Dziecko

Jak nauczyć dziecko liczyć: metody i wskazówki

Dziecko

Aktualizacja:
E+ SDI Productions/Getty Images

Matematyka to jeden z najważniejszych przedmiotów szkolnych, który ma ogromne znaczenie z punktu widzenia całej edukacji. Wielu rodziców zastanawia się nad tym, jak nauczyć dziecko liczyć, aby nie miało problemów w szkole.

Na wstępie warto zaznaczyć, że rozwój każdego dziecka jest kwestią indywidualną i zależy od wielu czynników (genetycznych, środowiskowych, wychowawczych). Właśnie dlatego to, co niektórym dzieciom przychodzi łatwiej, dla innych stanowi spore wyzwanie. Podobnie sytuacja wygląda z liczeniem, tabliczką mnożenia i innymi zagadnieniami matematycznymi.

Jak nauczyć dziecko liczyć? Podstawowe metody

Naukowcy, którzy zajmują się edukacją i wychowywaniem dzieci, wymieniają wiele interesujących metod, które pomogą nauczyć dziecko liczyć. Warto zauważyć, że nauka liczenia ma sens tylko wtedy, gdy dziecko potrafi już mówić. W innej sytuacji maluch nie jest w stanie wyartykułować nazw liczb.

W latach sześćdziesiątych XX wieku fizjoterapeuta Glenn Doman opracował metodę, która początkowo miała być wykorzystywana u dzieci z porażeniem mózgowym. Wraz z upływem lat wielu badaczy zorientowało się, że może być stosowana także w przypadku dzieci zdrowych. Metoda Domana jest dobrym rozwiązaniem, aby nauczyć dziecko liczyć do 20, a nawet do 100. Rodzic pokazuje dziecku białe kartoniki z czerwonymi kropkami i cyframi. Na każdym kartoniku znajduje się konkretna liczba kropek, na przykład 3, a także jedna cyfra, która obrazuje liczbę kropek (w tym wypadku jest to liczba 3). Zdaniem autora metody po około 30 dniach dziecko powinno opanować 100 plansz, czyli nauczyć się liczenia do stu. Bardzo cenioną metodą są również karty Grabowskiego, na których wypisane są nie tylko liczby, ale także grafiki. Dzięki temu dziecko jest w stanie szybciej skojarzyć konkretną liczbę z obrazkiem.

Niektórzy rodzice zastanawiają się, jak nauczyć dziecko liczyć na liczydle. Rzeczywiście, liczydło jest dobrym rozwiązaniem dla mniejszych dzieci, ponieważ można wprowadzić tutaj element zabawowy. Bardzo dobrą metodą nauki liczenia maluchów może być zabawa w sklep, w której trakcie dziecko wydaje pieniądze i musi obliczyć, czy klient zapłacił odpowiednią sumę za zakupy.

Można zdecydować się na wprowadzenie nauki liczenia na spacerze, na przykład zliczając drzewa, łabędzie lub balkony. Ważne, aby nauka liczenia nie była związana tylko z nudnym powtarzaniem tych samych przykładów i zapisywaniem obliczeń na kartce. Bardziej pomysłowe metody rozwijają dziecięcą wyobraźnię i kreatywność. Warto dodać, że dopiero gdy maluch nauczy się ogólnych zasad dodawania i odejmowania, można przejść do mnożenia i dzielenia.

Jak nauczyć dziecko liczyć w pamięci?

Kompetencje matematyczne można wypracować dzięki codziennej nauce i zastosowaniu odpowiednich metod. Można więc liczyć z dzieckiem codziennie w domu, w drodze do przedszkola lub szkoły, w korku, w autobusie, na spacerze, w trakcie zabawy. Liczenie w pamięci jest już bardziej zaawansowaną operacją myślową, ponieważ dziecko nie powtarza liczb. Jeśli pyta rodziców o to, jak nauczyć się szybko liczyć w pamięci, zwykle poszukuje konkretnych metod i technik.

Okazuje się, że największe znaczenie ma praktyka, która czyni mistrza. Dziecko powinno więc wykonywać wiele ćwiczeń, zarówno na dodawanie i odejmowanie, jak i na mnożenie i dzielenie. Po pewnym czasie u dużej liczby dzieci pojawia się nawyk liczenia w głowie. Ponadto można pokazać dziecku metody liczenia w słupku, które są bardzo wygodne. Spore znaczenie ma także koncentracja uwagi i umiejętność zapamiętywania dwóch lub większej liczby cyfr naraz. Na wyższym etapie zaawansowania można także nauczyć dziecko obliczania procentów w myślach.

Rodzice, którzy nie wiedzą, jak nauczyć dziecko liczyć w pamięci, zawsze mogą zdecydować się na pomoc nauczyciela w szkole lub poszukać korepetytora. Rodzic nie powinien jednak pozostawiać dziecka samego sobie, zadając mu tylko zadania. Dużo lepszym pomysłem jest wspólne liczenie w formie zabawy lub gry na punkty. Warto zaznaczyć, że maluchy, które nauczą się liczenia przed pójściem do szkoły, zwykle radzą sobie lepiej, chociaż mogą się trochę nudzić w czasie lekcji. Wczesna nauka matematyki sprawia, że dziecko zaczyna samodzielnie obserwować różne zasady i reguły oraz poszukiwać odpowiednich rozwiązań danych problemów. Nauka liczenia jest więc świetnym sposobem na zrozumienie związków przyczynowo-skutkowych oraz logiki.

Zobacz także:

Autor: Adrian Adamczyk

Źródło zdjęcia głównego: E+

Pozostałe wiadomości