Gorące tematy

Jedziesz na urlop? Weź zaświadczenie i głosuj, gdzie chcesz w drugiej turze wyborów prezydenckich

Gorące tematy

Rawf8/Getty Images

Zaświadczenie o prawie do głosowania daje nam możliwość wzięcia udziału w drugiej turze wyborów prezydenckich 2020 w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Jak je uzyskać?

W drugiej turze zmierzą się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i starający się o reelekcję Andrzej Duda. Jeżeli przed dniem wyborów zamierzamy wyjechać na urlop lub opuścić miejsce pobytu z powodów służbowych, to aby móc zagłosować musimy mieć ze sobą zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - jak je uzyskać?

Zdobycie takiego dokumentu jest bardzo proste. Wystarczy:

  • pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia,
  • złożyć go w urzędzie gminy, w której jesteśmy ujęci w spisie wyborców, nie później niż 10 lipca 2020 r.,
  • odebrać zaświadczenie osobiście lub przez osobę upoważnioną.

Zaświadczenie o prawie do głosowania - wymagane dokumenty

Aby uzyskać zaświadczenie będziemy potrzebowali:

  • wniosku o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania,
  • dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (do wglądu),
  • upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania - w przypadku odbioru zaświadczenia przez inną osobę (w upoważnieniu należy wskazać imię/imiona i nazwisko, nr PESEL, a także dane osoby upoważnionej do odbioru). Pełnomocnik musi okazać się dowodem osobistym lub innym dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość.

Wniosek dotyczący wydania zaświadczenia o prawie do głosowania można zgłosić pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.

Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania.

W przypadku utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcia udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Widzimy się w Dzień Dobry Wakacje! Na program zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę od 9:00.

>>> Zobacz także:

Dzieci dzielą się swoją wiedzą o urzędzie prezydenta. Jak od najmłodszych lat kształtować w nich postawę obywatelską?

Polacy wybierają prezydenta. Gwiazdy ruszyły na głosowanie

Wybory prezydenckie 2020 - o tym koniecznie pamiętaj, idąc do lokalu wyborczego

Autor: Iza Dorf

Pozostałe wiadomości