Newsy

Ferie zimowe 2020 - terminy i podział na województwa. Kiedy się zaczynają?

Newsy

Digital VisionDaniel Milchev/ Getty Images

Ferie zimowe w Polsce odbędą się w czterech terminach. Zimowe wakacje jako pierwsi rozpoczną uczniowie z województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego.

Dwutygodniowe ferie zimowe odbędą się w czterech terminach. Terminy ferii zimowych w poszczególnych województwach ogłasza minister edukacji na podstawie rozporządzenia w sprawie organizacji roku szkolnego.

Ferie zimowe 2020 - terminy i podział na województwa

Tegoroczne ferie zimowe będą trwały od 11 stycznia do 23 lutego. Uczniowie będą wypoczywali w czterech terminach:

  • od 11 do 26 stycznia - ferie zimowe dla województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego;
  • od 18 stycznia do 2 lutego – ferie zimowe dla województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego;
  • od 25 stycznia do 9 lutego – ferie zimowe dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego;
  • od 8 do 23 lutego – ferie zimowe dla województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego.

Od roku szkolnego 2003/2004, zgodnie z przyjętą zasadą, terminy ferii w kolejnych latach zmieniają się cyklicznie, np. jeśli w jednym roku w określonej grupie województw ferie zimowe są w drugiej połowie stycznia, to w następnym roku termin ferii w tej grupie województw przypadnie na pierwszą połowę lutego. Podziału na województwa dokonano, biorąc pod uwagę liczbę uczniów.

Z tej reguły są wyłączone tylko województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie, gdzie ferie są zawsze na przełomie stycznia i lutego.

Dzieci, które korzystają w szkole z wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, mają prawo do opieki w trakcie całego roku szkolnego, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady przedszkola, a w przypadku braku rady przedszkola – na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.

Oddział przedszkolny w szkole działa zgodnie z przepisami o przedszkolach publicznych, więc do jego organizacji nie mają zastosowania przepisy rozporządzenia, w którym ustalono terminy ferii i przerw świątecznych.

Wielkanocna przerwa świąteczna

Przerwa świąteczna z okazji Wielkanocy odbędzie się w terminie od 9 do 14 kwietnia.

>>> Zobacz też:

Niedziele wolne od handlu w 2020 roku

Zobacz film: Co robić w ferie w domu z dzieckiem?

Autor: Jola Marat

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Digital Vision

Pozostałe wiadomości