Newsy

Sejm uchwalił nowelę ustawy o ochronie zwierząt. Co zawiera?

Newsy

DamianKuzdak/ Getty Images

Zakaz hodowli zwierząt na futra i ograniczenie uboju rytualnego to jedne ze zmian w ustawie o ochronie zwierząt, które w nocy z czwartku na piątek przyjął sejm. Teraz nowela trafi do senatu.

Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

Głosami 356 posłów, w nocy z 17 na 18 września sejm przyjął projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Co zostało w niej zawarte? Nowelizacja ustawy wprowadza między innymi zakaz hodowli zwierząt na futra i zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych. Przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych.

Przepisy dotyczące zakazu hodowli zwierząt na futra mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy od ogłoszenia noweli. Zmiany zakładają także wykluczenie cyrków z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy. Nowe przepisy przewidują utworzenie Rady ds. zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej. W jej skład wchodzić mają przedstawiciele różnych dziedzin, co ma zapewnić maksymalną ochronę naszych "braci mniejszych". Co roku organ ma składać sprawozdania na temat ich dobrostanu.

Kwestia uboju rytualnego

W nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt poruszono także kwestię uboju rytualnego. Zgodnie z nowelą ubój rytualny ma być możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Kwalifikacje osób do niego uprawnionych, jego warunki i metody określać ma w drodze rozporządzenia minister rolnictwa w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych. Podmiotom wykonującym ubój rytualny ma przysługiwać rekompensata z budżetu państwa z tytułu ograniczenia lub zaprzestania tej działalności.

Zmiana definicji w ustawie o ochronie zwierząt

W nowelizacji zmienione zostały ponadto definicje "kota rasowego", "kojca" i "kolczatki". Uchwalone w piątek przepisy zakazują trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek, zaś w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić minimum 6 m i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 m.kw. Nowela zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby.

Nowela określa również warunki trzymania zwierząt w kojcu, w zależności od wysokości zwierzęta w kłębie. Dla zwierząt o wysokości do 50 cm w kłębie, powierzchnia kojca nie może wynosić mniej niż 9m kw. W przypadku zwierząt o wysokości od 51 do 66 cm w kłębie, powierzchnia kojca musi wynosić co najmniej 12 m kw. Powyżej 66 cm wysokości zwierzęcia w kłębie, powierzchnia kojca nie może wynosić mniej niż 15 m kw.

Wśród nowych przepisów znalazł się także zapis, że opiekę nad bezdomnymi zwierzętami realizują gminy oraz organizacje społeczne, zajmujące się statutowo ochroną zwierząt, działające nie dla zysku. Przepisy nakładają też na lekarzy weterynarii obowiązek kontroli schronisk dla zwierząt raz na kwartał.

Według noweli, w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawienie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela zagraża jego życiu lub zdrowiu, właściwa organizacja - w asyście policjanta, strażnika gminnego lub lekarza weterynarii, odbiera mu zwierzę i zawiadamia władze samorządu, a kosztami akcji służb obciąża się właściciela. Zaś w przypadku nieuzasadnionej interwencji kosztami obciąża się właściwa organizację.

Zgodnie z nowelą, wprowadzone zostaną dodatki dla opiekunów zwierząt, które były wykorzystywane np. przez Policję, wojsko czy Straż Graniczną. Wysokość takiego dodatku w rozporządzeniu określa rząd, dodatek byłby wypłacany do śmierci zwierzęcia, nad którym sprawuje się opiekę.

Kiedy wejdzie w życie nowela ustawy o ochronie zwierząt?

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem m.in. przepisów dotyczących zakazu chowu zwierząt na futra, które mają wejść w życie po upływie 12 miesięcy oraz przepisów dotyczących m.in. zakazu trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały, które mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od ogłoszenia.

Spośród 229 przedstawicieli Zjednoczonej Prawicy, którzy wzięli udział w głosowaniu, nowelizację poparło 176 posłów PiS oraz minister rozwoju Jadwiga Emilewicz (Porozumienie). Natomiast przeciw noweli zagłosowali wszyscy posłowie Solidarnej Polski. 15 posłów Porozumienia wstrzymało się od głosu, 2 było przeciw. Przeciwko noweli opowiedział się też m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski

Zobacz też:

Łabędź zwierzęciem domowym? Ta historia pokazuje, że to możliwe

Przerażający raport WWF. Organizacja podliczyła wymarłe gatunki

Bezpieczne sportowe aktywności z psem. Na co zwracać uwagę podczas joggingu i przejażdżek rowerowych?

Autor: Anna Korytowska

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości