Newsy

Rzecznik Praw Dziecka chce zmian w kształceniu nauczycieli. "Sprawy, które trafiają do mojego biura, pokazują deficyty dorosłych"

Newsy

Sydney Bourne/Getty Images

Sposób traktowania uczniów przez niektórych nauczycieli narusza postanowienia Konwencji o prawach dziecka - uważa Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak. Dlatego, jego zdaniem, należy zmienić system kształcenia przyszłych pedagogów. Z propozycją w tej sprawie RPO wystąpił do ministra nauki Wojciecha Murdzka. Czego mają dotyczyć zmiany?

Rzecznik Praw Dziecka - postępowania wyjaśniające wobec nauczycieli

Rzecznik praw dziecka Mikołaj Pawlak wystąpił do ministra nauki Wojciecha Murdzka z propozycją zmian w systemie kształcenia przyszłych pedagogów. Zdaniem RPD, sposób traktowania dzieci przez niektórych nauczycieli narusza postanowienia Konwencji o prawach dziecka.

Tylko w 2019 roku Rzecznik Praw Dziecka został poinformowany o 326 postępowaniach wyjaśniających prowadzonych wobec nauczycieli z powodu naruszenia praw i dobra dziecka, z czego 257 spraw zostało skierowanych przez rzeczników dyscyplinarnych do dalszego badania w komisjach dyscyplinarnych

– napisał Pawlak w wystąpieniu generalnym do ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

Czego dotyczyły postępowania wyjaśniające wobec nauczycieli? Chodziło m.in. o:

  • uderzenie ręką ucznia w głowę podczas zajęć w świetlicy szkolnej
  • prezentowanie dzieciom treści pornograficznych, również poza szkołą
  • stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej (uderzenie, szarpanie, wyzywanie)
  • spowodowanie urazu głowy – silnie krwawiącej rany w wyniku rzucenia przez nauczyciela w dziecko reklamówką z ciężkimi rzeczami w środku
  • szarpanie za włosy i uszy
  • zaklejanie dziecku ust taśmą.

Opisane przypadki nie powinny się zdarzyć. Jednak się zdarzyły i są dowodem na to, że sposób traktowania dzieci przez niektórych nauczycieli narusza postanowienia Konwencji o prawach dziecka

- stwierdził Rzecznik Praw Dziecka.

Jego zdaniem naprawianie problemu należy zacząć od podstaw, czyli od systemu kształcenia przyszłych pedagogów. Jak podkreślił, to nauczyciel jest w szkole dla dziecka.

Dlatego każde z działań, które podejmuje, ma służyć jego rozwojowi. A dziecko – ze względu na swoją niedojrzałość psychiczną i fizyczną – wymaga szczególnej opieki i ochrony prawnej. Niestety, sprawy, które trafiają do mojego biura, pokazują deficyty dorosłych, których opiece dzieci są powierzane

- zaznaczył Mikołaj Pawlak.

Nie ulega wątpliwości, że właściwe rozumienie powinności zawodowych przez nauczyciela może mieć miejsce wtedy, gdy on sam zna i uznaje uniwersalne wartości moralne, jest świadomy spoczywającej na nim odpowiedzialności

- podkreślił RPD.

Rzecznik Praw Dziecka - propozycje zmian w kształceniu nauczycieli

W swoim wystąpieniu RPD przedstawił ministrowi nauki propozycje zmian. Na początek - uzupełnienie przepisów rozporządzenia MNiSW z 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Chodzi o obowiązek uwzględnienia przez uczelnie odrębnych zajęć z zakresu edukacji włączającej w ramach przygotowania psychologiczno-pedagogicznego.

Mikołaj Pawlak zaproponował także wprowadzenie w szerszym zakresie treści związanych z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczycieli .

Rozpoczynający pracę pedagog powinien znać konsekwencje podejmowania działań , które naruszają prawa i dobro dziecka

- przekonywał rzecznik.

Dlatego zwrócił się do ministra nauki o gruntowną analizę tego problemu oraz podjęcie działań, które zmierzają do wdrożenia właściwych standardów przygotowania studentów kierunków nauczycielskich do wykonywania zawodu . By odpowiedzieć na pismo rzecznika resort nauki ma 30 dni.

Zobacz też:

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości