacz także: Ponad 2 tys. zł rocznie - tyle średnio kosztuje rodzica "darmowa" szkoła. Na co idą te pieniądze?

Jak zmienić szkołę średnią lub podstawówkę przy różnicy programu?

W szczególności zmiana liceum (choć dotyczy to również podstawówki) może wiązać się z różnicami programu w dotychczasowej i nowej placówce, co może utrudniać cały proces. Jeśli podczas wywiadu z rodzicami dyrektor dostrzeże tego typu problem, ma prawo zasięgnąć opinii nauczycieli przedmiotowych w zakresie możliwości i formy nadrobienia ewentualnych zaległości.

Problem ten pojawia się podczas zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego, zwłaszcza w wypadku szkół prywatnych. W części z nich program obowiązkowy jest realizowany z dużą nadwyżką, przede wszystkim jeśli chodzi o języki obce, więc przejście między jedną a drugą placówką może okazać się trudne z tego punktu widzenia.

Niektóre placówki prywatne mają określone zasady rekrutacji i trzeba się z tym liczyć. Nawet w przypadku zmiany szkoły w trakcie roku szkolnego dziecko może zostać poproszone o rozwiązanie testu językowego, matematycznego lub przyrodniczego. Szkoły prywatne mają prawo do tworzenia takich zasad rekrutacji, podobnie zresztą jak licea, do których rekrutacja nie jest już związana z rejonizacją. Zmiana szkoły w 2. klasie liceum może na przykład wiązać się z testem z biologii czy języka angielskiego.

Kiedy zmienić szkołę?

Zmiana szkoły w 2. klasie liceum to ryzykowne posunięcie, ale zdarzają się poważne powody, które mogą skłaniać do takich decyzji. Radykalne obniżenie poziomu nauczania, problemy emocjonalne, konflikt ucznia z innym uczniem, problemy z odnalezieniem się w grupie – to wszystko są ważne argumenty, które zawsze należy wziąć pod uwagę. Najważniejsze jest oczywiście samopoczucie dziecka i odpowiedni poziom nauczania .

Jeśli powodem przeniesienia nie są żadne nagłe wydarzenia, to oczywiście zmiany szkoły najlepiej dokonać w wakacje lub ewentualnie między semestrami. Przerwa wakacyjna (lub ferie) pozwala przygotować się do nadchodzących zmian, zaakceptować je i z „czystą kartą” rozpocząć kolejny etap edukacji. Zmiany szkoły warto dokonywać przede wszystkim na etapie szkoły podstawowej. Różnice między programami nie są wtedy zbyt duże, natomiast w przypadku profilowanych liceów oraz klas z przedmiotami prowadzonym w rozszerzonym zakresie różnice mogą być bardzo trudne do nadrobienia.

Zmiana szkoły dla dziecka to często bardzo trudny moment, dlatego zawsze warto rozważyć zasadność tego typu decyzji. Cała odpowiedzialność w tym wypadku spada bowiem na rodziców i opiekunów. Dyrektor dotychczasowej placówki w żaden sposób nie może odmówić przeniesienia dziecka. Ogromnej refleksji wymaga natomiast decyzja o przeniesieniu dziecka z dnia na dzień. Pozbawia się je wtedy możliwości symbolicznego zamknięcia jednego etapu i rozpoczęcia nowego.

Jak przygotować dziecko na zmianę szkoły?

Zmiana liceum z reguły odbywa się na prośbę dziecka. W przypadku szkoły podstawowej częściej jest to decyzja rodziców. Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku zmiana szkoły jest trudnym i stresującym doświadczeniem, z którym nie można dziecka zostawiać samego. Trzeba z nim rozmawiać o nowej sytuacji, wspierać je i pomagać w odnalezieniu się w nowych warunkach i grupie rówieśniczej.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN