Gorące tematy

Najnowszy raport dotyczący przemocy w rodzinie: 9 proc. Polaków uważa, że rodzice mają prawo bić swoje dzieci

Gorące tematy

Aktualizacja:
Justin Paget/Getty Images

Portal Gazeta.pl dotarł do treści raportu "Ogólnopolska diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie", który został wykonany na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Według badania, niemal co piąty badany doświadczył jakiekolwiek rodzaju przemocy wiele razy w ciągu całego swojego życia, a 28 proc. - kilka razy.

Polacy podzieleni w rozumieniu przemocy w rodzinie

Według Polaków przemoc w rodzinie jest zjawiskiem stosunkowo częstym. Niestety 10 proc. ankietowanych uznaje tego typu zachowania za normalne. 9 proc. badanych uważa, że w sprawach seksu żona zawsze powinna zgadzać się na to, co chce mąż (tak uważa 13 proc. mężczyzn i 7 proc. kobiet). Tyle samo respondentów twierdzi, że rodzice mają prawo bić swoje dzieci (zgadza się z tym 13 proc. mężczyzn i 5 proc. kobiet) oraz, że gwałt w małżeństwie nie istnieje (11 proc. zgadzających się mężczyzn i 6 proc. kobiet).

Zdaniem 10 proc. badanych normą jest obrażanie i wyzwiska podczas sporu między małżonkami, a 12 proc. uważa, że pogróżki i zastraszanie partnera nie świadczą o przemocy wobec niego. Natomiast aż 14 proc. twierdzi, że wydzielanie pieniędzy i kontrolowanie wszystkich wydatków, to przejaw gospodarności współmałżonka.

Polacy chętnie pomagają ofiarom przemocy

Na poziomie deklaracji, ponad połowa badanych, którzy obserwują w swoim otoczeniu rodziny dotknięte przemocą, podejmuje w związku z tym działania. Najczęściej jest to rozmowa z osobą krzywdzoną i motywowanie do podjęcia odpowiednich kroków, ale także rozmowa ze sprawcą przemocy. W przypadku przemocy fizycznej to także wezwanie policji. Pojawiały się też odpowiedzi, że formą reakcji było zgłoszenie sprawy do instytucji pomocy społecznej.

Osoby, które twierdzą, że z różnych powodów lepiej się nie wtrącać w życie rodzin dotkniętych przemocą stanowią około kilkunastu procent ogółu społeczeństwa.

Ankietowani w swoim otoczeniu najczęściej zauważają przemoc psychiczną, a najmniej dostrzegają przemoc seksualną.

Sprawcy przemocy wśród najbliższych

Niemal co piąty badany (19 proc.) doświadczył jakiekolwiek rodzaju przemocy wiele razy w ciągu całego swojego życia, 28 proc. - kilka razy, a 10 proc. - raz.

Respondenci najczęściej doznawali przemocy ze strony mężów, partnerów i ojców lub żon, partnerek i matek. Eksperci zaangażowani w projekt opowiadali także o przypadkach, w których przemocy wobec rodziców dopuszczają się dzieci.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie w większości przypadków nie szukają pomocy w związku z tym, co je spotkało. Dzieje się tak z powodu niskiego poczucia własnej wartości, uzależnienia psychicznego i ekonomicznego od osoby, która przemocy się dopuszcza, stereotypowego przekonania na temat tego, jakie zachowania w rodzinie są dopuszczalne.

Kobiety nie chcą zgłaszać ze względu na to, że są dzieci, albo nie mają się gdzie podziać, nie mają innego mieszkania, nie chcą wrócić do rodziców czy też nie mają takich możliwości. I tutaj jest chyba największy problem, bo gdyby te osoby miały gdzie pójść, miały gdzie zamieszkać itd. to byłoby to po prostu o wiele lepiej

- powiedział zacytowany w raporcie policjant ze Skawiny.

Formy przemocy przyjęte w badaniach

Na potrzeby projektu badawczego jego autorzy przyjęli następujące definicje:

  • przemoc fizyczna - może przybierać różne formy: bicia, kopania, duszenia, poszturchiwania, wykręcania rąk, szarpania, szarpania za włosy, popychania czy spoliczkowania drugiej osoby;
  • przemoc psychiczna, emocjonalna - to na przykład: zastraszanie, groźby, wyzwiska, poniżanie, wyśmiewanie, obrażanie, posądzanie o zdradę, ciągłe krytykowanie, wywoływanie poczucia winy, czy kontrolowanie/zabranianie kontaktów z innymi osobami, np. z rodziny itd.;
  • przemoc seksualna - może przybierać różne formy, np. wymuszania stosunków seksualnych lub zmuszania do niechcianych zachowań seksualnych (niezależnie czy dotyczy to współmałżonków, czy też nie). Może to być także niechciane obłapywanie, obmacywanie;
  • przemoc ekonomiczna - może polegać m.in. na zabieraniu lub wydzielaniu pieniędzy, zakazywaniu lub utrudnianiu podjęcia pracy zarobkowej, kontrolowaniu wszystkich wydatków, kontrolowaniu konta bankowego, zaciąganiu bez porozumienia kredytów/pożyczek, niszczeniu rzeczy osobistych lub stanowiących wspólną własność lub sprzedawania ich bez porozumienia, a także pozostawiania bez opieki osoby, która z powodu choroby, wieku, bądź niepełnosprawności nie może samodzielnie zaspokoić niezbędnych potrzeb.

Badanie było przeprowadzone w dniach 14-31 sierpnia 2019 roku na reprezentatywnej próbie dwóch tysięcy Polaków w wieku 18 i więcej lat. Miało charakter ogólnopolski i obejmowało respondentów ze wszystkich 16 województw.

Pełny tekst raportu można znaleźć na stronie Gazeta.pl

Zobaczcie kilka naszych rozmów na temat przemocy w rodzinie:

Widzimy się w Dzień Dobry Wakacje! Na program zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę od 9:00.

>>> Zobacz także:

Bracia Collins rozprawiają się z demonami przeszłości. Rafał: "Pisząc tę książkę musiałem wrócić w najciemniejsze etapy swojego życia"

Miesięczne niemowlę zmarło w szpitalu. Ujawnione obrażenia mogą świadczyć o tym, że dziecko było maltretowane

Mąż Christiny Ricci otrzymał sądowy zakaz zbliżania się do aktorki. Co wydarzyło się w ich życiu?

Autor: Iza Dorf

Źródło: Gazeta.pl

Pozostałe wiadomości