Mały ZUS dla przedsiębiorców – ruszyły zgłoszenia. Komu przysługuje ulga i ile wynoszą mniejsze składki?

Newsy

iStockphoto johan10/Getty Images

Mały ZUS plus umożliwia płacenie niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Odpowiednie dokumenty, uprawniające do ulgi, przedsiębiorcy mogą składać w ZUS od początku 2021 roku. Jakie warunki trzeba spełnić?

Wraz z początkiem stycznia ruszyły zgłoszenia do małego ZUS plus, który uprawnia do płacenia niższych składek na ubezpieczenia społeczne. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Komu przysługuje mały ZUS plus? Jaki jest termin zgłoszeń?

Mały ZUS plus jest dla przedsiębiorcy, którego przychód w poprzednim roku kalendarzowym nie przekroczył 120 tys. zł. Jeśli działalność gospodarcza była prowadzona krócej, limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi skorzysta tylko osoba, która prowadziła działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni. Ulga nie dotyczy składki zdrowotnej – przedsiębiorca opłaca ją w pełnej wysokości.

Na małym ZUS plus można być maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia firmy. Ulga dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z przepisami zgłaszać można się od 1 do 31 stycznia. W związku z tym, że w tym roku końcowy termin przypada w niedzielę, czyli dzień wolny od pracy, czas na dokonanie zgłoszenia został wydłużony do poniedziałku 1 lutego.

Mały ZUS plus - jakie dokumenty trzeba złożyć?

"Przedsiębiorca, który chce korzystać z małego ZUS plus i spełnia warunki, powinien zgłosić się do ulgi maksymalnie do 1 lutego 2021 r. Zrobi to, składając w ZUS odpowiednie dokumenty: ZUS ZWUA (wyrejestrowanie z dotychczasowym kodem ubezpieczenia) oraz ZUS ZUA lub ZUS ZZA (zgłoszenie do ubezpieczeń z kodem właściwym dla małego ZUS plus: 05 90 albo 05 92). Osoba, która korzystała z małego ZUS plus w 2020 r. i nadal spełnia warunki w 2021 r. nie musi ponownie zgłaszać się do ulgi" – wyjaśnia prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Dodatkowo każdy korzystający z małego ZUS plus w 2021 r. musi złożyć dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA cz. II lub ZUS RCA cz. II z kompletem ZUS DRA za styczeń 2021 r. (do 10 lub 15 lutego) lub pierwszy miesiąc, w którym wznowił/rozpoczął na nowo działalność prowadzoną w 2020 r. (w terminie do 10 albo 15 dnia następnego miesiąca) z informacją o rocznym przychodzie, rocznym dochodzie oraz formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

Mały ZUS plus - ile wynoszą składki?

Szefowa ZUS przypomina, że kwota składek przy małym ZUS plus zależy od dochodu. "Podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest połowa przeciętnego miesięcznego dochodu uzyskanego z działalności w poprzednim roku. Nie zmienił się za to sposób obliczania minimalnej i maksymalnej podstawy wymiaru składek. Podstawa wymiaru składek nadal będzie musiała się mieścić pomiędzy 30 proc. minimalnego wynagrodzenia krajowego a 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (czyli między 840 a 3155,40 zł w 2021 roku)" – wskazuje prof. Uścińska.

Komu nie przysługuje mały ZUS plus?

Z małego ZUS plus wykluczone są firmy, które rozliczają się na podstawie karty podatkowej z jednoczesnym zwolnieniem sprzedaży od podatku VAT oraz te, które prowadzą także inną pozarolniczą działalność (np. jako wspólnik spółki jawnej). Z ulgi nie skorzysta także osoba, która wykonuje dla byłego lub obecnego pracodawcy to, co robiła dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

ZUS przypomina, że ulga nie jest przeznaczona dla osób, które dopiero założyły swoją działalność. One mogą skorzystać z innych możliwości. Najpierw 6-miesięczna ulga na start, a następnie dwa lata preferencyjnych składek opłacanych od podstawy równej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Wszystkie te ulgi są dobrowolne.

Zobacz też:

Umowa o dzieło 2021 - od stycznia obowiązkowa rejestracja. Kto musi złożyć wniosek?

Płaca minimalna w górę. Znamy kwotę

500 plus - będą zmiany. O czym powinni wiedzieć rodzice?

Uwaga! TVN: Mali przedsiębiorcy bronią się przed bankructwem. „Zaczyna brakować nadziei”. Zobacz wideo:

Autor: Małgorzata Kaferska-Łysek

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto