Newsy

Wykryto nieprawidłowości w kosmetykach dla dzieci. Niektóre były przeterminowane aż o 18 miesięcy

Newsy

Autor:
Martyna
Trębacz
Źródło:
PAP
Guido Mieth/GettyImagesMałe dziecko

Inspekcja handlowa przeprowadziła na terenie całej Polski 83 kontrole, które wykazały nieprawidłowości dotyczące kosmetyków dla małych dzieci. Z informacji podanych przez UOKiK wynika, że u 10 przedsiębiorców stwierdzono niewłaściwe oznakowania kosmetyków. Spośród 306 partii, które zostały zbadane, kontrolerzy zakwestionowali 5,5 proc., które były m.in. przeterminowane lub błędnie oznakowane. 

Kosmetyki dla dzieci - UOKiK przeprowadził kontrole

Jak poinformował UOKiK, na terenie całego kraju zostały przeprowadzone kontrole, które miały na celu sprawdzenie prawidłowości w kosmetykach dla dzieci. Inspekcja handlowa miała wykryć ewentualne błędy w oznakowaniu kosmetyków, obrotu tymi kosmetykami, jak również deklaracji umieszczanych na opakowaniach oświadczeń marketingowych dotyczących ich działania. Okazuje się, że u 12 proc. przedsiębiorców stwierdzono nieprawidłowości dotyczące kosmetyków dla małych dzieci. Łącznie kontrole przeprowadzono u 83 przedsiębiorców – z czego 79 dotyczyła sklepów detalicznych i 4 hurtowni.

Podczas kontroli sprawdzono w sumie 306 partii kosmetyków dla dzieci z czego zakwestionowano 17, co daje 5,5 proc badanych. Inspekcja handlowa stwierdziła nieprawidłowości w 9 sklepach detalicznych i 1 hurtowni.

7 partii kosmetyków, czyli 2,3 proc. wszystkich sprawdzonych produktów, zostało zakwestionowanych ze względu na m.in. brak daty minimalnej trwałości, wykazu składników, jego funkcji w języku polskim, danych firmy, takich jak nazwa lub imię i nazwisko.

Kontrola miała także wykazać, czy przedsiębiorcy wprowadzają na rynek kosmetyki po upływie daty minimalnej trwałości. Inspektorzy wykryli przeterminowane produkty kosmetyczne u 2 przedsiębiorców – w sumie było to 6 partii, których termin przydatności upłynął około 2-18 miesięcy temu. Kosmetyki te zostały wycofane z obrotu.

Nieprawidłowości w kosmetykach dla dzieci – jakie kary?

Jak przekazał UOKiK, wszystkie wykryte nieprawidłowości dały podstawę do nałożenia kar finansowych, których łączna suma wynosi 2000 zł. Dodatkowo wszczęte zostały dwa postępowania administracyjne w sprawie nałożenia administracyjnej kary finansowej. W jednym przypadku podjęta została decyzja o odstąpieniu od wymierzenia kary pieniężnej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli, skierowano pisma do 11 producentów i dostawców w których wyrobach stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto, w 5 przypadkach informacje o wykazanych nieprawidłowościach w kosmetykach dla dzieci zostały przekazane do odpowiednich stacji sanitarno-epidemiologicznych.

Zobacz także:

Zobacz wideo: Kosmetyki domowe - peeling

Kosmetyki domowe - peeling
Kosmetyki domowe - peeling
Dzień Dobry TVN

Autor:Martyna Trębacz

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Guido Mieth/GettyImages-

Pozostałe wiadomości