Newsy

Nieoczekiwany efekt pandemii koronawirusa: więcej ojców na tacierzyńskim

Newsy

Ojciec z dzieckiem

W 2020 r. wzrosła liczba mężczyzn, którzy skorzystali z urlopu ojcowskiego i zasiłku tacierzyńskiego. Skąd ta zmiana? Może być za nią odpowiedzialna pandemia koronawirusa i sytuacja na rynku pracy. Którzy ojcowie najczęściej decydowali się na pozostanie w domu?

Więcej ojców na tacierzyńskim

W 2019 r. do maja ZUS wypłacił 74 tys. zasiłków z tytułu rodzicielskiego dla ojców. W 2018 r. było ich 71,6 tys.. Natomiast w tym roku ta liczba wzrosła do 77,4 tys.

Tatusiowie korzystali z opieki nad dzieckiem zwłaszcza w maju – urlop wykorzystało ponad 4 tys. osób więcej niż w roku ubiegłym. Dane za ten miesiąc pokazują wyższą liczbę niż skumulowana wartość zasiłków, bo nawet jeśli ktoś wziął tylko jeden dzień urlopu, jest ujmowany przez ZUS w miesięcznych zestawieniach. W efekcie jedna osoba może figurować w kilku tabelach miesięcznych

– wyjaśnia "Dziennik Gazeta Prawna".

Wyższy zasiłek tacierzyński

Gazeta zauważa, że wzrosła także przeciętna dzienna wysokość zasiłku.

W okresie od stycznia do maja wyniosła 149 zł – o ponad 10 zł więcej niż w 2019 r. To oznacza, że na pozostanie w domu zdecydowali się lepiej zarabiający ojcowie

– stwierdza "DGP".

Zasiłek tacierzyński - kiedy i komu przysługuje

Ubezpieczony ojciec wychowujący dziecko ma prawo do zasiłku przez okres ustalony jako okres urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24 miesięcy życia albo
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 10. roku życia.

Urlop ojcowski oraz zasiłek tacierzyński za okres tego urlopu może zostać wykorzystany jednorazowo albo w nie więcej niż dwóch częściach, z których kolejna nie musi przypadać bezpośrednio po poprzedniej części urlopu ojcowskiego. Żadna z części urlopu ojcowskiego nie może być krótsza niż tydzień.

Zasady te mają także zastosowanie do ubezpieczonych niebędących pracownikami.

Zasiłek tacierzyński nie przysługuje:

  • za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych,
  • w okresie urlopu bezpłatnego,
  • w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Zobaczcie, jak wygląda tacierzyństwo w Polsce.

Widzimy się w Dzień Dobry Wakacje! Na program zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę od 9:00.

>>> Zobacz także:

Dlaczego współcześni mężczyźni nie chcą zakładać rodzin? "Młodość stała się ważniejsza, a nie dojrzałość i mądrość"

Mężczyzna na urlopie rodzicielskim. "Doba była bardzo krótka”

Jaki mężczyzna będzie dobrym ojcem?

  • 30 lat doświadczenia
  • Od 2014 roku z misją w Ukrainie, z biurem pomocowym w Kijowie
  • Opiera się na 4 zasadach: humanitaryzmu, bezstronności, neutralności i niezależności
  • Regularnie publikuje raporty finansowe ze swoich działań

Autor: Iza Dorf

Źródło: PAP / zus.pl

Pozostałe wiadomości