Dom

Maciej Florek. Czy życie w duchu "eko" jest dla jego rodziny dużym wyzwaniem?

Dom

Aktualizacja:

"Szanuję - segreguję" to eksperyment, którego głównym celem jest sprawdzenie, czy w 21 dni można pozbyć się złych nawyków związanych z sortowaniem odpadów. W akcji bierze udział rodzina tancerza Macieja Florka. Jak sobie radzą z wyzwaniem?

Akcja Zakładu Utylizacyjnego "Szanuję-segreguję" ma charakter socjologicznego eksperymentu badawczego przeprowadzanego na terenie Miasta Gdańsk. Jej głównym celem jest zmiana nawyków dotyczących segregacji odpadów na proekologiczne. Do eksperymentu zgłosiło się aż 168 rodzin, które były gotowe podjąć się wyzwania. Jednak miejsc było tylko dla pięciu z nich.

Jedną z rodzin zakwalifikowaną do eksperymentu była rodzina Macieja i Magdaleny Florków, którzy przyznali, że zasady segregacji śmieci wywołują u nich momentami pytania. Nie zawsze sobie z tym radzą i jest to dla nich wyzwanie. Widzą przepełnione wiaty śmietnikowe, zastanawiają się jak, zaczynając od siebie mogą to zmienić, licząc także na większą skuteczność innych przy zapełnianiu, czy też opróżnianiu wiat i pilnowaniu porządku. Od czasu, kiedy zostali rodzicami segregacja oraz działania proekologiczne stały się dla nich ważne, uważają bowiem, że warto się starać ze względu na środowisko i przyszłe pokolenia.

Rodziny, które wygrały casting, wyposażone zostały w kubły na śmieci, niezbędne do pomiaru ilości produkowanych w danym domu odpadów oraz przechodzą cykl warsztatów edukacyjnych.

Nowa segregacja śmieci obowiązuje od 2016 roku. Powinniśmy się już więc przyzwyczaić do wydzielania poszczególnych kategorii odpadów i umieszczania ich we właściwych kontenerach. Wiele osób ma jednak nadal problem z poprawnym segregowaniem śmieci.

Segregacja śmieci - zasady, po co segregować śmieci

Zasady segregacji odpadów zostały zawarte we Wspólnym Systemie Segregacji Odpadów i zobowiązują nas do oddzielania surowców, które można powtórnie przetworzyć, od odpadów, które już się do tego nie nadają. Do ponownego przetworzenia można wykorzystać papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło i odpady biodegradowalne, dlatego te kategorie odpadów umieszczamy we właściwych im koszach do segregacji, a odpady zmieszane i niebezpieczne w osobnych pojemnikach.

Segregacja śmieci w domu to metoda, która ma na celu ograniczenie ilości składowanych odpadów i usprawnienie odzysku surowców, które można ponownie użyć lub przetworzyć. Właściwie segregując odpady, zapobiegamy rozrastaniu się wysypisk śmieci, ograniczamy ilości odpadów, które są szkodliwe dla środowiska lub długo się rozkładają, wykorzystujemy mniej surowca naturalnego, np. drzew do produkcji papieru, oszczędzamy energię. Należy pamiętać, że już nasze działania w domu mają duży wpływ na ochronę środowiska i ograniczenie jego zanieczyszczenia. Zatem bardzo ważna jest segregacja śmieci - pamiętajmy przy tym o kilku ważnych zasadach.

Jak segregować śmieci w domu?

W poszczególnych gminach zasady segregacji śmieci mogą być różne. Spotykane są segregacje workowe lub kontenerowe. Pierwsza z nich polega na dostarczaniu przez gminę różnokolorowych worków na segregowane odpady, druga zaś opiera się na wyrzucaniu śmieci do właściwych pojemników ( kosze do segregacji) . Kolory zarówno worków, jak i kontenerów przeznaczonych do danego typu surowców są zazwyczaj takie same. Do niebieskiego worka lub pojemnika wrzucamy papier, do żółtego - tworzywa sztuczne i metal, do zielonego - szkło, do brązowego - odpady biodegradowalne. W niektórych gminach może obowiązywać również podział na szkło bezbarwne i kolorowe - wtedy kolorowe wrzucamy do worka czy kontenera zielonego, a bezbarwne do białego. Odpady zmieszane, czyli takie, które nie nadają się do recyklingu, składujemy w czarnych kontenerach.

Pamiętajmy także o segregowaniu odpadów niebezpiecznych, które oddajemy w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, tzw. PSZOK-ach, które znajdują się w każdej gminie, oraz w niektórych sklepach i aptekach. Do śmieci zmieszanych i odpadów segregowanych nie wrzucamy: przeterminowanych lekarstw, baterii i akumulatorów, świetlówek, odpadów po żrących chemikaliach (środki ochrony roślin, farby, oleje), sprzętu elektronicznego, gruzu i odpadów budowlanych.

Segregacja plastiku i metalu

W żółtych koszach odbywa się segregacja plastiku .. Właśnie tam oraz do worków przeznaczonych na tworzywa sztuczne i metal należy wrzucać: plastikowe opakowania po produktach spożywczych, środkach czystości i kosmetykach, zgniecione plastikowe butelki i nakrętki, opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku, plastikowe worki, torby, reklamówki, folie aluminiową, aluminiowe puszki, metale kolorowe, kapsle i nakrętki od słoików. Z kolei w żółtych kontenerach nie powinny się znaleźć: opakowania lub butelki z zawartością, opakowania po lekach, olejach silnikowych, smarach, farbach, puszki po olejach, opakowań po aerozolach, baterie i akumulatory, części samochodowe, sprzęt elektroniczny.

Segregacja papieru

Papier segregujemy w niebieskich koszach lub workach. Wrzucamy do nich: karton, tekturę, opakowania z papieru, gazety, czasopisma, katalogi, ulotki, zeszyty, książki, papier biurowy, zadrukowane kartki, papier do pakowania, torby papierowe. Do niebieskich pojemników nie należy wrzucać: mokrego, brudnego lub tłustego papieru, zawierającego metalowe elementy, np. spinacze, papieru foliowanego, lakierowanego, kartonów po napojach, tapet, chusteczek higienicznych i ręczników papierowych, pieluch jednorazowych.

Segregacja szkła

W zielonych pojemnikach lub workach odbywa się segregacja szkła . Do nich należy wrzucać: szklane butelki i słoiki po żywności, mleku, sokach, alkoholu s, wodzie i kosmetykach. Do zielonych kontenerów nie wrzucamy: szklanych opakowań z zawartością, potłuczonego szkła, ceramiki, porcelany, kryształów, szkła stołowego, szkła żaroodornego, żarówek, świetlówek, lamp, reflektorów, szyb, luster, monitorów, szklanych opakowań po lekach i substancjach żrących, strzykawek, termometrów.

Segregacja odpadów biodegradowalnych

Jeśli masz taką możliwość, w swoim ogródku możesz założyć kompostownik i w nim składować odpady biodegradowalne, co będzie najbardziej ekologiczne. W innym przypadku tego typu śmieci należy wrzucać do worków lub kontenerów brązowych. W nich powinny się znaleźć: odpadki z warzyw i owoców, resztki jedzenia, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, gałęzie, liście, kwiaty, skoszona trawa, surowe drewno, trociny, kora, popiół z kominka. Do kontenera na odpady biodegradowalne nie wrzucamy: kości i odchodów zwierzęcych, drewna impregnowanego, mebli drewnianych lub z płyt wiórowych czy MDF, resztek nabiału, mięsa, ryb, tłuszczu.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Pozostałe wiadomości