Styl Życia

Wybór ubezpieczenia szkolnego - co warto wiedzieć?

dziecko w szkole

mat. prasowe 

Styl Życia

Wybór ubezpieczenia szkolnego - co warto wiedzieć?

dziecko w szkole

mat. prasowe 

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego powinniśmy zadbać, by nasze dziecko było chronione przez odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie szkolne będzie zapewniało ochronę przed następstwami nieszczęśliwych wypadków i może zapewnić wypłatę odszkodowania, które pokryje niezbędne koszty leczenia. Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę dobierając takie ubezpieczenie.

Czym w ogóle jest ubezpieczenie szkolne?

Przede wszystkim musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czym w ogóle jest ubezpieczenie szkolne. Otóż mówimy tu o rodzaju ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, które dedykowane jest przede wszystkim dzieciom w wieku szkolnym – choć może być także wykupione dla osób w wieku młodzieńczym, które nie przekroczyły 26 roku życia (zależy to od oferty).

Należy tez dodać, że ubezpieczenie to absolutnie nie jest obowiązkowe. Każdy ma prawo wykupić je w pełni dobrowolnie i w dowolnym towarzystwie ubezpieczeniowym. Jednocześnie wskazujemy też, że szkoły nie mają prawa wymagać na rodzicach zakupu takiego ubezpieczenia, a tym bardziej zakupu polisy u wybranego przez placówkę towarzystwa.

Kiedy ubezpieczenie chroni nasze dzieci?

Ubezpieczenie NNW dzieci obejmuje je swoją ochroną co do zasady przez okres jednego roku. Ubezpieczenie przewiduje zabezpieczenie zarówno podczas pobytu dziecka w szkole, ale także już po zakończeniu zajęć lekcyjnych. Co więcej, dzieci będą objęte zabezpieczeniem w dniach wolnych od zajęć lekcyjnych, czyli również w okresie ferii zimowych czy w czasie wakacji.

Jaka jest cena ubezpieczenia?

Ubezpieczenia dla uczniów kosztują na ogół kilkadziesiąt złotych. Cena pakietu zależy przede wszystkim od sumy ubezpieczeniowej, jak i od zakresu ochrony. Podstawowe polisy będą kosztowały ok. 30-40 zł, bardziej rozszerzone opcje – sięgną już granicy 80-100 zł, a najdroższe będą oscylowały nawet w okolicach 200 zł.

Za co może być wypłacone odszkodowanie?

Ubezpieczenie dla dziecka może przewidywać szeroki zakres ochrony. Oczywiście w podstawowym zakresie ubezpieczenie takie zawsze będzie chroniło przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, powodującymi uszczerbek na zdrowiu. Ubezpieczyciel wypłaci więc odszkodowanie w przypadku złamań, skręceń, czy też uszkodzenia narządów wewnętrznych, narządów zmysłów, itp.

Niemal każdy pakiet ubezpieczeniowy przewiduje ponadto odszkodowanie za zapadnięcie na poważną chorobę, jak i za pobyt w szpitalu. Należy jedynie zwrócić uwagę, że warunkiem wypłaty odszkodowania z tytułu zapadnięcia na poważną chorobę będzie objęcie tej konkretnej choroby ochroną ubezpieczeniową. Ogólne Warunki Ubezpieczenia zawsze wskazują na katalog chorób, przed którymi zabezpieczone będzie dziecko.

Rozszerzony zakres ochrony

Wybrane pakiety ubezpieczeniowe mogą jednak przewidywać rozszerzony zakres ochrony. W zależności od różnych ofert, można spotkać się z dodatkowym zakresem ochrony, jak np.:

  • Ochrona odpowiedzialności cywilnej – wówczas ubezpieczyciel pokrywa np. koszty naprawienia szkód wyrządzonych przez dziecko,
  • Assistance – pakiet ten pozwoli na pokrycie kosztów transportu medycznego, czy nawet pozwoli na opłacenie zajęć domowych w razie dłuższej nieobecności dziecka w szkole,
  • Odbudowa zębów stałych – w razie utraty zębów stałych, ubezpieczyciel może pokryć koszty ich odbudowy,
  • Ochrona psychologiczna dziecka – ubezpieczenie szkolne może przewidywać ochronę z tytułu pomocy psychologicznej dla dziecka, np. w przypadku dotknięcia go hejtem internetowym,
  • Ochrona przed kleszczami – odszkodowanie pokryje wówczas zabieg usunięcia kleszcza, badań lekarskich czy antybiotykoterapii,
  • Ochrona przed wyczynowym uprawianiem sportu – dziecko, które uprawia sport wyczynowo, będzie bardziej narażone na kontuzje, dlatego ubezpieczenie powinno też uwzględnić ochronę w takich okolicznościach.

Dobór ubezpieczenia odpowiedniego dla Ciebie

Przed podjęciem decyzji o zakupie polisy, zachęcamy do szczegółowego przeanalizowania różnego rodzaju ofert. Ubezpieczenie szkolne, w zależności od oferującego je towarzystwa ubezpieczeniowego, może przybrać bardzo różny zakres ochrony i różną formę. Warto poświęcić temu zagadnieniu nieco czasu, by nasze dziecko było w pełni zabezpieczone przed przykrymi sytuacjami.


Artykuł sponsorowany
Co sądzisz o tym artykule?
70
6
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0