Casting trwa
Baw się wspólnie z

Metamorfozy Uśmiechu 2021

Zasady

Marzysz o metamorfozie uśmiechu? Zgłoś się! Czekamy na Wasze zgłoszenia od 07.01.2021 do 21.01.2021!

Czas trwania
Casting trwa od 07.01.2021 08:00 do 21.01.2021 23:59.
Pozostałe pliki
Regulamin
Pozostałe pliki
Czekamy na zgłoszenia
*
*
*
*
*
*

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest TVN S.A. (dalej „TVN”) z siedzibą i adresem w Warszawie przy ul. Wiertniczej 166. TVN S.A. jest częścią grupy spółek, której właścicielem jest Discovery Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych Ameryki (dalej „Grupa TVN”).

Z kim możesz się skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez TVN?

Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach TVN, możesz się skontaktować z przedstawicielem TVN, wykorzystując wskazane dane kontaktowe: iod@tvn.pl

Skąd TVN ma Twoje dane?

Otrzymaliśmy Twoje dane osobowe od Ciebie podczas rejestracji konta TVN, a także później, w wyniku Twojej aktywności w serwisach TVN. Informacje o Tobie pochodzą także z gromadzonych przez TVN plików cookie oraz podobnych mechanizmów zapisywania informacji w urządzeniach użytkowników serwisów, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie Ciebie.

Dodatkowo, informacje o Tobie otrzymujemy od operatorów płatności, czyli podmiotów, które umożliwiają Ci dokonanie płatności online za usługi kupione od TVN. Otrzymujemy od nich informację o statusie Twojej płatności za usługę.

W przypadku logowania się do konta TVN za pośrednictwem innej platformy - weryfikującej i uwierzytelniającej Ciebie – otrzymujemy te dane od podmiotów udostępniających taką usługę, tj. Facebook, Google czy Twitter. Otrzymujemy od nich takie Twoje dane: adres e-mail, płeć, identyfikator użytkownika, data urodzenia, login generowany automatycznie.

Więcej informacji na temat zakresu przetwarzanych danych osobowych oraz stosowanych plików cookies znajdziesz w Polityce prywatności [dowiedz się więcej].

Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez TVN?

TVN przetwarza Twoje dane osobowe, aby umożliwić Ci korzystanie z serwisów TVN, zapewnić obsługę Twojego konta TVN i kontakt z nami, zapewnić funkcjonalność oferowanych usług, w tym rozwiązywać problemy techniczne, zrealizować umowy zawarte z Tobą, obsłużyć reklamacje dotyczące działania serwisów TVN, wykonać obowiązki wynikające z przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i rachunkowych, umożliwić dokonanie płatności za usługi, monitorować Twoją aktywność w tych serwisach i prowadzić badania i analizy z nią związane, prowadzić działania marketingu bezpośredniego, w tym związane z organizacją konkursów oraz akcji promocyjnych.

Dane, które Ciebie identyfikują, mogą też być wykorzystane w celu dopasowywania wyświetlanych treści i reklam do Twoich zainteresowań, prowadzenia pomiarów jakości i skuteczności tych działań, ulepszania udostępnianych treści oraz usług, informowania o treściach i usługach TVN i naszych Partnerów („Partnerzy”), których lista znajduje się tutaj, udostępniania w serwisach przestrzeni reklamowej, zapewniania bezpieczeństwa przetwarzania informacji, zarządzania systemami teleinformatycznymi oraz w celu ochrony lub dochodzenia roszczeń, w celach statystycznych i archiwalnych, jak również w celu zapewnienia rozliczalności z wykonania obowiązków prawnych [dowiedz się więcej].

TVN jest uprawniony do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy (zawartej z Tobą poprzez zaakceptowanie przez Ciebie regulaminu świadczenia usług), a także na podstawie przepisów prawa, np. gdy przepisy te wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych (przepisy ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustawy o rachunkowości).

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest także prawnie uzasadniony interes TVN. Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich najlepszej jakości oraz informowanie o nich użytkowników, zapewnienie obsługi Twojego konta TVN, prowadzenie badań i analiz, prowadzenie marketingu bezpośredniego, ochronę lub dochodzenie roszczeń, tworzenie statystyk oraz zapewnienie rozliczalności. Wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie), umożliwia natomiast pokrycie kosztów usług dostarczanych nieodpłatnie. [dowiedz się więcej]. W niektórych naszych serwisach podstawą przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany/a. Możesz zarządzać swoją zgodą, w tym ją cofnąć [dowiedz się więcej].

Partnerzy, jako odrębni od TVN administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub Twojej zgody.

 

Czy musisz podać TVN swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest wymogiem ustawowym tylko w zakresie wynikającym z przepisów prawa podatkowego lub rachunkowego, gdy dokonujemy rozliczenia płatności uzyskanych od Ciebie. Natomiast wymogiem zawarcia umowy z TVN (założenia konta TVN) jest podanie imienia, pseudonimu (nick) oraz adresu e-mail.

Jeśli nie podasz nam wszystkich tych informacji o sobie, nie będziemy mogli założyć dla Ciebie konta TVN, co ograniczy Ci możliwość korzystania z niektórych usług TVN. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

 

Jakie masz uprawnienia wobec TVN w zakresie przetwarzanych danych?

Możesz żądać od TVN: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez TVN; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający TVN sprawdzić prawidłowość Twoich danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne TVN ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez TVN do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją szczególną sytuacją,
  • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Komu TVN udostępnia Twoje dane osobowe?

TVN, co do zasady nie udostępnia osobom trzecim Twoich danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, w których mamy ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów uprawnionych przepisami praw, lub gdy korzystamy z usług podmiotów wspierających TVN, np. przedsiębiorców zapewniających hosting naszych serwisów, wsparcie utrzymania oprogramowania.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji w serwisach TVN robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników serwisu nie noszą znamion zachowań robotów. Z tego względu TVN może ujawnić Google Inc. adres IP Twojego komputera.

 

Jak długo TVN przechowuje Twoje dane osobowe?

TVN przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także – po jej zakończeniu – przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, maksymalnie 10 lat od dnia zakończenia wykonywania umowy. Ponadto, TVN przechowuje Twoje dane dla celów podatkowych i rachunkowych przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym miało miejsce zdarzenie finansowe.

TVN przechowuje Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

TVN przechowuje dane dla celów statystycznych i archiwalnych przez okres przez czas istnienia podstawy prawnej i celu przetwarzania danych.

Czy TVN przekazuje Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Część naszych usługodawców może przechowywać dane użytkowników serwisów poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W takich przypadkach dane Użytkowników mogą być przechowywane w krajach, które zapewniają adekwatny poziom ochrony danych osobowych, lub w krajach, które takiego poziomu nie zapewniają. W tym drugim przypadku TVN zabezpiecza Twoje dane poprzez zawarcie z usługodawcami TVN umów zawierających tzw. Standardowe Klauzule Umowne zaakceptowane przez Komisję Europejską, które dają gwarancję adekwatnego zabezpieczenia danych Użytkowników w krajach trzecich, korzysta z programu unijno – amerykańskiego programu Privacy Shield (np. w przypadku usługi Goolge reCAPTCHA) lub innych podstaw transferu danych osobowych.

Czy TVN profiluje Twoje dane osobowe lub przetwarza je automatycznie w sposób wpływający na Twoje prawa?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów Twoje pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Na podstawie monitorowania Twojej aktywności w serwisach TVN wykonujemy analizy, których skutkiem jest:

a)       optymalizacja serwisów (m. in. wyglądu, treści, ofert), pod kątem preferencji użytkowników;

b)      rekomendowanie treści zgodnych z Twoim profilem oglądalności;

c)       emisja reklam skierowanych do grup odbiorców, do których zostałeś zakwalifikowany;

d)      rekomendowanie ofert dopasowanych do Twojego profilu oglądalności i zachowań.

 

Nie wykorzystujemy jednak tych danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wobec Ciebie, które mogłyby wpłynąć na Twoje prawa.