Newsy

Waloryzacja rent i emerytur 2021. O ile wzrosną świadczenia?

Newsy

Andrew Bret Wallis/Getty Images

Waloryzacja rent i emerytur. Minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynoszą 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to 900 zł brutto. Sprawdź, o ile wzrosły świadczenia od marca 2021 roku.

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który zakładał, że od marca 2021 r. świadczenia zostaną podwyższone.

O ile wzrosną emerytury i renty w 2021 r.?

Od 1 marca minimalna emerytura wynosi 1250,88 zł brutto , czyli o 50,88 zł więcej niż dotychczas. Tak samo wzrosła minimalna renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna . 1250,88 zł wynosi również świadczenie Mama4plus dla osób, które nie mają emerytury lub renty. Minimalna renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy to od marca 938,16 zł. Świadczenie przedemerytalne wzrosło do 1262,34 zł. Dodatek pielęgnacyjny wynosi teraz 239,66 zł.

Początkowo rząd planował wzrost emerytur o 3,84 proc., ale nie mniej niż o 50 zł brutto. Ostatecznie podniósł je o 4,24 proc. O tyle wzrosły też świadczenia takie jak dodatek pielęgnacyjny.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy i renty inwalidzkiej III grupy kwota waloryzacji wyniesie nie mniej niż 37,50 zł. Z kolei w przypadku osób pobierających emeryturę częściową - kwota waloryzacji nie będzie mogła być niższa niż połowa kwoty waloryzacji, czyli 25 zł.

- Waloryzacja procentowa polega na pomnożeniu świadczenia z lutego w kwocie brutto przez wskaźnik, który w tym roku wynosi 104,24 proc. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od wzrostu cen towarów i usług oraz od wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w Polsce - mówiła prezes ZUS Gertruda Uścińska.

Uścińska zaznaczyła jednocześnie, że nie trzeba składać wniosku, bo ZUS przeprowadza waloryzację z urzędu.

500 plus dla niesamodzielnych

Dodatkowo rząd zadecydował o podwyższeniu do 1750 zł miesięcznego progu wysokości otrzymywanych świadczeń, uprawniającego do świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (tzw. 500 plus dla niesamodzielnych).

Ponadto do 2450 zł podwyższona będzie kwota graniczna uprawniająca do przyznania świadczenia wyrównawczego, wypłacanego na podstawie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Świadczenie przedemerytalne

Kwota świadczenia przedemerytalnego gwarantowana do wypłaty, w przypadku, gdy osoba uprawniona osiąga przychód w wysokości skutkującej zmniejszeniem wysokości świadczenia, została podwyższona do 630,50 zł.

Nowe rozwiązania mają wchodzą w życie 1 marca 2021 r. z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Emerytura i renta 2020

W 20220 minimalna emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna wynosiły 1200 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 900 zł brutto.

Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od 1 marca. Polega ona na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. Jest to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku

Czytaj także:

Kobiety nie muszą zarabiać tyle, co mężczyźni - przekonuje węgierska minister

Emerytury na nowych zasadach - decydować ma wiek i staż pracy. Komu będą przysługiwać?

Matura 2021 bez egzaminu ustnego. Jakie inne zmiany czekają uczniów?

Zobacz wideo: Nowe życie na emeryturze

Autor: Aleksandra Pietrzak

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości