Czym są odpady biodegradowalne i jak się z nimi postępuje?

Dom

Aktualizacja:
Fot. acongar / Getty Images

Czy wiesz, które odpady ulegają szybkiemu rozkładowi i nie zanieczyszczają naszej planety? Wiesz, czym zapełniać pojemnik na odpady biodegradowalne i dlaczego lepiej wybrać worki biodegradowalne? Oto kilka przydatnych informacji o śmieciach bio.

Biodegradowalność to właściwość, którą mają odpady organiczne, ale coraz częściej mają ją również sztuczne tworzywa biodegradowalne. Wyselekcjonowanie odpadów bio z pozostałych kategorii śmieci pozwala na ponowne ich wykorzystanie i ogranicza zaśmiecanie planety.

Na czym polega biodegradacja odpadów?

Biodegradacja to proces rozkładu związków organicznych na proste związki nieorganiczne. Biorą w nim udział mikroorganizmy takie jak grzyby, bakterie, glony, dla których materia organiczna jest pożywieniem. Do rozkładu potrzeba sprzyjających warunków środowiskowych. Biodegradacja może zachodzić w warunkach tlenowych (np. kompostowanie) lub beztlenowych.

Kompostowanie jest dobrym sposobem na pozbywanie się śmieci biodegradowalnych w gospodarstwach domowych. Prywatne kompostowniki ogrodowe mogą zminimalizować ilości zalegających odpadów komunalnych, mieć pozytywny wpływ na środowisko, a do tego pozwalają na uzyskanie wysokowartościowego nawozu naturalnego pod uprawy rolne, ogrodowe czy do miejskich terenów zielonych. Kompostowanie wykorzystywane jest również na skalę przemysłową, dlatego tak ważne jest, żebyśmy odpady ulegające biodegradacji wyrzucali do właściwych kontenerów, jeśli nie mamy możliwości stworzenia kompostownika. Żeby jednak wiedzieć, gdzie je wrzucać, trzeba najpierw umieć wyselekcjonować ze wszystkich odpadów śmieci biodegradowalne.

Czym są odpady biodegradowalne?

Biodegradowalne odpady to odpady pochodzenia organicznego, które poddają się biodegradacji, czyli biologicznemu rozkładowi. Śmieci organiczne z gospodarstw domowych to głównie resztki roślinne, czyli skoszona trawa, słoma, liście, pędy, gałęzie, wióry drewniane, surowe kawałki drewna, popiół drzewny oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji, czyli fusy z kawy i herbaty, obierki warzyw i owoców, skorupki jajek.

Działania gospodarki odpadami nakierowane na ograniczenie ilości zalegających odpadów powodują powstawanie produktów z tworzyw sztucznych, które również ulegają całkowitej lub częściowej biodegradacji. Są to np. biodegradowalne worki na śmieci czy folia biodegradowalna, z której wykonane są sklepowe reklamówki. Mają one rozwiązać problem z dużą ilością bardzo trwałych i opornych na rozkład produktów z plastiku, zwłaszcza worków foliowych, toreb i plastikowych opakowań.

Tworzywa biodegradowalne

Tworzywa biodegradowalne rewolucjonizują rynek opakowań, który zdominowany jest przez tradycyjne tworzywa sztuczne pozbawione właściwości biodegradacji, a przez to zalegające i rozkładające się w środowisku naturalnym i na składowiskach nawet kilka tysięcy lat. Innowacyjne tworzywa sztuczne wykorzystujące polimery naturalne po zużyciu stanowią odpady bio , które można składować razem z innymi odpadami organicznymi lub przetwarzać na nawóz naturalny w procesie kompostowania. Aby właściwie nimi gospodarować, produkty z tworzyw biodegradowalnych oznaczono symbolem “seeding”, czyli sadzonki, która oznacza, że produkt jest kompostowalny.

Dobrym przykładem wykorzystania nowoczesnych tworzyw sztucznych są wytwarzane z nich worki na śmieci biodegradowalne , torebki, reklamówki, opakowania, butelki, elementy wyposażenia wnętrz, folie ogrodnicze, naczynia i inne jednorazowe produkty. Tworzywa biodegradowalne znalazły zastosowanie w medycynie w postaci nici chirurgicznych, implantów, produktów higienicznych i kosmetycznych, takich jak opatrunki, waciki, pieluchy, kompresy.

Odpady biodegradowalne – co wrzucać?

Odpady ulegające biodegradacji najlepiej poddawać procesom kompostowania. Jeśli jednak nie mamy możliwości założenia prywatnego kompostownika, śmieci bio należy składować w odpowiednim miejscu. Zależnie od tego, w jakiej gminie mieszkamy, jesteśmy zobowiązani do wyrzucania odpadów biodegradowalnych do worków, kontenerów albo prywatnych koszy specjalnie przeznaczonych na tego typu śmieci. Pojemniki i worki zwyczajowo powinny być w kolorze brązowym.

Do brązowych worków lub pojemników możemy wrzucać : odpadki i obierki owoców i warzyw, skorupki jaj, fusy z kawy i herbaty, skoszoną trawę, chwasty, gałęzie drzew, krzewów, liście, kwiaty, popiół drzewny, trociny, korę drzew, kawałki nieimpregnowanego drewna, zawartość worków z odkurzacza, papier spożywczy. Pamiętajmy, aby rośliny, których resztki kompostujemy lub wrzucamy do odpadów biodegradowalnych, nie były chore, gdyż grozi to zakażeniem kolejnych upraw. Do pojemników na śmieci bio nie powinniśmy wrzucać również: kości zwierząt, odchodów zwierzęcych, oleju jadalnego, popiołu z węgla, nabiału, tłuszczu, resztek mięsa i ryb, papierosów, artykułów higienicznych, leków, ziemi, kamieni, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, odpadów niebezpiecznych.

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN