Gorące tematy

Śmierć podczas seksu w podróży służbowej. Sąd: to wypadek przy pracy

Gorące tematy


Zawał podczas seksu w czasie podróży służbowej, może być uważany za wypadek przy pracy. Jego rodzinie należy się odszkodowanie - tak uznał sąd apelacyjny w Paryżu w sprawie Francuza, który zmarł podczas seksu z nieznajomą, gdy był w podróży służbowej. Do Dzień Dobry TVN zaprosiliśmy adwokat Elizę Kunę, aby zapytać, co to jest wypadek przy pracy, co nam się w jego wyniku należy. Jak zachowałby się sąd w Polsce w podobnym przypadku jak ten we Francji?

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to zdarzenie nagłe, związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Żeby zdarzenie zostało uznane za wypadek przy pracy, muszą zostać spełnione jednocześnie wszystkie cztery kryteria.

Oczywiście dotyczy to tylko osób, które wykonują działalność zarobkową ZUS-owaną, czyli w oparciu o umowę o pracę, działalność gospodarczą ZUS -owaną, albo np. zlecenie. Nie dotyczy to tzw. umów śmieciowych, czy umów o dzieło.

Jaka jest definicja wypadku w drodze do pracy?

Zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, jeśli nastąpiło podczas wykonywania rutynowych czynności pracowniczych lub z rozkazu przełożonego, gdy pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia, gdy zdarzenie miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych oraz gdy miało miejsce podczas podróży służbowej pracownika na zlecenie pracodawcy.

Co nam się należy z tytułu wypadku przy pracy?

Z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługują świadczenia takie jak:

  • zasiłek chorobowy,
  • świadczenia rehabilitacyjne,
  • zasiłek wyrównawczy,
  • jednorazowe odszkodowanie,
  • renta,
  • dodatek pielęgnacyjny,
  • dodatek do renty rodzinnej (dla sieroty zupełnej),
  • pokrycie kosztów leczenia stomatologicznego i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w sprzęt ortopedyczny.

Kiedy płaci ZUS, a kiedy pracodawca jeśli chodzi o odszkodowanie?

Pracownik może dochodzić od pracodawcy odszkodowania za wypadek w pracy, gdy świadczenie z ZUS-u nie pokryje wszystkich kosztów leczenia poszkodowanego. Poszkodowany powinien wykazać, iż poniósł szkodę zdrowotną oraz udowodnić związek przyczynowo skutkowy pomiędzy powstaniem tejże szkody a wypadkiem, który miał miejsce podczas wykonywania obowiązków służbowych.

Jak zachowałby się sąd w Polsce w podobnym przypadku, jak ten we Francji?

Sąd francuski stwierdził, że seks jest normalnym aktem życiowym, takim samym jak wzięcie prysznica lub zjedzenie posiłku. Czy polski sąd stwierdziłby to samo?

Mam duże wątpliwości, czy polski sąd zastosowałby tak szeroką definicję. Raczej przyjąłby przyczynienie poszkodowanego i oddalił powództwo.

- stwierdziła adwokat, Eliza Kuna.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości