Gwiazdy

Olszówka: "Starzejemy się na oczach widzów"