Newsy

Podatki 2021 - jak umówić wizytę w urzędzie skarbowym?

Newsy

GettyImages.com/mahos

Zbliża się czas rozliczenia podatków za ubiegły rok. Sprawę w urzędzie można będzie załatwić szybko i komfortowo, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem istotnych w czasie pandemii środków ostrożności. Umożliwi to usługa oferowana przez Krajową Administrację Skarbową.

PIT 2021 - elektronicznie i podczas wizyty w US

Usługa, która została uruchomiona w ubiegłym roku, będzie dostępna podczas kampanii PIT - informuje Krajowa Administracja Skarbowa. Kampania PIT ruszy 15 lutego wraz z udostępnieniem rozliczeń w usłudze Twój e-PIT.

Dostępność dokumentów w usłudze elektronicznej nie oznacza jednak, że nie ma chętnych chcących skorzystać z tradycyjnej obsługi w urzędach skarbowych. Już teraz - jak informuje KAS - pojawiają się pierwsi podatnicy, którzy chcą skonsultować swoje tegoroczne rozliczenia z urzędnikami.

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że usługa "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" udostępniona podatnikom w ubiegłym roku umożliwia szybkie i komfortowe załatwienie spraw w urzędzie, bez konieczności stania w kolejkach i z zachowaniem istotnych w czasie pandemii środków ostrożności.

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Wizyty w ramach "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" można ustalać poprzez portal podatki.gov.pl. W tym celu wystarczy wybrać właściwy urząd oraz rodzaj sprawy, który chce się załatwić, a następnie ustalić datę i godzinę wizyty, podać swoje dane osobowe i zaczekać na wysyłane pocztą elektroniczną potwierdzenie terminu wizyty w urzędzie. Potwierdzenie takie zawiera również konkretne stanowisko lub pokój, w którym obsługiwana będzie sprawa.

Urzędnicy zaznaczają jednak, że - aby zostawić dokumenty w urzędzie skarbowym - nie trzeba umawiać wizyty. Możliwe jest pozostawienie dokumentów w urnie podawczej (bez potwierdzenia odbioru), lub - w przypadku, kiedy podatnik takie potwierdzenie chce otrzymać - udanie się z dokumentami do punktu podawczego.

Rozliczenie PIT 2021 - do kiedy rozliczyć się za 2020 r.?

Oto terminy, w których należy składać zeznania podatkowe PIT 2021 za 2020 r.:

  • od 15 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. - zeznanie PIT-28 za 2020 rok (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych)

W 2021 roku ostatni dzień lutego (28) wypada w niedzielę, dlatego termin złożenia PIT-28 za 2020 rok przesuwa się na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1905 ze zm.), podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie według ustalonego wzoru (PIT-28) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

od 15 lutego 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. - zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 za 2020 rok (podatek dochodowy od osób fizycznych).

Podstawa prawna:

Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.) podatnicy są zobowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39), o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Kiedy pracodawca jest zobowiązany dostarczyć PIT-11?

Pracodawca po zakończeniu roku jest zobowiązany sporządzić PIT-11. Oto terminy, które go obowiązują:

  • do 31 stycznia następnego roku należy wysłać PIT-11 do urzędu skarbowego (wyłącznie w formie elektronicznej). W 2021 roku 31 stycznia wypada w niedzielę, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek 1 lutego 2021 r.,
  • do końca lutego trzeba wysłać PIT-11 pracownikowi. W 2021 roku ostatni dzień lutego (28) wypada w niedzielę, dlatego termin przesuwa się na poniedziałek 1 marca 2021 r.

Kiedy zwrot podatku z PIT za 2020 r.

Zwrot podatku odbędzie się w terminie:

  • do 3 miesięcy od daty złożenia zeznania podatkowego w formie papierowej,
  • do 45 dni od dnia złożenia deklaracji w formie elektronicznej (e-deklaracji).

Warto wiedzieć, że zeznania składane przed 15 lutego 2021 r. uznaje się za złożone w terminie 15 lutego i od tej daty liczony jest termin 3 miesięcy lub 45 dni na zwrot podatku.

Rząd planuje wprowadzić "podatek od deszczu". Średnio nawet 1350 zł rocznie - tyle zapłacisz, jeśli twoja posesja spełnia kilka warunków. Zobacz wideo:

Zobacz też:

Oszczędności i długi Polaków. Czy w pandemii potrafimy odkładać na czarną godzinę?

Dzień Babci i Dzień Dziadka. Krótkie życzenia i wierszyki

Zaprzysiężenie Joe Bidena. "Waszyngton zamieni się w prawdziwą twierdzę

Autor: Luiza Bebłot

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości