Newsy

Wniosek o poprawkowy egzamin maturalny - trzeba się spieszyć, już niedługo upływa termin na jego złożenia

Matura egzamin

SDI Productions/Getty Images

Newsy

Wniosek o poprawkowy egzamin maturalny - trzeba się spieszyć, już niedługo upływa termin na jego złożenia

Matura egzamin

SDI Productions/Getty Images

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki we wrześniu. Aby do niej przystąpić w tym terminie, musi do piątku, 14 sierpnia złożyć pisemne oświadczenie, które dostępne jest na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Matura 2020 - jakie egzaminy

W tym roku w związku z epidemią koronawirusa egzaminy maturalne odbyły się nie w maju, jak w latach ubiegłych, ale w czerwcu. Sesja w terminie głównym przeprowadzona została w dniach 8-29 czerwca. Abiturienci, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych, nie mogli przystąpić do egzaminu w czerwcu, mogli to zrobić w terminie dodatkowym w dniach 8-17 lipca. Wyniki matur zostały ogłoszone 11 sierpnia.

Maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Abiturienci byli również zobligowani do przystąpienia do jednego pisemnego egzaminu z przedmiotu do wyboru.

W tym roku nie było dwóch – obowiązkowych w latach ubiegłych – egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostały one wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z egzaminu ustnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Aby zdać maturę, trzeba było uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 proc. punktów możliwych do zdobycia. W przypadku przedmiotów do wyboru nie przewidziano progu zaliczeniowego.

Matura 2020 - wyniki

Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że maturę zdało 74 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Prawo do poprawki ma 17,2 proc. abiturientów.

Spośród absolwentów liceów maturę zaliczyło 81,1 proc., a prawo do poprawki ma 12,5 proc. Natomiast w przypadku techników maturę zdało 62,2 proc. uczniów, a prawo do poprawki otrzymało 24,9 proc.

Matura 2020 - poprawki

Maturzysta, który nie zdał jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki we wrześniu. Aby do niej przystąpić w tym terminie, musi do piątku, 14 sierpnia złożyć pisemny wniosek. Jest on dostępny na stronie internetowej CKE jako załącznik do informacji na temat tegorocznych wyników matur.

Egzamin poprawkowy zostanie przeprowadzony 8 września. Rozpocznie się o godzinie 14.00. W latach ubiegłych egzaminy poprawkowe odbywały się rano.

Informacje o miejscach, gdzie będzie przeprowadzany egzamin zostaną opublikowane na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych do 31 sierpnia. Maturzysta zdawać będzie poprawkę w miejscu wskazanym mu przez macierzystą OKE. Wyniki egzaminów poprawkowych abiturienci poznają 30 września.

Maturzysta, który nie zdał więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu, może poprawiać wyniki dopiero za rok. Egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu nie zdało 8,8 proc. tegorocznych absolwentów (dwóch egzaminów nie zdało 6,8 proc. abiturientów, a 2 proc. nie zdało trzech). Wśród absolwentów liceów takie osoby stanowią 6,4 proc., wśród absolwentów techników - 12,9 proc.

Zobaczcie, co minister edukacji narodowej mówił o wynikach tegorocznych matur i jak wyglądały egzaminy w reżimie sanitarnym.

Widzimy się w Dzień Dobry Wakacje! Na program zapraszamy w każdą sobotę i niedzielę od 9:00.

>>> Zobacz także:

Powrót do szkół - są nowe rozporządzenia dotyczące nauczania w czasie epidemii

Bezwzględni złodzieje ukradli 12-letniej dziewczynce bardzo drogi aparat słuchowy

Za długą hulajnogą już nie pojedziesz. Nowe przepisy stawiają ograniczenia

Źródło: PAP |
Co sądzisz o tym artykule?
71
7
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0