Styl Życia

Nauczyciel wspomagający - jaką pełni rolę?

Jaką rolę pełni nauczyciel wspomagający?

Styl Życia

Nauczyciel wspomagający - jaką pełni rolę?

Jaką rolę pełni nauczyciel wspomagający?

Nauczyciel wspomagający jest wsparciem dla potrzebującego ucznia oraz dla prowadzącego przedmiot. Jakie dzieci mogą otrzymać pomoc i jak wygląda praca takiego opiekuna? Wyjaśnili to Anna Pyzikiewicz i Marcin Lerka - pedagodzy wspomagający z warszawskich szkół.  

  Zdarza się, że w szkołach lekcje prowadzi dwóch nauczycieli. Kim jest drugi pedagog? Okazuje się, że pełni on bardzo ważną rolę. Wspiera dzieci niepełnosprawne lub niedostosowane społecznie, pomaga w edukacji podopiecznych i koncentruje się na szczególnych potrzebach konkretnego ucznia.

  • Jakie obowiązki pełni nauczyciel wspomagający? 
  • Jak wygląda współpraca pedagoga wspomagającego z nauczycielem prowadzącym
  • Kto może się starać o pomoc nauczyciela wspomagającego?
  • Jakim uczniom może przysługiwać pomoc nauczyciela wspomagającego?

  Jakie obowiązki pełni nauczyciel wspomagający? 

  Do głównych zadań nauczyciela wspomagającego należy opieka nad dzieckiem, które ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Współorganizuje on proces edukacyjny ucznia wraz z nauczycielem przedmiotu. Jest odpowiedzialny za dydaktykę, wychowanie i integrację z grupą. Czuwa też nad resztą klasy.

  Mówi się o tym, że nie powinno się siedzieć z dzieckiem w ławce, żeby nie było stygmatyzowane - jeśli chodzi o innych uczniów, więc przemieszczamy się po całej klasie

  - wyjaśnił Marcin Lerka, nauczyciel wspomagający z ZS nr 32 w Warszawie. 

  Pod opieką nauczyciela wspomagającego może przebywać do 5 dzieci w dwudziestoosobowej klasie. Praca nauczyciela wspomagającego powinna być dostosowana do konkretnych potrzeb dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

  Jak wygląda współpraca pedagoga wspomagającego z nauczycielem prowadzącym?

  Nauczyciel wspomagający uzgadnia współpracę z prowadzącym przedmiot, ale przede wszystkim jest pomocą dla dzieci. Reaguje, jeśli podopieczny ma trudności w trakcie zajęć dla całej grupy. Prowadzi także zajęcia indywidualne.

  Czasami trudno się zorientować, kto jest prowadzącym, a kto pedagogiem wspomagającym, bo te osoby się wymieniają. Ktoś jest z przodu klasy, ktoś krąży pomiędzy dziećmi, potem jakaś zmiana. To wymaga, poza kwalifikacjami ściśle zawodowymi, pewnego otwarcia na drugą osobę - na nauczyciela, na dzieci

  - powiedziała Anna Pyzikiewicz, nauczyciel wspomagający w SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 41 w Warszawie.

  Kto może się starać o pomoc nauczyciela wspomagającego? 

  Dokumentem uprawniającym do otrzymania wsparcia jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które otrzymują dzieci niepełnosprawne fizycznie, intelektualnie, niedowidzące, niedosłyszące, z autyzmem oraz zespołem Aspergera. Szkoła ma obowiązek zapewnić pomoc nauczyciela wspomagającego dzieciom z takim orzeczeniem

  Jeżeli jest to szkoła podstawowa i dziecko ją kończy i idzie do ponadpodstawowej, to musi już pod koniec klasy ósmej ponownie wystąpić o diagnozę, pójść do poradni psychologiczno-pedagogicznej i wtedy dziecko jest ponownie diagnozowane  po to, żeby otrzymać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na kolejny etap edukacyjny

  - wyjaśnił Marcin Lerka.

  Kwalifikacja do kształcenia z orzeczeniem nie oznacza, że dziecko powinno się uczyć w szkole specjalnej, tylko, że wymaga dodatkowej opieki. 

  Każde dziecko jest inne, trudno jest dać jedną uniwersalną radę dla wszystkich. Rodzice przywożą, gdzieś na drugi koniec miasta, bo usłyszeli, że gdzieś jest dobra szkoła integracyjna. Przywożą, wyrywają w zupełnie inne środowisko, relacje towarzyskie zanikają, bo dziecko musi wrócić do innej dzielnicy. Ja bym dała taką radę: spróbuj rodzicu pójść do swojej, najbliższej szkoły rejonowej, bo jest takie prawo, taka możliwość, ze względu na autyzm czy zespół Aspergera, aby zatrudnić nauczyciela do jednego dziecka

  - tłumaczyła Anna Pyzikiewicz. 

  Jakim uczniom może (ale nie musi) przysługiwać pomoc nauczyciela wspomagającego?

  Dla dzieci, które są zagrożone niedostosowaniem społecznym, ale nie posiadają na to odpowiednich dokumentów o potrzebie kształcenia specjalnego (np.  z ADHD, FAS, które nie podlegają pod orzeczenie) szkoła może zatrudnić nauczyciela wspomagającego za zgodą organu prowadzącego, jeśli dysponuje na to środkami finansowymi.

  Zobacz też:

  Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Objawy autyzmu u dzieci

  FAS - trudna choroba mylona z ADHD i autyzmem  

  ADHD u dorosłych – jakie są przyczyny, objawy i leczenie choroby?

  Co sądzisz o tym artykule?
  59
  7
  Wybrane dla Ciebie
  Komentarze
  0