Newsy

Rodzice uczniów mają zrzec się roszczeń za ewentualne zakażenie koronawirusem. Co na to ministerstwo?

Newsy

Juanmonino/Getty Images

W jednej z krakowskich szkół rodzice otrzymali do podpisu oświadczenia o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem. Według MEN praktyki te są nielegalne. - Podpisane takiego oświadczenie przez rodzica jest bezskuteczne - stwierdził resort.

Oświadczenia o świadomości ryzyka zakażenia koronawirusem

Dla 4,6 mln uczniów we wtorek rozpoczął się nowy rok szkolny 2020/2021, a szkoły wracają do stacjonarnego nauczania. Mają w nich obowiązywać wytyczne sanitarne. W razie wystąpienia w szkole zakażenia koronawirusem część lub wszyscy uczniowie będą na oznaczony czas przechodzić na naukę zdalną.

Tymczasem w mediach społecznościowych pojawiły się informacje, że jedna ze szkół w Krakowie daje rodzicom do podpisu oświadczenie następującej treści:

Oświadczam, że oddając dziecko pod opiekę szkoły działającej w czasie stanu pandemii COVID-19: jestem świadomy/świadoma istnienia licznych czynników ryzyka grożących zarażeniem się COVID-19: a) dziecku, b) rodzicom/opiekunom, c) innym domownikom, i w przypadku zachorowania nie będę wnosił skarg i zażaleń

Podobne oświadczenia dostali do podpisu rodzice dzieci chodzących do poznańskich podstawówek.

MEN zabiera głos w sprawie

Zdaniem resort edukacji, w obowiązującym systemie prawnym nie istnieje podstawa prawna zobowiązująca rodzica do podpisywania oświadczenia "o świadomości ryzyka i zrzeczeniu się ewentualnych roszczeń w przypadku zakażenia koronawirusem".

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska wskazała też, że podpisanie takiego oświadczenia nie pozbawia rodzica możliwości występowania na drogę sądową z powództwem o odszkodowanie w przypadku zakażenia koronawirusem, gdyż podpisane takiego oświadczenie przez rodzica jest bezskuteczne.

Ocena zasadności takiego roszczenia będzie każdorazowo przedmiotem rozstrzygnięcia właściwego sądu

– podała.

Rozpoczął się rok szkolny. Do szkół wraca 4,5 miliona uczniów. Choć szkoły starają się, aby powrót dzieci do placówek był jak najbezpieczniejszy, wśród nauczycieli i rodziców nie brakuje obaw. Zobacz wideo:

Zobacz także:

Autor: Iza Dorf

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości