Gorące tematy

MEN o organizacji godzin lekcyjnych klas I-III: „Powinna być uzależniona od liczby dzieci”

Gorące tematy

Andrea Chu/Getty Images

Przez pandemię koronawirusa zajęcia lekcyjne są od końca marca prowadzone zdalnie. Już w najbliższych dniach przywrócone zostaną stacjonarne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III szkół podstawowych. Na temat ich organizacji wypowiedziało się Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Wracają zajęcia dla klas I-III

Pandemia koronawirusa zamknęła wszystkich uczniów w domach i od 25 marca zajęcia odbywają się zdalnie. Teraz jednak niektóre dzieci muszą na nowo zapakować swoje tornistry. Od 25 maja przywrócone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze oraz możliwość prowadzenia zajęć dydaktycznych dla klas I-III szkół podstawowych. Z kolei dla uczniów klas VIII oraz maturalnych prowadzone będą konsultacje (nie są one obowiązkowe).

Umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I-III szkoły podstawowej to odpowiedź na oczekiwania tych rodziców, którzy chcieliby wrócić do pracy. Po otwarciu od 6 maja br. przedszkoli i oddziałów przedszkolnych to kolejny krok w stronę stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół

- wytłumaczyła rzecznika Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska

Organizacja zajęć dla klas I-III

MEN zabrało również głos w sprawie tego, jak będzie wyglądała organizacja lekcji dla uczniów najmłodszych klas w szkołach podstawowych

Liczba godzin przeznaczonych na zajęcia dydaktyczne w szkole podstawowej w klasach I-III w formule stacjonarnej powinna być uzależniona od liczby dzieci, które w tych zajęciach będą fizycznie uczestniczyć

- przekazała Anna Ostrowska.

Wytłumaczyła, że to dyrektor placówki odpowiada za ustalenie szczegółowego planu działania, czyli podział na grupy, przyporządkowanie nauczycieli czy rozłożenie treści do końca roku szkolnego. Powinno to być uzależnione od tego, jakie warunki epidemiczne panują w danej gminie i tego, jaka jest możliwość spełnienia wytycznych ministra zdrowia, głównego inspektora sanitarnego i ministra edukacji narodowej.

Nowe zasady bezpieczeństwa w klasach

Zgodnie z podanymi wytycznymi, w jednej klasie może przebywać maksymalnie 12 uczniów. Tylko w naprawdę w uzasadnionych przypadkach liczba ta może wzrosnąć (nie więcej niż o 2 dzieci) za zgodą organu prowadzącego. Przy określaniu wielkości grupy pod uwagę powinien być brany stopień niepełnosprawności.

Dana grupa ma przebywać w określonej sali i jeśli jest to tylko możliwe, powinno to być ich stałe miejsce. Odległość pomiędzy stanowiskami dla dzieci musi wynosić minimum 1,5 metra, a na jedną ławkę przypada jeden uczeń. W pomieszczeniu nie mogą znajdować się przedmioty i sprzęty, których nie da się umyć, uprać ani zdezynfekować. W miarę możliwości do jednej grupy powinni być przypisani cały czas ci sami nauczyciele.

Zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, natomiast zajęcia opiekuńczo-wychowawcze wychowawcy świetlic szkolnych i w miarę możliwości inni – wskazani przez dyrektora szkoły – nauczyciele

- podało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Zobacz także:

Autor: Wioleta Pyśkiewicz

Źródło: PAP

Pozostałe wiadomości