Gorące tematy

Przepełnione polskie szkoły - czy są bezpieczne?

Gorące tematy

Przepełnione polskie szkoły - czy są bezpieczne?

Zatłoczone szkolne korytarze, przepełnione klasy - to efekty reformy edukacji. Polskie szkoły znalazły się w poważnym kryzysie. Problem nie dotyczy tylko kwestii edukacyjnych, ale także bezpieczeństwa dzieci. Gościem Dzień Dobry TVN był Piotr Mariusz Sokołowski, specjalista ds. bezpieczeństwa.

W sieci krążą filmiki nagrywane przez uczniów w szkole, gdy stoją w korkach na schodach i korytarzach próbując dostać się do klasy. Wiele mówiliśmy o komforcie nauki w takich warunkach, ale istnieje jeszcze bardzo poważny aspekt przepełnionych szkół - bezpieczeństwo.

Przepełnione polskie szkoły

Z powodu reformy edukacji od września 2019 roku naukę w szkołach średnich zaczęli zarówno absolwenci gimnazjów, jak i szkół podstawowych. W klasach pierwszych spotkały się aż trzy roczniki – 2003, 2004 i 2005. W związku z tym w niektórych placówkach otworzono aż 17 klas pierwszych. Nowe klasy są oznaczone nowym systemem – a, a1,b,b1, itp. 

Z powodu tak dużej liczby uczniów, brakuje dla nich miejsc w szatniach, toaletach, a niektóre lekcje będą odbywają się w salach gimnastycznych i na korytarzach. 

Jednak przepełnione szkoły nie tylko utrudniają pracę nauczycielom, lecz także są niebezpieczne. Na przykład, w razie takiej konieczności, ewakuacja budynku szkoły przy tak dużej liczbie uczniów może być wręcz niemożliwa.

Bezpieczeństwo - obowiązek szkoły

Jednym z kluczowych zadań realizowanych przez szkołę jest zapewnienie uczniom bezpieczeństwa. Jakie zadania do wykonania czekają na dyrektora szkoły i nauczycieli na tej płaszczyźnie?

Każda placówka musi:

  • zapewnić uczniom bezpieczną drogę do szkoły oraz bezpieczeństwo na terenie szkoły;
  • dbać o stan techniczny i ergonomię budynku;
  • dbać o bezpieczeństwo mienia szkoły oraz przebywających w niej osób (zabezpieczenie przed zniszczeniem lub kradzieżą);
  • przeciwdziałać aktom agresji i przemocy, w tym fali uczniowskiej oraz cyberprzemocy;
  • dbać o przestrzeganie obowiązujących przepisów i norm;
  • zapewnić podopiecznym zdrowy, harmonijny i bezpieczny rozwój edukacyjny, osobowy i społeczny;
  • przeciwdziałać stosowaniu środków odurzających (profilaktyka uzależnień);
  • edukować społeczność szkolną w zakresie zagrożeń, profilaktyki i konsekwencji niepożądanych zachowań (także na lekcjach przedmiotowych);
  • obejmować szczególną opieką uczniów przejawiających trudne zachowania lub zagrożonych demoralizacją;
  • współpracować ze specjalistami i organami zewnętrznymi (np. Strażą Miejską, Policją).
Co sądzisz o tym artykule?
51
5
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0