Newsy

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty. Zmiany na maturze i egzaminie ósmoklasisty

Newsy

Autor:
Diana
Ryściuk
Źródło:
RadioZET
Ministerstwo Edukacji, nowelizacja ustawy o systemie oświaty
Klaus Vedfelt/Getty ImagesPrezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty. Wprowadza ona istotne zmiany w egzaminach maturalnych i ósmoklasistów. Dotyczy również standardów pracy psychologów w szkołach. Co i kiedy się zmieni?

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – zmiany w egzaminie ósmoklasisty

Zgodnie z nowelizacją ustawy egzaminy ósmoklasistów zostaną na stałe przesunięte z kwietnia na maj. W roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych o zawężonym katalogu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania te ogłoszone zostaną w formie rozporządzenia ministra edukacji i nauki.

Szkoła

Uczniowie o zmianach w edukacji
Uczniowie o zmianach w edukacjiDzień Dobry TVN
wideo 2/5

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty – zmiany w egzaminie maturalnym

Podjęto decyzję, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 uczniowie będą mogli zdać egzamin maturalny i uzyskać świadectwo dojrzałości, jeżeli osiągną z każdego obowiązkowego przedmiotu minimum 30 proc. możliwych do uzyskania punktów i przystąpią dodatkowo do przynajmniej jednego egzaminu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Na egzaminie z przedmiotu dodatkowego na poziomie podstawowym nie będzie jeszcze w tych latach progu punktowego decydującego o zdaniu egzaminu maturalnego. Próg 30 proc. na egzaminach z przedmiotów dodatkowych zostanie wprowadzony w roku szkolnym 2024/2025.

Specjaliści w szkołach

Nowelizacja ustawy o oświacie obejmuje również przepisy o zatrudnianiu w szkołach i przedszkolach różnych specjalistów: psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów i terapeutów.

W latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 łączna liczba etatów specjalistów nie może być niższa niż:

  • 1,5 etatu, który powiększa się o 0,2 etatu na każdych kolejnych 100 dzieci lub uczniów, jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 100;
  • 1 etat – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 50 i nie przekracza 100;
  • 0,5 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów przekracza 30 i nie przekracza 50;
  • 0,25 etatu – jeżeli liczba dzieci lub uczniów wynosi od 1 do 30.

Na realizację tego celu w roku 2022 subwencja oświatowa ma być zwiększona o 514,5 mln zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Ustawa przewiduje również m.in. organizację szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów i samych egzaminatorów za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Podobnie w sytuacji szkoleń kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Jesteśmy serwisem kobiecym i tworzymy dla Was treści związane ze stylem życia. Pamiętamy jednak o sytuacji na Ukrainie. Chcesz pomóc? Sprawdź, co możesz zrobić. Pomoc. Informacje. Porady.

Zobacz także:

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor:Diana Ryściuk

Źródło: RadioZET

Źródło zdjęcia głównego: Klaus Vedfelt/Getty Images

Pozostałe wiadomości