Newsy

Jerzy Stuhr wygrał ze Skarbem Państwa proces o smog

Newsy

Aktualizacja:

Łącznie 35 tys. zł zadośćuczynień na cele charytatywne orzekł we wtorek warszawski sąd ws. aktora Jerzego Stuhra, dziennikarza Mariusza Szczygła i tłumacza Tomasza Sadlika, którzy pozwali państwo za naruszenie prawa do korzystania z niezanieczyszczonego powietrza. W Dzień Dobry TVN gościliśmy Jerzego Stuhra.

Jestem tym wyrokiem usatysfakcjonowany. Najprościej mówiąc sąd przyznał, że to państwo jest odpowiedzialne za jakość powietrza w kraju.

- mówił Jerzy Stuhr w Dzień Dobry TVN.

Wyrok jest nieprawomocny. Pełnomocnik pozwanego Skarbu Państwa-Ministra Środowiska radca Prokuratorii Generalnej mec. Konrad Borowicz po wyjściu z sali sądowej zapowiedział złożenie apelacji. Satysfakcji z rozstrzygnięcia nie kryli zaś pełnomocnicy powodów, którzy ocenili, że "wyrok jest miażdżący dla Skarbu Państwa".

Powietrze w Polsce jest od wielu lat bardzo zanieczyszczone

"Powodowie z pewnością zostali częściowo pozbawieni możliwości korzystania z walorów nieskażonego środowiska naturalnego, narażone więc zostało ich dobro osobiste w postaci poszanowania miejsca zamieszkania rozumiane w ten sposób, iż powinni mieć oni możliwość korzystania z własnych domów i okolicznej infrastruktury bez narażania się na szkodliwe emisje" - mówiła w uzasadnieniu wtorkowego orzeczenia sędzia Agnieszka Tulczyńska-Ożga.

Sędzia wskazała, że z dokumentów urzędowych - w tym raportów NIK oraz opracowań wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska - bezsprzecznie wynika, że "powietrze w Polsce jest od wielu lat bardzo zanieczyszczone, dochodzi do trwałego i częstego przekroczenia poziomu zawieszonego pyłu". "Wszystkie te raporty potwierdzają, iż (...) Skarb Państwa nie podjął maksymalnych, potrzebnych działań, które mogłyby doprowadzić do obniżenia zanieczyszczenia powietrza" - zaznaczyła.

35 tysięcy na cele społeczne

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy uwzględnił żądania trzech pozwów połączonych do wspólnego rozpoznania i zasądził na cele społeczne: 20 tys. zł żądane przez Stuhra, 10 tys. zł żądane przez Sadlika i 5 tys. zł żądane przez Szczygła. "Powodowie domagali się zasądzenia tych kwot na rzecz wskazanych przez siebie stowarzyszeń i fundacji tytułem zadośćuczynienia wskazując, iż pozew dotyczy naruszenia ich dóbr osobistych, zaś pozwany odpowiada za bardzo zły stan środowiska i pomimo obciążającego go obowiązku nie działa skutecznie w zakresie stanu powietrza w Polsce" - przekazała sędzia.

Sąd przypomniał m.in. argumentację z pozwu Stuhra, w którym zaznaczono, iż powód "ma dosyć duże obawy w związku z istniejącym zanieczyszczeniem; uzyskał bowiem informację od lekarza, że jako pacjent leczony onkologicznie znajduje się w sferze podwyższonego zagrożenia ze względu na skutki smogu".

W pozwach chodziło o lata 2008-2018, co w ocenie sądu oznaczało, że część roszczenia uległa przedawnieniu. "Sąd uznał żądane kwoty jako symboliczne i należne pomimo tego częściowego przedawnienia" - powiedziała jednak sędzia Tulczyńska-Ożga.

Prokuratoria Generalna wnosiła o oddalenie pozwu m.in. wskazując, iż nie wykazano, aby powodowie nie mogli normalnie funkcjonować z powodu zanieczyszczeń w powietrzu.

Kolejna wygrana po Grażynie Wolszczak

To kolejne tego typu orzeczenie. W styczniu br. w podobnej sprawie sąd rejonowy przyznał rację aktorce Grażynie Wolszczak i nakazał Skarbowi Państwa zapłatę 5 tys. zł na cel charytatywny. "Okazuje się, że można wygrać, można dochodzić swoich praw i można to robić skutecznie. Miałam lekką nadzieję, ale nie spodziewałam się, że w pełnym zakresie mój pozew zostanie uwzględniony" - mówiła wtedy Wolszczak. Tamten wyrok także jeszcze pozostaje nieprawomocny.

Gotowy jest już pozew grupowy w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa w związku z zanieczyszczonym powietrzem, który trafił do Sądu Okręgowego w Warszawie. "Pozew grupowy został złożony tydzień temu, obejmuje 223 osoby" - powiedział dziennikarzom mec. Radosław Górski, który reprezentował też powodów w sprawie nieprawomocnie zakończonej we wtorek przed SR.

Autor: Anna Kobyłka

Źródło: PAP, DDTVN

Pozostałe wiadomości