Parenting

Jak zarejestrować dziecko? Jakie są formalności?

Parenting

Aktualizacja:
fot. Jacek_Sopotnicki/Getty Images

Rejestracja noworodka w USC to oficjalne poświadczenie jego pojawienia się na świecie. Ten doniosły fakt ma jednak bardzo konkretny, praktyczny wymiar. Kto i kiedy może dopełnić tej procedury? Jakie są szczegółowe warunki formalne rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz przez Internet?

Rejestracja noworodka w USC to oficjalne poświadczenie jego pojawienia się na świecie. Ten doniosły fakt ma jednak bardzo konkretny, praktyczny wymiar. Kto i kiedy może dopełnić tej procedury? Jakie są szczegółowe warunki formalne rejestracji dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz przez Internet?

Takie kwestie, jak to, gdzie zarejestrować dziecko po urodzeniu czy też jak zarejestrować dziecko mogą nie być tym, co świeżo upieczonym rodzicom przychodzi na myśl w pierwszej chwili, jednak rejestracja noworodka w USC to obowiązek, którego po prostu musimy dopełnić. Jesteśmy do tego zobligowani przepisami prawa, które ściśle określa, na jakich zasadach i w jakim terminie powinniśmy tego dokonać. Oto krótki przewodnik po tym, jak zarejestrować dziecko – osobiście w Urzędzie Stanu Cywilnego oraz za pośrednictwem Internetu.

Rejestracja urodzenia dziecka – ogólne zasady

Na zarejestrowanie dziecka w USC mamy 21 dni od momentu wystawienia karty urodzenia. Obowiązek jej sporządzenia oraz przekazania do odpowiedniego USC spoczywa na szpitalu, w którym poród się odbył oraz na jego personelu. W przypadku przygotowania karty martwego urodzenia rejestracja w USC musi nastąpić w ciągu zaledwie trzech dni, natomiast szpital ma na przekazanie odpowiedniego dokumentu do Urzędu tylko jeden dzień – pod warunkiem, że uda się ustalić płeć noworodka.

Zgłoszenie urodzenia dziecka może być dokonane zarówno przez matkę, jak i ojca niemowlęcia – pod warunkiem, że mają pełną zdolność do czynności prawnych. Sytuację nieco komplikuje rejestracja dziecka w USC bez ślubu. Jeśli rodzice niemowlaka nie są małżeństwem, ojciec dziecka i partner matki musi najpierw – przed zgłoszeniem urodzenia dziecka – złożyć stosowne oświadczenie o uznaniu ojcostwa. Może to uczynić np. przed kierownikiem tego samego (ale też każdego innego) Urzędu Stanu Cywilnego. Oświadczenie takie w ciągu 3 miesięcy powinno zostać potwierdzone przez matkę dziecka – oczywiście może się to odbyć od razu, jednak wówczas rodzice powinni zgłosić się do USC razem.

Co ważne, Urząd Stanu Cywilnego, do którego mamy się udać powinien być właściwym dla miejsca narodzin dziecka, a nie miejsca zamieszkania czy też zameldowania rodziców. Co ważne, niemowlaka, który przyszedł na świat poza Polską nie można zgłosić do rejestracji w krajowym Urzędzie. Zgłoszenia urodzenia dziecka możemy dokonać zarówno drogą tradycyjną, w Urzędzie Stanu Cywilnego, jak i z wykorzystaniem nowych technologii – przez Internet. Niezależnie od sposobu rejestracji noworodka, jest to usługa bezpłatna.

Rejestracja urodzenia dziecka w USC

Z rejestracją dziecka lepiej nie zwlekać – im prędzej to zrobimy, tym szybciej otrzymamy odpis skrócony aktu urodzenia dziecka czy też powiadomienie o nadaniu mu numeru PESEL. Poza tym jeśli nie dopełnimy terminu 21 dni na zgłoszenie urodzenia dziecka, może się okazać, że imię nadał mu kierownik USC na podstawie otrzymanej ze szpitala karty urodzenia – ma do tego prawo. Jeśli natomiast zarejestrujemy niemowlę samodzielnie, możemy oczywiście nadać mu imiona (nie więcej, niż dwa) zgodnie z własnym upodobaniem – pamiętając jednak, że nie mogą być zgłoszone w formie zdrobniałej czy ośmieszającej ani też brzmieć nieprzyzwoicie. Mogą to natomiast być imiona pochodzące z innych języków czy kultur.

Warto wiedzieć, że aktu urodzenia nie musimy otrzymać od ręki – na jego sporządzenie możemy poczekać do następnego dnia roboczego po dniu zgłoszenia urodzenia. Pozostaje jeszcze kwestia odbioru dokumentów (w tym odpisu skróconego aktu urodzenia); jeśli zdecydujemy się zrobić to osobiście w Urzędzie, będzie z pewnością szybciej, niż w przypadku wysyłki pocztą tradycyjną, którą również możemy wybrać, zgłaszając narodziny dziecka. Jest jeszcze jedna opcja – odbiór dokumentów na skrzynkę ePUAP.

Rejestracja dziecka po urodzeniu – Internet

Rejestracja dziecka w Urzędzie to tylko jedna z możliwości zgłoszenia jego narodzin – możemy tego dokonać również przez Internet. Choć wydaje się to droga prostsza i szybsza, abyśmy w ogóle mogli z niej skorzystać, musimy posiadać potwierdzający naszą tożsamość w sieci e-dowód (oraz skrzynkę ePUAP służącą komunikacji z Urzędem) bądź też profil zaufany (eGo) – będą potrzebne do tego, by zalogować się na stronie www.login.gov.pl. Jeśli zastanawiamy się, jak podpisać takie zgłoszenie – jest kilka opcji. Możemy to zrobić za pomocą podpisu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego bądź też e-dowodu (dowodu z warstwą elektroniczną).

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości