Koronawirus

Opaski telemedyczne dla ozdrowieńców. Ile osób je otrzyma?

Koronawirus

mózg po covid-19

Opaski telemedyczne to program pilotażowy Ministerstwa Zdrowia. Są przeznaczone dla osób, u których wykryto zmiany po kontakcie z koronawirusem. Mają przekazywać informacje o stanie zdrowia pacjenta. Jakie są szczegóły projektu?

We wrześniu do przychodni rodzinnych trafią specjale opaski medyczne. Skorzysta z nich co najmniej tysiąc pacjentów.

Program pilotażowy z zakresie wykorzystania opasek telemedycznych

Rozporządzenie z 19 lipca 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie wykorzystania opasek telemedycznych w podstawowej opiece zdrowotnej (POZ) obowiązuje od środy 21 lipca 2021 roku. Specjalne opaski zostaną przekazane grupie co najmniej tysiąca osób, które były hospitalizowane z powodu zakażenia COVID-19, lub u których w badaniach rentgenowskich stwierdzono kontakt z koronawirisem. Te osoby zostaną wybrane przez lekarzy.

Urządzenia mają służyć do stałego pomiaru parametrów życiowych pacjenta i zapewniać możliwość zdalnego ich monitorowania. Nie doprecyzowano jednak, o jakie parametry chodzi, Najprostsze tego typu opaski mierzą tylko kroki i puls, ale na rynku są też dostępne takie, które przesyłają do platformy pomiar temperatury oraz ciśnienia. Gdy parametry będą niepokojące, lekarze powinni interweniować.

Nie ustalono jednak, czy lekarz POZ ma sprawować opiekę przez siedem w dni tygodniu 24 godziny na dobę, a ma to znaczenie, biorąc pod uwagę, że specjaliści w przychodniach POZ pracują od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 18. Na razie wiadomo, że na zakup opasek rząd wyda 1,5 miliona złotych.

Etapy programu pilotażowego opasek telemedycznych

Zgodnie z rozporządzeniem, program będzie realizowany w trzech etapach.

W pierwszym, który ma potrwać do 21 września, Ministerstwo Zdrowia zakupi tysiąc opasek i wdroży funkcjonalność platformy Domowej Opieki Medycznej (DOM) . Dzięki niej lekarze będą mogli odczytywać dane z opasek. Resort przeprowadzi akcję promocyjną dotyczącą ich wykorzystania.

Drugi, trzymiesięczny etap, będzie realizowany przez poradnie POZ, które mają zostać wybrane w drodze otwartego i ciągłego naboru przeprowadzanego przez ministra. Zadaniem każdej z nich będzie wykorzystanie od 20 do 30 opasek, a lekarze maja za zadanie monitorować parametry zdrowia pacjentów.

Ostatni etap to podsumowanie wyników, które zostaną uzyskane w programie pilotażowym dokonane na podstawie wskaźników wymienionych w rozporządzeniu, a są nimi:

  • liczba świadczeniobiorców objętych programem pilotażowym,
  • liczba realizatorów programu pilotażowego, którzy zrealizowali świadczenia opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego;
  • liczba porad oraz teleporad przeprowadzonych przez realizatorów programu pilotażowego z wykorzystaniem funkcjonalności opasek telemedycznych,
  • liczba skierowań wydanych w dniu zakończenia programu pilotażowego w celu dalszej rehabilitacji leczniczej świadczeniobiorcy,
  • ocena satysfakcji świadczeniobiorców ze sprawowanej opieki,
  • ocena wpływu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu opasek telemedycznych na organizację pracy jednostek podstawowej opieki zdrowotnej.

Zobacz wideo: "40 proc. nie chce się szczepić i nie ma z nimi dyskusji". Duży spadek zainteresowania szczepieniami

Zobacz także:

Autor: Magdalena Zamkutowicz

Źródło: prawo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Moment RF

Pozostałe wiadomości