Nasze akcje

Jak pięknie się starzeć? Wysyłajcie zdjęcia!

Nasze akcje

Aktualizacja:
DJ Wika, najstarsza polska didżejka

Czasu nie da się zatrzymać, wszyscy się starzejemy, ale można się strzeć pięknie i z godnością. Starość wcale nie musi być smutna! Co pomyśleliście, gdy zobaczyliście na swojej twarzy pierwszą zmarszczkę, a na głowie pierwszego siwego włosa? :) Przesyłajcie nam Wasze zdjęcia, pokazujące jak pięknie i z godnością można się starzeć! Wysyłajcie do nas zdjęcia, na których jesteście Wy lub Wasi bliscy, przez wiadomości na naszym profilu na Facebooku. Wybrane zdjęcia pokażemy w najbliższą niedzielę w programie, a także opublikujemy na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Czekamy!

Wysyłajcie do nas zdjęcia przez facebooka: https://www.facebook.com/DzienDobryTVN

Przesyłając zdjęcie w ramach akcji „Pięknie się starzeć!” (dalej „Zdjęcie”) Uczestnik potwierdza, że: (i) ma pełne prawo do dysponowania Zdjęciem, (ii) przysługują mu autorskie (i pokrewne) prawa majątkowe do Zdjęcia, które nie są ograniczone lub obciążone na rzecz osób trzecich, (iii) posiada zgodę osób trzecich na eksploatację wizerunku tych osób utrwalonego na Zdjęciu w sposób zgodny z zasadami akcji. Uczestnik potwierdza, że przysługujące mu prawa do Zdjęcia obejmują w szczególności prawo do jego udostępniania i rozpowszechniania. Przesyłając Zdjęcie Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za zawarte w nich treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Uczestnik wyraża niniejszym zgodę na publikację przesłanego zdjęcia na fanepage’u Dzień Dobry TVN w serwisie www.dziendobry.tvn.pl.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Źródło: Dzień Dobry Wakacje

Pozostałe wiadomości