Dom

Jak gasić pożar bezpiecznie dla siebie i innych?

Dom

Mężczyzna gasi pożar w domu
iStockphotoAndreyPopov / Getty Images

Czy wiesz, jakie kroki należy podjąć, gdy pojawi się pożar? Sprawdź, jak postępować w razie zagrożenia ogniowego.

Nieodpowiednie gaszenie pożaru stwarza zagrożenie dla ciebie i innych. Dowiedz się, jak uniknąć niebezpiecznych błędów.

Gaszenie pożaru: zanim złapiesz za gaśnicę…

Paradoksalnie, gaszenie pożaru to ostatnia rzecz, jaką trzeba robić, jeśli się on pojawi... W pierwszej kolejności zadbaj o bezpieczeństwo, zaalarmuj i ewakuuj wszystkich znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu, następnie wezwij straż pożarną. Ogień gaś tylko wtedy, gdy możesz to zrobić bezpiecznie!

To, jak zareagujesz na pożar, zależy od tego, jak dobrze przygotowano cię na taką ewentualność. Dlatego tak ważne jest, aby w firmach, szkołach i instytucjach regularnie przeprowadzać szkolenia przeciwpożarowe.

Podczas gaszenia pożaru zadbaj o bezpieczeństwo

Najważniejsze to zaalarmować wszystkich , którzy są bezpośrednio zagrożeni pożarem – np. poprzez uruchomienie alarmu przeciwpożarowego. W biurach i innych zakładach pracy, a także w szkołach ćwiczona jest ewakuacja na wypadek pożaru. W praktyce zdarza się jednak, że nie wszyscy zachowają się zgodnie z procedurą lub w obliczu zagrożenia po prostu wpadną w panikę. Należy im udzielić stosownej pomocy. Jeśli w pomieszczeniu znajdują się duże ilości dymu, poruszaj się z głową możliwie blisko podłogi. Do ust i nosa przyłóż kawałek odzieży, aby zabezpieczyć drogi oddechowe.

Może się zdarzyć, że pożar odetnie ci drogę ewakuacji. W takim wypadku udaj się do najdalszego, nieobjętego pożarem pomieszczenia, zamknij drzwi i uszczelnij je dostępnymi środkami. Następnie otwórz okna i wezwij pomoc.

Wezwij straż pożarną

Po zadbaniu o bezpieczeństwo osób bezpośrednio zagrożonych należy wezwać straż pożarną . W pierwszej kolejności trzeba podać operatorowi swoje dane, następnie adres i miejsce pożaru. Ważną wskazówką będzie też rodzaj pożaru, czyli informacja o tym, jakie materiały płoną, na jakim obszarze i w jakich warunkach. Uwaga – nie należy się rozłączać, dopóki operator nie potwierdzi przyjęcia zgłoszenia!

Jeśli którejś z ewakuowanych osób należy udzielić pierwszej pomocy, zrób to w pierwszej kolejności. Do gaszenia pożaru przystąp po upewnieniu się, że nie zagraża to bezpieczeństwu twojemu lub innych (np. w pobliżu znajdują się materiały łatwopalne albo wybuchowe).

Zasady gaszenia pożaru

Pamiętaj, aby używać odpowiednich środków gaśniczych (węże, koce gaśnicze, gaśnice) do danego rodzaju pożaru . W przeciwnym wypadku możesz pogorszyć sytuację. Koniecznie sprawdź oznaczenie na gaśnicy lub innym środku gaśniczym. W przypadku płonących urządzeń elektrycznych (albo gdy znajdują się w pobliżu) należy odciąć źródło zasilania.

Zawsze pamiętaj o poniższych zasadach:

· Kieruj strumień środka gaśniczego (wody, piany, proszku) w stronę płonącego przedmiotu, wykonując ruch od zewnątrz do środka płomieni.

· W przypadku gaszenia ściany kieruj strumień od góry do dołu.

· Nigdy nie podejmuj próby gaszenia pożaru, który szybko się rozprzestrzenia lub jest niemożliwy do opanowania ze względu na jego rozmiar.

· Pod żadnym pozorem nie stosuj wody i gaśnic wodnych do gaszenia sprzętów elektrycznych lub przedmiotów w ich pobliżu, zwłaszcza jeśli zasilanie nie zostało odcięte.

· W miarę możliwości ogranicz dostęp powietrza do pożaru, np. zamknij drzwi do płonącego pomieszczenia.

· Gdy płomieniami zostanie objęta jakaś osoba (płonie jej odzież), musisz natychmiast ją położyć i okryć kocem gaśniczym albo ubraniami – w ten sposób odetniesz dopływ tlenu.

Ewakuacja mienia

Jeśli nie stwarza to dodatkowego zagrożenia, możliwa jest także ewakuacja mienia z płonącego budynku albo miejsca (np. dokumentów czy cennych przedmiotów). Zaleca się ewakuowanie mienia z pomieszczeń zagrożonych rozprzestrzeniającym się pożarem lub zalaniem w trakcie akcji straży pożarnej.

Zobacz film: Symulacja pożaru w domu

Autor: Redakcja Dzień Dobry TVN

Źródło zdjęcia głównego: iStockphoto

Pozostałe wiadomości