Finanse i Praca

Leasing – na czym polega i jak z niego skorzystać?

Palec wskazujący na napis: leasing

Fot. SonerCdem/ Getty Images

Finanse i Praca

Leasing – na czym polega i jak z niego skorzystać?

Palec wskazujący na napis: leasing

Fot. SonerCdem/ Getty Images

Leasing to przykład umownego stosunku cywilnoprawnego, gdzie występuje leasingodawca i leasingobiorca. Leasingodawca przekazuje leasingobiorcy prawo do korzystania z przedmiotu leasingu w zamian za odpowiednie wynagrodzenie.

Leasing to nowoczesna i bardzo perspektywiczna forma finansowania działalności gospodarczej. Jest rozwiązaniem, które daje przedsiębiorcom wiele korzyści podatkowych i finansowych. Sprawdź, w jaki sposób uzyskać takie finansowe np. na zakup samochodu czy maszyny.

Co to jest leasing i na czym polega?

Termin “leasing” pochodzi od angielskiego słowa “lease”, co znaczy wynajmować, wydzierżawić. Usługa leasingu jest znana w Polsce od wielu lat, choć nie wszyscy są do końca świadomi, na czym polega leasing auta . W tym wypadku leasing jest formą finansowania nabycia samochodu, ale przedmiotem leasingu mogą być również inne, zwykle wartościowe dobra.

Jest to transakcja, w ramach której finansujący (leasingodawca) wydaje określony przedmiot leasingu korzystającemu (leasingobiorca), zwykle na oznaczony czas i w zamian za ustalone umownie wynagrodzenie (zazwyczaj są to wskazane w umowie raty leasingowe). Przedmiotem leasingu mogą być samochody, maszyny, komputery, a nawet nieruchomości.

Na czym polega umowa leasingu i co musi zawierać?

Umowa leasingu to przykład umowy nazwanej, regulowanej w art. 709 Kodeksu cywilnego. To umowa wzajemna, odpłatna, która musi być zawarta w formie pisemnej. To niezbędny warunek jej ważności. W treści umowy leasingu należy wyraźnie wskazać:

· strony umowy leasingu;

· przedmiot leasingu – kluczowe jest precyzyjne wskazanie np. serii maszyny, numeru silnika samochodu, roku produkcji itp.;

· prawa i obowiązki stron umowy leasingowej;

· ustalony sposób odpłatności za leasing, np. wysokość rat, sposób zapłaty, czas uiszczania rat (np. 36-miesięczny okres spłacania rat);

· inne postanowienia szczególne, np. zakres odpowiedzialności za naprawy przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy.

Na czym polega leasing konsumencki?

Z leasingu najczęściej korzystają przedsiębiorcy, chociaż mogą również korzystać osoby prywatne, które nie prowadzą działalności gospodarczej (leasing konsumencki). Konstrukcyjnie umowa leasingu jest zawierana w identycznej postaci jak z przedsiębiorcą, tyle że leasingobiorcą jest konsument.

Na czym polega leasing samochodu?

Leasing to usługa, która cieszy się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy chcą nabyć własny pojazd, ale nie chcą angażować w jego zakup znacznych środków. Na czym polega leasing samochodowy i jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

Skorzystanie z leasingu na auto sprowadza się do tego, że właściciel auta przekazuje je przedsiębiorcy w użytkowanie na oznaczony w umowie okres. W zamian za to korzystający wnosi na jego rzecz systematyczne opłaty (raty leasingowe). Po upływie tego okresu leasingobiorca może wykupić auto za kwotę z góry wskazaną w umowie leasingu. Dopiero wtedy przejdzie na niego faktyczna własność auta.

Znając ogólną istotę leasingu auta, warto zweryfikować również, na czym polega leasing konsumencki samochodu ? W rzeczywistości na tym samym, na czym polega leasing prywatny . Jest to zatem zawarcie umowy między leasingodawcą a leasingobiorcą, który nie ma statusu przedsiębiorcy, tylko jest osobą prywatną, czyli konsumentem. Konstrukcja leasingu konsumenckiego jest przejrzysta i także opiera się na przepisach Kodeksu cywilnego. Nie budzi więc wątpliwości, na czym polega leasing samochodu dla osoby prywatnej . W tym jednak przypadku inne będą procedury weryfikowania zdolności przyszłego leasingobiorcy do tego, czy można mu wydać pojazd, czy będzie w stanie systematycznie płacić raty leasingowe. W przypadku zawierania umowy leasingowej z przedsiębiorcą weryfikowana jest głównie sytuacja finansowa firmy, przy leasingu konsumenckim bada się dochody osoby fizycznej, np. z umowy o pracę czy innych źródeł zatrudnienia.

Na czym polega leasing samochodów używanych? To stosunkowo nowe rozwiązanie jest oferowane przez wiele firm leasingowych, które posiadają flotę pojazdów używanych. Takie auta zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne mogą wziąć w leasing. Po zakończeniu umowy leasingowej mają możliwość zakupu tego samochodu za niewielką kwotę, zwykle odpowiadającą 1-5% pierwotnej wartości rynkowej pojazdu. Do momentu spłaty wszystkich rat leasingowych i wykupu leasingu firma leasingowa widnieje w dowodzie rejestracyjnym auta jako jego właściciel.

Na czym polega leasing maszyn i leasing nieruchomości?

Leasing jest znany również w innych postaciach. Jego przedmiotem mogą być maszyny, a nawet nieruchomości. Mianowicie leasingodawca może udostępnić leasingobiorcy nieruchomość do celów użytkowych na określony czas, za co ten drugi wnosi regularne opłaty, a po zakończeniu leasingu może ostatecznie nabyć nieruchomość. Identycznie jest w przypadku leasingu maszyn. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorca zyskuje więcej niż przy płaceniu rat najmu. Płacąc raty najmu nieruchomości czy maszyny, przedsiębiorca nie zyskuje nic poza możliwością korzystania z przedmiotu najmu. W przypadku leasingu płaci raty, korzysta z przedmiotu leasingu, ale i wypracowuje sobie prawo do tego, by po zakończeniu umowy nabyć przedmiot leasingu, uiszczając wykup na poziomie zwykle kilkunastu procent wartości rynkowej tego przedmiotu.


Zobacz film: Nowa ustawa o kredytach hipotecznych. Źródło: Dzień Dobry TVN

Zobacz film: Nowa ustawa o kredytach hipotecznych. Źródło: Dzień Dobry TVN

Co sądzisz o tym artykule?
58
4
Wybrane dla Ciebie
Komentarze
0