Newsy

W szkołach przedłużona nauka zdalna, są jednak wyjątki. Jakie?

Newsy

x-news"Lex Czarnek" wchodzi w życie

Do 25 kwietnia została przedłużona nauka zdalna w szkołach. Nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki przewiduje jednak wyjątki. Jeden z nich dotyczy prowadzenia zajęć sportowych na podstawie programów szkolenia sportowego. Jakie jeszcze odstępstwa przygotował resort nauki?

Nauka zdalna w szkołach - do kiedy

W poniedziałek, 19 kwietnia weszła w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nią, przedłużone zostaje do 25 kwietnia zawieszenie zajęć stacjonarnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej. Zawieszone jest też dalej stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych.

Nauka zdalna - jakie wyjątki

Jednocześnie wprowadzono wyjątki. Od poniedziałku (19.04) będzie możliwość prowadzenia zajęć sportowych realizowanych na podstawie programów szkolenia sportowego w miejscu ich prowadzenia lub zdalnie – wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia sportowego wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik.

Dotyczy to następujących szkół: podstawowych sportowych, mistrzostwa sportowego, z oddziałami sportowymi, oddziałami mistrzostwa sportowego, ponadpodstawowych sportowych, ponadpodstawowych mistrzostwa sportowego, oddziałów sportowych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych.

Także od poniedziałku uczniowie i słuchacze przystępujący do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec br., mogą realizować zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu (zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe) stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych. Przy zachowaniu zasad właściwych dla zakładów pracy możliwe będzie także prowadzenie praktycznej nauki zawodu u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych.

Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w ramach praktycznej nauki zawodu dla tych uczniów i słuchaczy mogą być prowadzone (również u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych) w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 16 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego.

Ograniczenie stacjonarnego funkcjonowania nie dotyczy szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii ze względu na specyfikę ich funkcjonowania.

W przypadku szkół podstawowych specjalnych oraz szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zajęcia mogą być prowadzone w szkole. O prowadzeniu zajęć w szkole - tak jak dotąd - ma decydować dyrektor szkoły.

Zobacz wideo: Karał uczniów za popieranie strajku kobiet. Władze Łodzi zawiesiły dyrektora szkoły

>>> Zobacz także:

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Przemysław Czarnek podał wstępną datę

Matura 2021 w cieniu pandemii. "Moim marzeniem jest przede wszystkim napisać ten egzamin i odetchnąć"

Do kiedy rozliczyć PIT za 2020 rok? Jak to zrobić w usłudze Twój e-PIT? Radzi ekspertka finansów osobistych

Autor: Iza Dorf

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x-news

Pozostałe wiadomości