Newsy

Polki są mało aktywne zawodowo. Dlaczego tak jest i jakie będą tego konsekwencje?

Newsy

AzmanL/Getty Images

Aktywność zawodowa Polek jest niska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej. Ma to negatywne konsekwencje gospodarcze - mniejsze dochody, mniejsze szanse na powrót do pracy i na lepiej płatne stanowiska. W konsekwencji oznacza to dla pań dużo gorszą sytuację po przejściu na emeryturę. Co zrobić, żeby to zmienić?

Polki mało aktywne zawodowo

Mała aktywność zawodowa Polek to nie tylko mniejsze dochody z pracy, ale też niższa wartość PKB, niższe wpływy ze składek i podatków, a tym samym mniejsze możliwości finansowania transferów i usług publicznych - oceniła Konfederacja Lewiatan.

W wymiarze mikroekonomicznym bierność zawodowa – szczególnie dłuższa – przekłada się na niższe dochody z pracy, mniejsze szanse na powrót do pracy i na lepiej płatne stanowiska, a w konsekwencji – na dużo gorszą sytuację po przejściu na emeryturę (niższe świadczenie, wyższe ryzyko braku świadczenia, ubóstwo).

- W krajach o małej aktywności zawodowej kobiet niższe są współczynniki dzietności. W związku z tym, w propozycjach skierowanych na rynek pracy należy szukać w szczególności rozwiązań wspierających rodziców – wskazała wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan Małgorzata Lelińska. Zaznaczyła, że celowo mówi o rodzicach, a nie tylko o matkach, bo konieczne są działania na rzecz obojga rodziców.

- W 2019 r. mniej niż 1 proc. ojców zdecydowało się na skorzystanie z urlopu rodzicielskiego. Powinniśmy o tym pamiętać planując wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2021-2027 - dodała.

Jak zwiększyć aktywność zawodową Polek

Aby zwiększyć aktywność zawodową kobiet należy upowszechniać elastyczne formy pracy, zmniejszyć bariery w godzeniu życia zawodowego z rodzinnym, wyrównać lukę płacową między kobietami i mężczyznami, zwiększyć dostęp do dobrej jakości opieki i edukacji dla dzieci, umożliwić dostęp do usług wspierających opiekę nad innymi osobami zależnymi i seniorami, a także wesprzeć zmiany kulturowe, które wzmocnią aspiracje zawodowe kobiet i zachęcą mężczyzn do angażowania się w opiekę nad dziećmi.

Podkreślono, że równości na rynku pracy nie da się osiągnąć bez wyrównywania nierówności w życiu społecznym.

- Bez większego partnerstwa w życiu prywatnym, działania związane ze sferą zawodową nie będą aż tak skuteczne, a ich wpływ długotrwały. Dlatego nie da się oddzielić poszczególnych obszarów życia. Ogromną rolę w budowaniu właściwych postaw, a w konsekwencji równości na rynku pracy, odgrywa edukacja - podkreśliła Konfederacja Lewiatan.

Z przekazanych przez nią informacji wynika, że najmniej aktywne zawodowo są trzy grupy kobiet: słabiej wykształcone, mieszkające w mniejszych miejscowościach i na wsi, matki dwójki małych dzieci. Kobiety napotykają bariery w postaci nieelastycznego czasu pracy, nieatrakcyjnych finansowo i fizycznie miejsc pracy, obciążenia obowiązkami domowymi i opiekuńczymi, braku instytucji edukacyjnych i świadczących usługi opiekuńcze dla małych dzieci, czy osób zależnych. Ich aktywność zawodową ograniczają także rozwiązania podatkowo-zasiłkowe, zmniejszające opłacalność podejmowania pracy, ale także luka płacowa.

- Blisko 50 proc. matek dzieci do lat 3 nie wraca do pracy z powodu braku dostępu do opieki. 94,4 proc. niepracujących mam zadeklarowała chęć powrotu na rynek pracy, jednocześnie prawie 70 proc. kobiet boi się tego, że po powrocie do pracy nie będą miały możliwości łączenia opieki nad dzieckiem i pracy w taki sposób, jaki by tego chciały - wskazała wicedyrektorka departamentu funduszy europejskich Konfederacji Lewiatan Małgorzata Lelińska.

Czym jest niewidzialna praca? Zobacz wideo:

Zobacz też:

Dorota Wellman przez wiele lat nie mogła zajść w ciążę. "Do piekła bym trafiła, żeby mieć dziecko"

Trudniej o rozwód. Pandemia wydłużyła oczekiwanie o rok

Polacy coraz mniej aktywni seksualnie. "Nigdy nie byliśmy tak zmęczeni, jak dziś"

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości