Dom

Jak działa system przeciwpożarowy i jakie elementy wchodzą w jego skład?

Dom

Aktualizacja:
Elementy systemu przeciwpożarowego leżą na stole i czekają na montaż.
Fot. Sckrepka / Getty Images

Zabezpieczenie domu przed pożarem to sprawa bardzo istotna, gdyż zależy od tego zdrowie i życie ludzi. Warto wyposażyć budynek w działający bez zarzutu system sygnalizacji pożaru. Dowiedz się, na czym polega jego działanie i jak wybrać poszczególne urządzenia systemu.

Właściwy dobór centrali alarmowej, sygnalizatorów i rodzajów czujek systemu alarmowego jest bardzo ważny, gdyż sygnał alarmowy informujący nas o zagrożeniu pożarem może uratować nam życie i ocalić nasz dobytek.

System przeciwpożarowy

Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie chronić ludzi i mienie przed zagrożeniami pożarowymi. System sygnalizacji pożaru powinien wykrywać tego rodzaju zagrożenie i ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Tego typu systemy spotykamy w obiektach komercyjnych i publicznych, gdzie występują duże skupiska ludzi, ale instalację systemów przeciwpożarowych zaleca się również w budynkach mieszkalnych. Składają się głównie z centrali alarmowej, sygnalizatorów i czujek. Warto postawić na system przeciwpożarowy , który jest w pełni zautomatyzowany. Dla bezpieczeństwa należy również pamiętać, by centrala, która kontroluje system i uruchamia poszczególne urządzenia, miała własne źródło zasilania, ponieważ w czasie pożaru może dojść do awarii sieci elektrycznej.

Systemy przeciwpożarowe – centrala alarmowa

Centrala alarmowa to bardzo ważny element systemu. Odpowiada za zbieranie i analizowanie danych z czujek oraz uruchamia urządzenia alarmowe. Nowoczesne centrale dostępne obecnie w sprzedaży pozwalają na swobodną konfigurację. Centralę obsługujemy za pomocą panelu i wyświetlacza, na którym pojawiają się informacje o zagrożeniach. Ze względu na to, że centrale różnią się zarówno funkcjonalnością, jak i ceną, należy urządzenia te dobierać zgodnie ze swoimi potrzebami i warunkami panującymi w obiekcie, w którym mają zostać zamontowane. Centrale mogą obsługiwać kilkadziesiąt urządzeń i mieć ograniczoną funkcjonalność albo umożliwiać dowolność konfiguracji i opcji oraz sterować tysiącami elementów systemu przeciwpożarowego.

Sygnalizatory systemu sygnalizacji pożaru

Za dźwiękowy system ostrzegawczy w ochronie przeciwpożarowej odpowiadają sygnalizatory akustyczne. Innym typem są sygnalizatory akustyczno-optyczne, które do alarmowania o zagrożeniu wykorzystują zarówno dźwięk, jak i światło. Urządzenia alarmowe tego typu uruchamia centrala alarmowa po zdiagnozowaniu zagrożenia pożarowego.

Czujniki systemu przeciwpożarowego

Czujki to jedne z najważniejszych elementów wchodzących w skład systemu przeciwpożarowego. Ich właściwy dobór gwarantuje optymalny poziom zabezpieczenia przed pożarem i pozwala uniknąć fałszywych alarmów. Każdy czujnik przeciwpożarowy powinien dostrzegać zmiany w otoczeniu i reagować na nie, komunikując się z centralą. Rodzaje czujników dobieramy ze względu na rozkład budynku i warunki, jakie w nim panują, np. obecność spalin, wilgoć, pył, zmiany temperatury, ogrzewanie, wentylację. Do wyboru mamy czujki: optyczne, ciepła, płomienia i multisensorowe .

· Czujki optyczne dymu są najczęściej wykorzystywane we wszelkich systemach przeciwpożarowych, gdyż pozwalają szybko wykryć zagrożenie. Reagują na dym widzialny i z tego powodu mogą też generować fałszywe alarmy, np. wywołane parą wodną, dymem kuchennym czy wzburzonym kurzem.

· Czujki ciepła wykrywają gwałtowny wzrost temperatury lub przekroczenie temperatury progowej. Rzadziej doprowadzają do fałszywych alarmów, jednak są mniej czułe niż czujki optyczne.

· Czujki płomienia stosuje się rzadko ze względu na wysoką cenę i brak reakcji w razie pożaru bez płomieni. Czujki te reagują tylko wtedy, gdy wykryją promieniowanie podczerwone płomienia.

· Czujki multisensorowe charakteryzują się wysokim stopniem zabezpieczenia pożarowego i ograniczeniem fałszywych alarmów. Jedno urządzenie analizuje i reaguje na kilka bodźców, np. optyczne i temperaturowe.

Ochrona przeciwpożarowa budynków – regulacje prawne

Zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. ochrona przeciwpożarowa budynków jest koniecznością w wielu obiektach prywatnych i publicznych. Należą do nich m.in. kina, teatry, biblioteki, muzea, centra handlowe, hotele, garaże podziemne, banki, hale sportowe, szpitale, domy pomocy społecznej, budynki zamieszkania zbiorowego, urzędy, dworce, porty, stacje metra i lotniska. Pożar to bardzo poważne zagrożenie dla życia ludzi i mienia. Z tego względu wielu właścicieli obiektów niezobligowanych prawnie do zainstalowania systemu przeciwpożarowego decyduje się na niego dobrowolnie. Należy pamiętać, że regulacje prawne określają nie tylko charakter budynków podlegających obowiązkowi ochrony przeciwpożarowej, ale również wymagania techniczne. Instalując system przeciwpożarowy, zwracajmy szczególną uwagę na odpowiednie certyfikaty urządzeń oraz kwalifikacje instalatora i projektanta systemu.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości