Ostatnia szansa, aby dopisać się do spisu wyborców. Jak to zrobić?

Gorące tematy


7 lipca jest ostatnim dniem, w którym można dopisać się do spisu wyborców przed drugą turą wyborów prezydenckich. Jak złożyć stosowny wniosek za pośrednictwem internetu lub w urzędzie?

Wyborca ma prawo do głosowania w dowolnie wybranym przez siebie lokalu wyborczym. Musi jednak złożyć pisemny wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Warto nadmienić, że wyborcy, którzy zmienili spis wyborców przed pierwszą turą wyborów pozostają w nim także na drugą turę.

Wniosek o dopisanie do spisów wyborców - kto może złożyć

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców może złożyć ten, kto spełnia poniższe warunki:

 • ma skończone 18 lat,
 • posiada prawa wyborcze,
 • chce głosować w innym obwodzie głosowania w gminie, w której mieszka na stałe,
 • chce głosować w miejscowości, w której będzie czasowo przebywać w dniu wyborów,
 • nigdzie nie mieszka, ale przebywa w gminie, w której chce głosować.

Po dopisaniu się do spisu wyborców, osoba zostanie skreślona ze spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

Wniosek o dopisanie do spisów wyborców - jak złożyć go w urzędzie

Wniosek należy napisać samodzielnie. Dokument powinien uwzględniać następujące dane składającego:

 • nazwisko,
 • imię albo imiona,
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer PESEL,
 • adres zamieszkania,
 • adres pobytu czasowego w dniu wyborów.

Aby przyspieszyć załatwienie sprawy:

 • osoba, która nigdy nie składała wniosku może podać adres swojego adresu zameldowania,
 • wyborca, który już składał taki wniosek może podać gminę, która wpisała go do rejestru wyborców na jego wniosek,
 • mieszkający za granicą może podać adres swojego stałego miejsca zamieszkania.

Warto też dodać, że wiele urzędów przygotowało wzór wniosku, który wystarczy tylko uzupełnić i podpisać. Może go znaleźć m.in. na stronie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Podpisany wniosek należy złożyć w urzędzie gminy, w której chcemy głosować. Wraz z nim trzeba mieć przy sobie dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Usługa jest bezpłatna.

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - jak złożyć go przez internet

Wniosek online może zgłosić wyborca, który chce oddać głos w gminie, na obszarze której będzie przebywać w dniu wyborów. Nie dotyczy to jednak:

 • żołnierzy odbywających służbę wojskową lub ćwiczenia,
 • ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania,
 • funkcjonariuszy pełniących służbę w systemie skoszarowanym.

Osoby te powinny skontaktować się z urzędem gminy w miejscowości skoszarowania lub w miejscowości, w której pełnią służbę.

Wniosku online nie może także wysłać ten, kto nigdzie nie jest zameldowany i nigdzie nie wpisał się do rejestru wyborców na swój wniosek. W takiej sytuacji trzeba skontaktować się z urzędem gminy, w której chcemy głosować.

Do złożenia wniosku przez internet należy przygotować:

 • login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy,
 • podpis kwalifikowany,
 • e-dowód.

Oto jak krok po kroku wysłać wniosek o dopisanie do spisu wyborców przez internet:

 1. 1Kliknij przycisk "Złóż wniosek".
 2. 2System przekieruje cię na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
 3. 3Wypełnij wniosek. Wskaż powód, dla którego chcesz dopisać się do spisu wyborców.
 4. 4Po wypełnieniu wniosku system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl, gdzie sprawdzisz wniosek i podpiszesz go elektronicznie.
 5. 5Możesz podpisać wniosek za pomocą:
 • profilu zaufanego,
 • kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Automatyczne potwierdzenie wysłania wniosku wyborca otrzyma na swoją skrzynkę ePUAP i e-mail podany we wniosku.

Wniosek trafi do urzędnika, który podejmie decyzję w sprawie dopisania do spisu wyborców:

 • jeśli wniosek został wypełniony poprawnie – urzędnik nie będzie potwierdzał otrzymania wniosku i dopisze osobę do spisu wyborców;
 • jeśli wniosek został wypełniony błędnie lub ma braki – urzędnik skontaktuje się z osobą, np. telefonicznie, e-mailem lub przez skrzynkę ePUAP.

Składanie wniosku online jest bezpłatne.

>>> Zobacz także:

Polacy odreagowują izolację. Wiceminister zdrowia ostrzega: "Koronawirus jest wśród nas"

Wybory prezydenckie 2020. Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki

Wybory prezydenckie a pandemia. Jakie zasady będą obowiązywały w lokalach wyborczych?

Autor: Iza Dorf