Podróże

Rodzaje wiz ‒ sprawdź, jakiej wizy potrzebujesz

Fot. Lina Moiseienko / EyeEm / Getty Images

Podróże

Rodzaje wiz ‒ sprawdź, jakiej wizy potrzebujesz

Fot. Lina Moiseienko / EyeEm / Getty Images

Proces wyrabiania wizy bywa kosztowny i czasochłonny, a czasem nawet dość stresujący. Aby dobrze przygotować się do dalekiej podróży, warto dowiedzieć się, jakie rodzaje wiz obowiązują w kraju, do którego zamierzamy pojechać.

Przed wakacyjnym urlopem wyszukujemy tanie bilety lotnicze, kupujemy nowe walizki i wyposażamy się w dobry sprzęt do nurkowania lub wygodne buty trekkingowe. Jednak na szczycie naszej listy rzeczy do zrobienia przed wyjazdem powinno znaleźć się przede wszystkim uzyskanie odpowiedniej wizy do kraju, który planujemy odwiedzić. Bez specjalnego pozwolenia na przekroczenie granic nie wjedziemy do większości krajów poza Unią Europejską. Wariant wizy, jaki będzie nam potrzebny, zależy od planowanej długości oraz celu naszego pobytu w konkretnym państwie. Ważną rolę odgrywa również nasze obywatelstwo. Przykładowo, istnieją inne rodzaje wiz dla Ukraińców wjeżdżających do Polski, a inne dla obywateli polskich udających się np. do Chin. Jednakże warianty wiz zależą przede wszystkim od polityki wizowej konkretnego państwa, np. znajdziemy inne rodzaje wiz do USA , a inne do Wietnamu.

Rodzaje wiz

Rodzaje wiz zależą od okresu ich ważności oraz przeznaczenia. Podstawowy podział to dwie grupy wiz: wizy krótkoterminowe i długoterminowe. Długość ważności wizy zależy od polityki wizowej danego kraju. Zazwyczaj można ubiegać się o wizy o krótkim terminie ważności (np. 30 dni) oraz długoterminowe, ważne nawet przez rok. Kolejną kategorią podziału wiz jest ich przeznaczenie. Podstawowymi wariantami są: wiza turystyczna, wiza biznesowa, wiza studencka oraz wiza uprawniająca do stałego pobytu na terenie danego kraju (np. w przypadku małżeństwa z jego obywatelem). W niektórych krajach spotkamy się również z tzw. wizą tranzytową, umożliwiającą nam przejechanie z jednego punktu granicznego do drugiego lub przesiadkę w porcie lotniczym na terenie państwa, w którym obowiązują wizy.

Rodzaje wiz do Polski dla obywateli innych państw

Wyróżniamy różne rodzaje wiz dla cudzoziemców chcących wjechać na teren Rzeczypospolitej Polskiej, a będącymi obywatelami państwa objętego obowiązkiem wizowym w Polsce. Dostępne rodzaje wiz do Polski to:

Tzw. wiza Schengen (rodzaj wizy C) ‒ ten typ wizy upoważnia cudzoziemca do wjazdu na teren strefy Schengen (w której położona jest także Polska) w celu turystycznym, biznesowym lub związanym z udziałem w imprezie międzynarodowej (np. w zawodach sportowych czy konferencji naukowej). Osoba wjeżdżająca do strefy Schengen na mocy wizy C może przebywać tam nie dłużej niż łącznie 90 dni w ciągu 180 dni od daty pierwszego wjazdu.

Tzw. wiza krajowa (rodzaj wizy D) ‒ uprawnia jej posiadacza do pobytu w Polsce na okres od 90 do 365 dni. Może ona dotyczyć jednokrotnego lub wielokrotnego wjazdu do Polski (w tym drugim przypadku uprawnia także do poruszania się po innych państwa w strefie Schengen). Każda wiza D ma przypisany numer, odpowiadający celowi pobytu cudzoziemca w Polsce. Przykładowo “ rodzaj wizy d cel wydania 05 ” oznacza, że wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia osoby zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Wiza tranzytowa / lotniskowa wiza tranzytowa to kolejny rodzaj wiz w Polsce. Występuje w dwóch wariantach: pierwszy upoważnia do przejechania przez Polskę w celu przedostania się do innego kraju w strefie Schengen, drugi natomiast dotyczy osób przesiadających się na polskich portach lotniczych.

Rodzaje wiz do USA

Procedura ubiegania się o wizę do Stanów Zjednoczonych jest bardzo czasochłonna i dość stresująca, gdyż jednym z jej elementów jest rozmowa z pracownikiem ambasady lub konsulatu. Warianty wizowe do USA są inne niż np. rodzaje wiz do Rosji czy rodzaje wiz do Chin . Dzieli się je przede wszystkim na wizy imigracyjne i nieimigracyjne. Te pierwsze upoważniają do stałego pobytu na terenie Stanów Zjednoczonych oraz podjęcia tam nauki lub pracy. Wizy nieimigracyjne przeznaczone są dla osób udających się do USA w celach turystycznych, służbowych lub naukowych. Osoby ubiegające się o tego typu wizy muszą wykazać pracownikowi konsularnemu, iż łączą je silne więzi z ojczyzną i zamierzają opuścić Stany Zjednoczone po upływie ważności wizy.Zobacz film: Podróże Moniki Mariotti. Źródło: Dzień Dobry TVN

Co sądzisz o tym artykule?
90
6
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0