Jak rozwód rodziców wpływa na dzieci?

Dziecko

Aktualizacja:

Według danych GUS-u w ubiegłym roku rozwiodło się 63 tys. Małżeństw. Rozpad małżeństwa jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć. Porównuje się je do śmierci kogoś bliskiego. Wiele osób mówi o ty, że najbardziej na rozwodach cierpią dzieci. Jak tego uniknąć? Jak się zmierzyć z tym trudnym doświadczeniem? W studiu Dzień Dobry TVN gościliśmy psychologa prof.n.med. Michaela Schulte – Markworta.

  • Dziecko w czasie rozwodu cierpi najbardziej. Jak tego uniknąć?
  • Dziecko po rozwodzie - co mówi prawo, kiedy władza rodzicielska przyznana jest obojgu rodzicom?
  • Co musimy ustalić - z kim dziecko będzie mieszkało po rozwodzie? Co jest lepsze dla dziecka?
  • Co rodzice muszą ze sobą konsultować po rozwodzie, a czego nie?
  • Ograniczenie praw rodzicielskich - kiedy sąd się na to decyduje?

Więcej:

Raz u mamy, raz u taty. Jak w praktyce wygląda opieka naprzemienna?

A więc rozwód. I co z dzieckiem?

Zdaniem profesora Michaela Schulte – Markworta, jeżeli rodzice wczuwają się w sytuację dziecka w czasie rozwodu, to dziecko ucierpi niewiele. Dla dobra dziecka należy próbować, by przebieg konfliktu między rodzicami złagodzić.

Zawsze radzę rodzicom, by sprawdzili, jaki jest potencjał tego sporu. Jeżeli są ze sobą tylko dla dziecka, to nie jest to dobre rozwiązanie. Niektóre rozwiązania wywołują patologię. Jest poziom rodzicielstwa i poziom małżeństwa. Jeżeli małżeństwo nie funkcjonuje, ludzie powinni powiedzieć sobie do widzenia. Jednak powinni zagwarantować też, że dzieci nie będą cierpiały.

Co jest powodem największego cierpienia dziecka w czasie rozwodu rodziców?

Najważniejsze, by konflikty małżeńskie nie były rozgrywane kosztem dzieci. Dziecko kocha tak samo mamę i tatę. Nie każmy mu wybierać.

Profesor dodał również, że im mniejsze dziecko, tym lepiej przystosowuje się do nowej sytuacji.

Dziecko po rozwodzie - co mówi prawo, kiedy władza rodzicielska przyznana jest obojgu rodzicom?

W art. 97 § 1 k.r.o. wyrażona została zasada autonomii rodziców, zgodnie z którą w przypadku, gdy władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich uprawnione jest do jej wykonywania. Oznacza to, że rodzice mogą samodzielnie podejmować decyzje w odniesieniu do osoby i majątku dziecka.

Zobacz też:

Jak rozpoznać, że ktoś kłamie?

Z kim dziecko będzie mieszkało po rozwodzie? Co jest lepsze dla dziecka?

Pierwszą - najważniejszą kwestią jest ustalenie, z kim dziecko będzie mieszkało po rozwodzie i jakie kontakty będzie miało z drugim rodzicem.

Sytuacją idealną jest kiedy rodzice na bieżąco ustalają to między sobą bądź są w stanie ustalić to na stałe plan, porozumienie rodzicielskie, gdzie to wszystko zostanie unormowane - powiedziała mec. Anna Lesiak-Grzywińska.

Co rodzice muszą ze sobą konsultować po rozwodzie, a czego nie?

Zasada jest taka, że każde z rodziców może samodzielnie wykonywać władzę rodzicielską czyli na bieżąco decydować, co dziecko zje na obiad, z kim się spotka po południu itd.

Kiedy natomiast podejmowana decyzja jest istotna w sprawie dziecka, wtedy zgoda musi być wydana przez oboje rodziców. Jakie to sytuacje? Oto przykłady:

  • wybór szkoły,
  • wydanie paszportu,
  • wybór przyszłego zawodu,
  • określenie kierunku wychowania dziecka,
  • decyzja dotycząca leczenia dziecka może być sprawą istotną - zależy to jednak od rodzaju choroby, stanu zdrowia dziecka, rozmiaru interwencji lekarza.

Czy drugi rodzic musi się zgodzić na wizytę dziecka u psychologa? Osoby małoletnie powinny być traktowane w sposób szczególny. Podstawową zasadą psychologa w pracy z osobami małoletnimi jest ich dobro, co oznacza, że osoby te w kontaktach z psychologiem mają prawa nie mniejsze niż klienci dorośli.

Kontakty z psychologiem w żadnym razie nie mogą być realizowane pod presją ze strony instytucji i osób dorosłych decydujących w imieniu małoletniego. Psycholog ma moralny obowiązek stać w obronie praw małoletniego.

Czy drugi rodzic musi się zgodzić na odbieranie dziecka z przedszkola/szkoły przez nowego partnera matki/partnerkę ojca lub tego kategorycznie zabronić?

Tutaj praktyka jest różna i może wyglądać inaczej w zależności od placówki. W przypadku, gdy placówka wymaga zgody obojga rodziców - konieczne jest rozstrzygnięcie sądu w przypadku braku zgody jednego z nich.

Co w przypadku przeprowadzki do innego miasta?

To bardzo ciekawa kwestia, ponieważ nawet przeprowadzka z Rzeszowa do Szczecina, nie wymaga zgody drugiego z rodziców z takiego powodu, że nie ma sankcji, kary dla tego rodzica, który wyprowadzi się z dzieckiem. Później są kwestie dotyczące zapisania dziecka do szkoły. To utrudnia relacje. To utrudnia sposób kontaktów z drugim rodzicem.

A co, jeśli chcemy przeprowadzić się z dzieckiem za granicę?

Jeśli dziecko wyjedzie z rodzicem za granicę, w pewnym sensie wchodzimy tutaj w Konwencję haską i kwestię uprowadzenia dziecka. I wtedy możemy domagać się powrotu dziecka - do kraju, ale nie do konkretnego miasta - powiedziała mec. Anna Lesiak-Grzywińska.

Ograniczenie praw rodzicielskich - kiedy sąd się na to decyduje?

Sąd może zdecydować o ograniczeniu praw rodzicielskich jednemu z rodziców w przypadku nadużyć lub niemożliwości wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej przez oboje rodziców. Wtedy sąd decyduje, do jakich aspektów ta władza rodzicielska zostaje ograniczona.

Zobacz też:

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN